Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

 KAPITEL 118

Den e meki trobi suma na a moro bigiwan

Den e meki trobi suma na a moro bigiwan

MATEYUS 26:31-35 MARKUS 14:27-31 LUKAS 22:24-38 YOHANES 13:31-38

  • YESUS E SORI DEN TAKI DEN NO MUSU SUKU FU DE A MORO BIGIWAN

  • YESUS E TAIGI PETRUS TAKI A O TAKI DATI A NO SABI EN

  • DEN BAKAMAN FU YESUS MUSU ABI LOBI

A lasti neti te Yesus de nanga den apostel fu en, a e wasi den futu fu leri den taki den musu abi sakafasi. Fu san ede a ben de fanowdu taki a du disi? Na fu di den abi wan swakifasi. Den e dini Gado fayafaya, ma te now ete ibriwan fu den wani de a moro bigiwan (Markus 9:33, 34; 10:35-37). Na a neti disi den e sori baka taki den abi a swakifasi disi.

Den apostel e ’bigin meki wan bigi trobi suma fu den na a moro bigiwan’ (Lukas 22:24). A musu fu de so taki Yesus e sari fu si taki den e meki trobi baka! San a e du?

Na presi fu bari den apostel fu a fasi fa den e tyari densrefi, Yesus abi pasensi nanga den. A e taigi den: „Den kownu fu den trakondre sma e basi den èn sma e taki dati den wan di abi makti na den tapu, na sma di e du bun gi trawan. Ma un no musu de so. . . . Bika suma moro bigi, a sma di e sidon na tafra, noso a futuboi di e dini en?” Dan a e sori den sortu eksempre a gi den ala ten. A e taki: „Ma mi de na un mindri leki wan futuboi.”​—Lukas 22:25-27.

Aladi den apostel abi swakifasi, toku den tan nanga Yesus awinsi sortu problema den ben kisi. Dati meki a e taki: „Mi e meki wan frubontu nanga unu, neleki fa mi Tata meki wan frubontu nanga mi gi wan Kownukondre” (Lukas 22:29). Den man disi na trutru bakaman fu Yesus. A e meki wan frubontu nanga den fu gi den a dyaranti taki den o de nanga en na ini a Kownukondre èn den o tiri makandra nanga en leki kownu.

Aladi den o kisi den moi blesi disi, toku den na libisma ete èn den abi sondu. Yesus e taigi den: „Satan de fayafaya fu kisi unu, so taki a kan wai unu puru neleki fa wan sma e wai aleisibuba puru” (Lukas 22:31). Yesus e warskow den tu: „Tideneti un alamala o fadon te unu si san pasa nanga mi, bika Gado Buku taki: ’Mi o naki a skapuman, dan den skapu o panya go na ala sei.’”​—Mateyus 26:31; Sakaria 13:7.

Petrus de seiker taki a no o du disi. A e taki: „Awansi ala den trawan o fadon te den si san pasa nanga yu, toku mi no sa fadon noiti!” (Mateyus 26:33) Yesus e taigi Petrus taki fosi wan kakafowru bari tu leisi a neti dati, Petrus o taki dati a no sabi Yesus. Ma Yesus e taki tu: „Mi begi fayafaya gi yu taki yu no o lasi a bribi fu yu. Te yu bribi kon tranga baka, dan yu musu meki a bribi fu den brada fu yu kon tranga tu” (Lukas 22:32). Toku Petrus e taki fayafaya: „Awansi mi musu dede nanga yu, noiti mi no sa taki dati mi no sabi yu” (Mateyus 26:35). Den tra apostel e taki a srefi sani tu.

Yesus e taigi den disipel: „Mi pikin, mi o de nanga unu wan syatu pisi ten ete. Unu o suku mi èn san mi taigi den Dyu, na dati mi e taigi unu now tu: ’Pe mi o go, unu no man kon.’” Dan a e taki: „Mi e gi unu wan nyun komando, taki un musu lobi makandra. Neleki fa mi lobi unu, na so un musu lobi makandra tu. Na a fasi disi ala sma o sabi taki unu na mi disipel, te unu lobi makandra.”​—Yohanes 13:33-35.

Te Yesus taki dati a o de nanga den wan syatu pisi ten ete, dan Petrus e aksi: „Masra, pe yu o go?” Yesus piki: „Pe mi o go, yu no man kon nanga mi now, ma bakaten yu o kon na mi.” Petrus no e frustan krin san Yesus e taki. Dati meki a e taki: „Masra, fu san ede mi no man kon now nanga yu? Mi de klariklari fu gi mi libi gi yu.”​—Yohanes 13:36, 37.

Now Yesus e taki fu a ten di a ben seni den apostel fu go preiki na ini Galilea. Na a ten dati a ben taigi den taki den no ben abi fu tyari wan monisaka nanga wan nyanyan-saka (Mateyus 10:5, 9, 10). A e aksi den: „Unu no ben mankeri nowan sani, a no so?” Den e taki: „Nôno!”  Ma san den musu du te den o preiki na ini a ten di e kon? Yesus e taigi den san den musu du: „Meki a sma di abi wan monisaka, teki en èn meki a teki wan nyanyan-saka tu. Meki a sma di no abi wan feti-owru, seri en krosi, dan a bai wan feti-owru. Bika mi e taigi unu taki a sani di skrifi na ini Gado Buku musu kon tru na ini mi. Drape skrifi: ’Den ben si en leki wan sma di no ben e gi yesi na a wèt.’ Bika den sani di abi fu du nanga mi, e kon tru now.”​—Lukas 22:35-37.

Dyaso Yesus e taki fu a ten te sma o spikri en na wan postu na sei ogriman noso ’sma di no e gi yesi na a wèt’. Baka dati den bakaman fu en o kisi hebi frufolgu. Den e denki taki den de srekasreka gi a ten dati. Dati meki den e taigi Yesus: „Masra, luku, wi abi tu feti-owru.” A e taigi den: „Dati nofo” (Lukas 22:38). A sani di den apostel o du nanga den feti-owru disi bakaten, o gi Yesus na okasi fu leri den wan tra prenspari sani.