Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

 KAPITEL DRI

A „tata fu ala sma di e bribi”

A „tata fu ala sma di e bribi”

1, 2. Fa grontapu ben kon kenki sensi a ten fu Noa, èn fa Abram ben feni a sani dati?

ABRAM e opo en ede luku go na a toren di ben hei moro ala den tra oso na ini Ur, a foto pe a ben e tan. * Wan babari de fu yere drape, èn smoko e opo go na loktu. Den priester fu a gado fu a munkenki e tyari ofrandi baka. Prakseri fa Abram e drai gowe èn fa a e seki en ede aladi a e masi en fesi. Te a e waka na mindri den ipi-ipi sma fu go na oso, dan a kan taki a e prakseri fa afkodrei lai na ini Ur. Iya, a falsi anbegi dati pori heri grontapu sensi a ten fu Noa!

2 Noa dede tu yari fosi Abram gebore. Di Noa nanga en famiri ben komoto na ini na ark baka a bigi Frudu, dan a famiri-edeman disi tyari wan ofrandi gi Yehovah Gado. A sani dati meki taki Yehovah poti wan alenbo na ini den wolku (Gen. 8:20; 9:12-14). Na a ten dati, a tru anbegi ben de a wan-enkri anbegi na grontapu. Ma now, di furu sma ben kon lai na grontapu baka a ten fu Noa, dan wan tu sma nomo ben e anbegi Yehovah. Sma na ala sei ben e anbegi falsi gado. Srefi Tera, a papa fu Abram, ben e anbegi falsi gado, èn kande a ben e meki popki fu den.​—Yos. 24:2.

Fa a du kon taki Abram de so wan moi eksempre fu wan sma di ben abi bribi?

3. Sortu fasi fu Abram ben de krin fu si moro nanga moro, èn san wi kan leri fu en?

 3 Fu di Abram ben abi bribi, meki a ben de heri tra fasi leki den sma dati. Fu taki en leti, bakaten, santa yeye meki taki na apostel Paulus kari en a „tata fu ala sma di e bribi”! (Leisi Romesma 4:11.) Meki wi go luku san yepi Abram fu kon abi so wan bribi.

Fa a ben de fu dini Yehovah baka a Frudu?

4, 5. Suma ben kan de a sma di leri Abram sani fu Yehovah èn fu san ede wi kan taki dati a sani disi kan?

4 Fa Abram kon leri sabi Yehovah Gado? Wi sabi taki Yehovah Gado ben abi reti-ati futuboi na grontapu na a ten dati. Sem ben de so wan man. Aladi a no ben de a moro owruwan fu den dri manpikin fu Noa, toku Bijbel gwenti kari en fosi. Kande na fu di Sem ben de wan man di ben abi wan tranga bribi. * Wan pisi ten baka a Frudu, Noa ben kari Yehovah „a Gado fu Sem” (Gen. 9:26). Sem ben abi lespeki gi Yehovah èn gi a tru anbegi.

5 Abram ben sabi Sem? A kan taki a ben sabi en. A ben musu fu breiti fu sabi taki a ben abi wan koni afo, di ben libi moro leki fo hondro yari! Sem ben si ala den ogri di sma ben du na a ten fosi a Frudu, a ben si a bigi Frudu di ben sungu heri grontapu, èn a ben si fa difrenti lo bigin seti di sma ben e kon lai na grontapu. A ben si den takru sani tu di pasa na a ten di Nimrod opo ensrefi teige Gado èn bow a Toren fu Babel. Sem di ben e gi yesi na Gado, no teki a sei fu Nimrod. Dati meki di Yehovah Gado bruya a tongo fu den sma di ben e bow a toren, dan Sem nanga en osofamiri tan taki a tongo di sma ben e taki biginbigin. Na a tongo dati Noa ben e taki èn Abram ben komoto fu a famiri dati. Dati meki wi kan frustan taki Abram kon abi bigi lespeki gi Sem. Ma san moro prenspari, na taki Sem ben de na libi pikinmoro a heri pisi ten fu Abram en libi. Sobun, a kan  taki Sem leri Abram furu sani fu Yehovah.

