A syatu felem disi e sori fa a situwâsi ben de na a ten fu Ester, san ben pasa èn sortu prenspari sani wi kan leri fu a buku disi. Wi o si tu taki Ester no ben frede fu opo taki gi a pipel fu Gado.