Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

 LES 51

Wan pikin meisje yepi wan legre-edeman

Wan pikin meisje yepi wan legre-edeman

Na ini a kondre Siria yu ben abi wan pikin meisje fu Israel. A ben de farawe fu en oso nanga en famiri fu di a legre fu Siria ben teki en tyari gowe. Now a ben de wan srafu fu a frow fu a legre-edeman Naman. A pikin meisje ben e anbegi Yehovah aladi den sma drape no ben e du dati.

Naman ben abi wan takru siki na en skin èn dei nanga neti en skin ben e hati en. A pikin meisje ben wani yepi en. A taigi a frow fu Naman: ’Mi sabi wan sma di kan meki yu masra kon betre baka. Na ini Israel, wan profeiti fu Yehovah de di nen Elisa. En kan dresi yu masra.’

A frow fu Naman taigi en san a pikin meisje fruteri en. Naman ben wani du iniwan sani fu kon betre. Dati meki a go na a oso fu Elisa na ini Israel. Naman ben fruwakti taki Elisa srefi ben o kon taki nanga en fu di a ben de wan prenspari sma. Ma Elisa no kon taki nanga en.  A seni en futuboi go na Naman fu gi en a boskopu disi: ’Go wasi yusrefi na ini Yordan-liba seibi tron. Dan yu o kon betre.’

Sani no waka soleki fa Naman ben fruwakti. Dati meki a taki: ’Mi denki taki a profeiti ben o kari a nen fu en Gado èn du wan kefalek sani fu dresi mi. Na presi fu dati a taigi mi fu go na wan liba na ini Israel. Wi abi moro bun liba na ini Siria. Fu san ede mi no kan go na wan fu den liba dati?’ Naman ati bron srefisrefi, dan a gowe.

Den futuboi fu Naman yepi en fu denki a tori. Den taigi en: ’Yu no ben o du iniwan sani fu kon betre? A profeiti no aksi yu fu du wan bigi sani. Fu san ede yu no e du san a taigi yu?’ Naman arki den. A go na Yordan-liba èn a wasi seibi leisi na ini a watra. Baka di Naman komoto na ini a watra a di fu seibi leisi, a ben betre. A ben breiti srefisrefi. A drai go baka na Elisa fu taigi en tangi. Naman taki: ’Now mi sabi taki Yehovah na a tru Gado.’ Baka dati Naman drai go baka na oso. Fa yu denki taki a pikin meisje ben e firi di a si taki Naman kon betre baka?

„Yu meki pikin-nengre nanga nyofi pikin opo den mofo fu prèise yu.”​—Mateyus 21:16