Abram weigri fu anbegi den falsi gado di ben lai na ini Ur

6. (a) Fa Abram sori taki a ben frustan fu san ede Gado ben meki a Frudu kon? (b) Fa a libi fu Abram nanga Sarai ben de?

6 Awansi fa a no fa, Abram ben frustan krin fu san ede Gado ben meki a Frudu kon. A pruberi fu waka nanga Gado neleki fa Noa ben du dati. Dati meki Abram weigri fu anbegi falsi gado èn na so a ben de heri tra fasi leki den sma na ini Ur. Kande a ben de tra fasi srefi leki den tra sma na ini en famiri. Ma a feni wan bun wefi. A trow nanga Sarai, wan uma di ben moi srefisrefi èn di ben abi tranga bribi tu na ini Yehovah. * Aladi den no ben abi pikin, toku a ben musu fu de so taki a ben e gi den prisiri fu dini Yehovah makandra. Boiti dati, den teki Lot, Abram en brada pikin, leki den kwekipikin fu di Lot en papa nanga mama ben kon dede.

7. Na sortu fasi bakaman fu Yesus musu de leki Abram?

7 Noiti Abram gowe libi Yehovah fu go anbegi den falsi gado fu Ur. En nanga Sarai no ben frede fu de tra fasi leki den sma fu a foto dati di ben e anbegi falsi gado. Efu wi wani abi trutru bribi, dan wi musu abi a srefi denki leki Abram nanga Sarai. Wi no musu frede tu fu de tra fasi. Yesus ben taki dati den bakaman fu en no ben o de „wan pisi fu grontapu” èn taki a sani dati ben o meki taki grontapu no lobi den. (Leisi Yohanes 15:19.) Kande yu e sari fu di famiriman noso birtisma drai baka gi yu fu di yu bosroiti fu dini Yehovah. Efu dati de so, dan hori na prakseri taki yu no de yu wawan. Yu e teki a bun eksempre fu Abram nanga Sarai di ben e waka tu nanga Gado.

 „Gowe libi yu kondre”

8, 9. (a) Sortu kefalek moi sani miti Abram? (b) Sortu boskopu Yehovah gi Abram?

8 Wan dei wan kefalek moi sani miti Abram. A kisi wan boskopu fu Yehovah Gado. Bijbel no e taki finifini fa a kisi a boskopu dati, ma a e taki dati „a Gado di abi glori” kon na a reti-ati man dati. (Leisi Tori fu den apostel 7:2, 3.) Kande Gado meki wan engel sori Abram pikinso fu a bigi glori fu a Moro Hei Tiriman fu hemel nanga grontapu. Wi kan frustan fa Abram ben breiti fu si fa a libilibi Gado ben de heri tra fasi leki den stonpopki di den sma fu a ten dati ben e anbegi.

9 Sortu boskopu Yehovah gi Abram? A taigi en: „Gowe libi yu kondre èn yu famiri, dan go na a kondre di mi o sori yu.” Yehovah no taigi Abram na sortu kondre a ben musu go, ma a taigi en nomo taki a ben o sori en pe a kondre dati de. Ma Abram ben o abi fu gowe libi en kondre nanga en famiri fosi. Na ini owruten, famiri ben prenspari srefisrefi gi den sma fu den kondre na a Mindri-Owstusei. Gi den sma dati a ben de wan bigi rampu te wan sma ben gowe libi en famiri fu go tan na wan farawe presi.

