Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

 KAPITEL 84

A de wan seryusu frantwortu fu de wan disipel fu Yesus

A de wan seryusu frantwortu fu de wan disipel fu Yesus

LUKAS 14:25-35

  • SORTU TESI DEN DISIPEL FU YESUS MUSU FRUWAKTI

Yesus leri sma prenspari sani di a go nyan na a oso fu wan fesiman fu den Fariseiman. Te Yesus e hari go doro na Yerusalem, dan ipi-ipi sma e go makandra nanga en. Fu san ede? Yu denki taki den wani tron trutru bakaman fu en? Yu denki den de klariklari fu tyari a frantwortu disi awinsi san pasa?

Te den de na pasi Yesus e taigi den wan sani di e meki sonwan fu den skreki kande. A e taki: „Wan sma di e kon na mi, no musu lobi en papa, en mama, en wefi, en pikin, en brada, nanga en sisa, iya, a no musu lobi en eigi libi srefi, noso a no man de wan disipel fu mi” (Lukas 14:26). San Yesus wani taki nanga a sani disi?

Yesus no e taki dati den sma di e tron en bakaman no musu lobi den famiriman fu den kwetikweti. Na presi fu dati, a wani sori den taki den no musu lobi den famiriman moro en. Iya, den no musu de leki a man di no teki a prenspari kari, fu di a ben trow no so langa pasa (Lukas 14:20). Bijbel e taki tu dati Yakob, na afo fu den Dyu, ’no ben lobi’ Lea, ma a ben lobi Rakel. Disi no wani taki dati a no ben lobi Lea kwetikweti. A no ben lobi Lea so furu leki Rakel.​—Genesis 29:31.

Yesus taki dati wan disipel „no musu lobi en eigi libi srefi”. Disi wani taki dati wan trutru disipel fu Yesus musu lobi Yesus moro en eigi libi. A musu de klariklari srefi fu dede gi Yesus efu dati de fanowdu. A de krin taki a de wan seryusu frantwortu fu de wan disipel fu Krestes. Fosi wan sma bosroiti fu tron wan disipel fu en, a musu denki seryusu fu a tori disi.

Wan disipel fu Yesus kan kisi tesi nanga frufolgu, bika Yesus e taki: „Efu wan sma no e tyari en pinapostu èn a no e waka na mi baka, dan a no man de wan disipel fu mi” (Lukas 14:27). Iya, wan trutru disipel fu Yesus musu de klariklari fu kisi syen neleki fa Yesus kisi syen. Yesus taki srefi dati den feanti fu en o kiri en.

Sobun, den sma di e waka makandra nanga Yesus go na Yerusalem musu denki bun san a wani taki fu de wan disipel fu Krestes. Yesus e gi wan agersitori fu meki den frustan a sani disi bun. A e taki: „Suma fu unu di wani bow wan toren, no sa go sidon fosi fu teri den kostu, so taki a kan si efu a abi nofo moni fu klari a wroko? Efu a no du dati, a kan taki a poti a fondamenti fu en, ma a no man klari a wroko” (Lukas 14:28, 29). Efu den sma di e waka makandra nanga Yesus wani tron disipel fu en, dan den musu bosroiti kaba taki den o du ala sani di wan bakaman fu Yesus musu du. Yesus e fruteri wan tra agersitori fu sori o prenspari a sani disi de:

„Efu wan kownu di abi tin dusun srudati o go feti nanga wan kownu di abi tutenti dusun srudati, dan a o go taki nanga den raiman fu en fosi fu luku efu a o man wini a tra kownu, a no so? We, efu a no o man wini, dan te a tra kownu de  farawe ete, a o seni boskopuman go begi a tra kownu fu no feti.” Yesus e sori den sma san a wani leri den nanga a tori disi. A e taki: „Sobun, yu kan sabi taki nowan fu unu kan de wan disipel fu mi efu a no e libi den sani di a abi.”​—Lukas 14:31-33.

A sani disi di Yesus taki a no soso gi den sma di e waka nanga en. Ala sma di yere fu Krestes musu de klariklari fu du san a e taki dyaso. Efu den wani de en disipel, den musu wani libi ala den gudu fu den. Iya, den musu de klariklari srefi fu dede gi en. Wan sma musu denki bun fu a sani disi èn a musu begi fu en tu.

Now Yesus e taki wan sani di a ben taki kaba di a hori a prenspari lezing na tapu a bergi. A e taki dati den disipel fu en na „a sowtu fu grontapu” (Mateyus 5:13). Te yu e sowtu wan sani, dan a sani dati no e pori so esi. Soleki fa a sori, dan Yesus e taki dati den disipel fu en na „a sowtu fu grontapu”, fu di den e yepi sma fu tan mati fu Gado èn fu tan tyari densrefi na wan krin fasi. Fu di a diniwroko fu Yesus o kon na wan kaba heri esi, meki a e taki now: „A tru taki sowtu na wan bun sani. Ma efu a sowtu srefi no abi tesi moro, dan san sa man gi en tesi baka?” (Lukas 14:34) Den sma di e arki Yesus sabi taki son sowtu di de fu feni no bun fu di a abi doti na ini. Sobun, sma no kan gebroiki a sowtu dati.

Yesus e sori taki srefi den sma di de disipel fu en wan heri pisi ten kaba no musu lasi a faya di den abi. Efu dati ben o pasa, a no o man gebroiki den moro èn den o de leki sowtu di lasi krakti. A sani disi kan meki taki grontapu spotu den. San moro ogri, na taki Gado no o feni den bun èn den kan gi en porinen srefi. Yesus e sori o prenspari a de fu hori a sani disi na prakseri. A e taki: „A sma di abi yesi fu arki, meki a arki.”​—Lukas 14:35.