Go na content

Go na a tra menu

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Pina o kaba wan dei?

Pina o kaba wan dei?

Yu ben o piki . . .

  • iya?

  • no?

  • kande?

 SAN BIJBEL E TAKI?

„Yehovah, na yu o luku fu den mofinawan. Yu o kibri ibriwan fu den, so taki den ogri sma fu a ten disi no sa pina den noiti moro.”Psalm 12:7.

FA DATI KAN YEPI WI?

Wi o de seiker taki a no Gado e meki problema miti wi.Yakobus 1:13.

Wi o kisi trowstu te wi sabi taki Gado e firi gi wi te wi e pina.Sakaria 2:8.

Wi o abi a howpu taki wan dei ala pina o kaba trutru.Psalm 37:9-11.

 WI KAN BRIBI TRUTRU SAN BIJBEL E TAKI?

Iya, luku fu san ede:

  • Gado no lobi en srefisrefi te sma e pina èn e du ogri nanga trawan. Luku fa Yehovah Gado ben feni en te sma ben libi na wan ogri-ati fasi nanga en pipel fu fositen. Bijbel e taki dati a ben sari te sma „ben e du den ogri”.Krutuman 2:18, Nyun-Grontapuvertaling.

    Gado no e prisiri srefisrefi te sma e du ogri nanga trawan. Fu eksempre, Bijbel e taki dati Gado e tegu gi „sma di e kiri trawan di no du nowan ogri”.Odo 6:16, 17.

  • Gado lobi ibriwan fu wi. Neleki fa ibri sma sabi „san e moro den èn fa den e pina”, na so Yehovah sabi dati tu!2 Kroniki 6:29, 30.

    Heri esi Yehovah o gebroiki en Kownukondre fu puru ala pina fu ibriwan sma (Mateyus 6:9, 10). Ma nownow kaba a e trowstu den sma di e suku yepi na en.Tori fu den apostel 17:27; 2 Korentesma 1:3, 4.

 PRAKSERI FU A SANI DISI

Fu san ede Gado no e puru pina ete?

Bijbel e piki na aksi disi na ini ROMESMA 5:12 nanga 2 PETRUS 3:9.