10. Fu san ede a ben kan muilek gi Abram nanga Sarai fu gowe libi den oso na ini Ur?

10 A no ben makriki gi Abram fu gowe libi en kondre. Soleki fa a sori, dan Ur ben de wan gudu foto pe furu sani ben e pasa. (Luku a faki di nen „ A foto di Abram nanga Sarai gowe libi”.) Owruten sani di sabiman feni e sori taki heri moi oso ben de na ini Ur. Sonwan fu den oso ben abi twarfu kamra noso moro srefi. Den kamra disi ben de gi den famiriman èn gi den futuboi fu den. Den oso disi ben bow lontu wan dyari di ben meki fu ston. Den ben abi watra nanga toilet inisei. No frigiti taki Abram nanga Sarai no ben yongu moro. A kan taki Abram ben abi sowan 70 yari èn taki Sarai ben abi sowan 60 yari. A no de fu taki dati Abram ben wani taki Sarai ben musu abi wan switi libi sondro broko ede, wan sani di iniwan bun masra wani  gi en wefi. Prakseri fa den ben e taki nanga makandra fu a sani di Gado ben taigi en fu du. Kande den ben aksi densrefi son sani èn kande den ben e broko den ede tu nanga sani. Abram ben musu fu breiti di Sarai bosroiti fu go nanga en. Neleki en, Sarai ben de klariklari fu gowe libi a switi libi fu a kondre pe a ben e tan.

11, 12. (a) Sortu sani Abram nanga Sarai ben musu sreka èn sortu bosroiti den ben musu teki fosi den gowe libi Ur? (b) Fa sani ben waka kande a mamanten di a famiri hari gowe?

11 Fu di Abram nanga Sarai ben teki a bosroiti dati, meki den ben abi furu fu du. Den ben musu sreka den lai di den ben o tyari gowe èn den ben musu seti wan lo sani. San den ben o tyari go nanga den, èn san den ben o libi na baka? Ma san ben moro prenspari gi den, na den famiriman fu den. San den ben o du nanga Tera di ben kon owru kaba? Den bosroiti fu teki en tyari go nanga den èn fu tan sorgu gi en. Kande Tera ben breiti fu go nanga den, fu di Bijbel e kari en wan famiri-edeman di ben tyari en famiri komoto na ini Ur. A no de fu taki dati a ben tapu fu anbegi falsi gado. Abram en neef Lot ben o go tu nanga den.​—Gen. 11:31.

12 Te fu kaba a mamanten doro di den ben o gowe. Prakseri fa a grupu sma ben e tanapu na dorosei fu a skotu fu Ur. Den kameili nanga den buriki ben e tyari bun furu lai. Den meti ben tyari kon na wán, èn a famiri nanga den futuboi fu den ben de srekasreka fu gowe. * Kande den alamala luku Abram fu meki a taigi den o ten den ben kan gowe. Te fu kaba Abram du dati. Ne den bigin hari gowe, èn noiti moro den ben o drai go baka na Ur.

13. Fa furu futuboi fu Yehovah na ini a ten disi e sori a srefi bribi leki a di fu Abram nanga Sarai?

13 Na ini a ten disi, furu futuboi fu Yehovah e bosroiti fu froisi go tan na wan presi pe moro Kownukondre preikiman de fanowdu. Trawan fu den e bosroiti fu leri wan nyun tongo fu man du moro na ini a diniwroko fu  den. Noso den e bosroiti fu teki prati na wan fu den difrenti fasi fu a preikiwroko. Nofo tron den sma di e teki den sortu bosroiti disi, musu de klariklari fu libi wan tu sani na baka. Ma a de fu prèise te den futuboi fu Yehovah e sori a fasi disi, èn na so den e teki na eksempre fu Abram nanga Sarai. Te wi e sori a bribi dati, dan wi kan abi a dyaranti taki ala ten Yehovah o gi wi omeni tron moro leki san wi gi en. Noiti a e frigiti fu blesi sma di e sori bribi (Hebr. 6:10; 11:6). A ben du dati gi Abram?

