A grontapu pe wi e libi lai someni kloru. Kon sabi suma meki a leti nanga den kloru èn san dati e leri wi fu a bigi koni di a sma disi abi.