Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Moi les di yu kan leri fu Bijbel

Biginwortu fu pisi 12

Biginwortu fu pisi 12

Yesus leri sma fu a Kownukondre fu hemel. A leri den tu fu begi taki Gado nen kon santa, taki en Kownukondre kon èn taki en wani pasa na grontapu. Efu yu abi pikin, dan leri den san a begi disi wani taki gi wi. Yesus no meki Satan kori en fu trangayesi Yehovah. Yesus teki den apostel fu en. Den tron den fosi sma di ben o tiri na ini a Kownukondre èn den ben o kisi prenspari frantwortu. Wi o si taki Yesus ben de fayafaya gi a tru anbegi. Fu di Yesus ben wani yepi tra sma, meki a dresi den sikiwan, a gi nyanyan na den sma di ben abi angri èn a gi sma wan opobaka srefi. Ala den wondru disi e sori san a Kownukondre o du gi libisma na ini a ten di e kon.

TAPU A BLADZIJDE DISI

LES 74

Yesus tron a Mesias

Fu san ede Yohanes taki dati Yesus na a Pikin Skapu fu Gado?

LES 75

Didibri wani kori Yesus

Didibri pruberi dri leisi fu kori Yesus. Sortu dri sani a du fu kori en? San Yesus du?

LES 76

Yesus e krin a tempel

Fu san ede Yesus e yagi den meti komoto na ini a tempel èn fu san ede a e drai den tafra tapu fu den sma di e wissel moni?

LES 77

Na uma na a peti

Wan Samaria uma e skreki te Yesus e taki nanga en. Fu san ede? Yesus taigi en wan sani di a no fruteri nowan sma ete. San na dati?

LES 78

Yesus e preiki a Kownukondre boskopu

Yesus e kari wan tu disipel fu en fu ’tron fisiman di e fanga libisma’. Bakaten a e leri 70 fu den bakaman fu en fa fu preiki a bun nyunsu.

LES 79

Yesus e du furu wondru

Ala presi pe Yesus ben e go sikisma ben e kon suku yepi na en èn a ben e dresi den. Srefi wan pikin meisje di ben dede, a e gi libi baka.

LES 80

Yesus e teki twarfu apostel

Fu san ede Yesus e teki den apostel? Yu sabi den nen?

LES 81

A prenspari lezing di Yesus hori na tapu wan bergi

Yesus e leri wan grupu sma di kon makandra, prenspari tori.

LES 82

Yesus e leri den disipel fa den musu begi

Sortu sani Yesus leri den disipel fu tan aksi?

LES 83

Yesus e gi dusundusun sma nyanyan

San a wondru disi e leri wi fu Yesus nanga Yehovah?

LES 84

Yesus e waka na tapu watra

Fa yu denki taki den apostel ben firi di den si a wondru disi?

LES 85

Yesus e dresi sma tapu Sabat-dei

Fu san ede a no ala sma ben breiti nanga san Yesus du?

LES 86

Yesus e gi Lasarus wan opobaka

Di Yesus si fa Maria e krei, a bigin krei tu. Ma syatu baka dati den ben breiti.