Den abra Eufraat-liba

14, 15. Fa sani waka di Abram en famiri teki pasi go na Haran? Fu san ede Abram bosroiti fu tan na ini Haran wan pisi ten?

14 Te fu kaba a grupu ben waka wan moi pisi kaba. Kande Abram nanga Sarai ben e rèi na tapu den meti  wan pisi ten èn baka dati den ben e waka pikinso. Aladi Abram nanga Sarai e taki tori, a tyengelen fu den bèl na den neki fu den meti de fu yere. Safrisafri, srefi den wan di no ben gwenti teki langa waka e feni en moro makriki fu seti èn fu broko kampu, èn fu yepi Tera fu sidon bun na tapu wan kameili noso wan buriki. Den hari go na a noord-westsei, pasa a syoro fu Eufraat-liba. Aladi den e waka go doro, den dei e tron wiki.

15 Di den waka sowan 960 kilometer, dan den doro den lontu tenti fu Haran te fu kaba. A foto disi ben de wan gudu foto. A ben de leti pe den pasi e miti di sma fu na Owstusei èn fu a West-sei ben e pasa fu seri sani. Drape a famiri seti kampu fu wan pisi ten. Kande Tera ben swaki tumusi fu hari go moro fara.

16, 17. (a) Sortu frubontu meki taki Abram breiti srefisrefi? (b) Fa Yehovah blesi Abram di a ben e tan na Haran?

16 Te fu kaba, Tera dede di a ben abi 205 yari (Gen. 11:32). Abram ben kisi furu trowstu na a ten dati, fu di Yehovah ben taki baka nanga en. A taigi en den srefi sani baka di a ben taigi en na ini Ur, èn a pramisi en moro sani. Abram ben o tron na afo fu „wan bigi pipel”, èn a ben o meki taki ala famiri na grontapu kisi blesi. (Leisi Genesis 12:2, 3.) Abram ben breiti srefisrefi nanga a frubontu di Gado ben meki nanga en, èn a ben sabi taki a ben musu hari go moro fara.

17 Ma disi leisi Abram ben musu tyari moro lai bika Yehovah ben blesi en di a ben e tan na Haran. Bijbel e taki fu „ala den gudu di den ben tyari kon na wán nanga ala den srafu  di den ben kon abi na ini Haran” (Gen. 12:5). Efu Abram ben o tron afo fu wan bigi pipel, a ben musu abi furu gudu èn a ben musu abi futuboi, iya, wan bigi osofamiri. Yehovah no e blesi den futuboi fu en nanga gudu ala ten, ma a e gi den san den abi fanowdu fu man du a wani fu en. Sobun, Abram ben abi ala san de fanowdu di a hari go na wan kondre di a no ben sabi.

A no ben makriki gi Abram nanga Sarai fu gowe libi a bun libi di den ben abi na ini Ur

18. (a) O ten Abram ondrofeni wan sani di prenspari na ini a historia fu Gado pipel? (b) Sortu tra prenspari sani pasa omeni yari baka dati na tapu 14 Nisan? (Luku a faki di nen „ Wan prenspari dei na ini a historia fu Bijbel”.)

18 Te yu ben komoto fu Haran, dan baka wan tu dei yu ben e doro Karkemis, pe bigi grupu sma di ben e teki waka ben e abra Eufraat-liba. A kan taki na drape Abram ondrofeni wan sani di de prenspari na ini a historia fu Gado en pipel. Soleki fa a sori, dan a ben de a yari 1943 Fosi Krestes, tapu a di fu 14 dei fu a mun di sma ben kari Nisan bakaten. Na a dei dati Abram nanga den sma fu en abra Eufraat-liba (Eks. 12:40-43). A kondre di Yehovah ben pramisi fu sori Abram ben de na zuidsei. Na a dei dati a frubontu di Gado ben meki nanga Abram, bigin wroko.

19. Sortu tra sani Yehovah pramisi Abram èn san dati meki Abram prakseri kande?

19 Abram waka go na zuidsei fu a kondre, èn a heri grupu tan wan pisi ten na den bigi bon fu Morei, krosibei fu a presi Sikem. Drape Yehovah taki baka nanga Abram. Disi leisi Gado pramisi taki den bakapikin fu Abram ben o kisi a kondre dati. A de so taki Abram ben prakseri a profeititori di Yehovah ben taki na Eden, pe a ben taki fu wan „bakapikin” di ben o frulusu libisma wan dei? (Gen. 3:15; 12:7) A kan. Ma kande a ben bigin frustan pikinso taki Yehovah ben o gebroiki en fu du bigi sani.

20. Fa Abram sori taki a ben de nanga tangi gi a grani di Yehovah ben gi en?

20 Abram ben de nanga tangi gi a grani di Yehovah ben gi en. A no de fu taki dati di a ben e pasa na ini a  kondre, a ben e waka nanga koni, fu di den Kanansma ben e libi drape ete. Abram ben e bow altari gi Yehovah èn a fosiwan a bow krosibei fu den bigi bon fu Morei, krosibei fu Betel. A ben e prèise a nen fu Yehovah èn a kan taki a ben taigi en tangi te a ben prakseri fa a tamara fu den bakapikin fu en ben o de. Kande a ben e preiki tu gi den Kanansma di ben e tan na ini en birti. (Leisi Genesis 12:7, 8.) A no de fu taki dati a bribi fu Abram ben o kisi bigi tesi. Ma Abram no ben prakseri na oso nanga den gudu di a ben libi na baka na Ur. A ben prakseri den sani di Yehovah ben pramisi en. Hebrewsma 11:10 e taki disi fu Abram: „A ben fruwakti a foto di abi trutru fondamenti. A sma di prakseri fa fu meki a foto dati èn di bow en, na Gado.”

21. Fu san ede wi kan taki dati wi sabi moro fu Gado Kownukondre leki san Abram ben sabi? San yu o du now?

21 Tra fasi leki Abram, wi di e dini Yehovah na ini a ten disi sabi moro fu na agersi foto dati, di de Gado Kownukondre. Wi sabi taki a Kownukondre e tiri na hemel èn taki heri esi a o tyari wan kaba kon na a sistema disi. Wi sabi tu taki Yesus Krestes, a Bakapikin di Gado ben pramisi Abram langa ten na fesi, e tiri a Kownukondre dati now. A o de wan bigi grani gi wi fu miti Abram te a o kon na libi baka. Na a ten dati a o frustan finifini fa den pramisi fu Yehovah kon tru. Yu wani si fa Yehovah o meki ala den pramisi fu en kon tru? Efu dati de so, dan a de tumusi prenspari taki yu e tan du san Abram ben du. De klariklari fu libi wan tu sani na baka fu man dini Yehovah, gi yesi na en èn sori taki yu e warderi ibri grani di a e gi yu. Efu yu abi bribi neleki Abram, a „tata fu ala sma di e bribi”, dan fu taki en leti a o tron yu tata tu.

^ paragraaf 1 Furu yari baka dati, Gado kenki Abram en nen kon tron Abraham, san wani taki „Tata fu wan bigi pipel”.​—Gen. 17:5.

^ paragraaf 4 Na so Bijbel gwenti kari Abram leki a fosiwan fu den manpikin fu Tera, aladi a no ben de a moro owruwan kwetikweti.

^ paragraaf 6 Bakaten, Gado kenki a nen fu Sarai kon tron Sara, san wani taki „Umapikin fu kownu”.​—Gen. 17:15.

^ paragraaf 12 Son sabiman e tweifri efu a kameili ben de wan osometi na a ten fu Abram. Ma buweisi no de fu sori taki den abi leti. Bijbel e taki difrenti leisi taki Abram ben abi kameili.​—Gen. 12:16; 24:35.