Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Moi les di yu kan leri fu Bijbel

 LES 73

Yohanes e sreka a pasi

Yohanes e sreka a pasi

Yohanes, a manpikin fu Sakaria, tron wan profeiti di a kon bigi. Yehovah gebroiki Yohanes fu leri sma taki a Mesias ben o kon. Ma Yohanes no ben e gi leri na ini den snoga nanga foto. A ben e gi leri na ini a sabana. Sma fu Yerusalem èn fu ala sei fu Yudea ben e kon teki leri na Yohanes. A sori den taki efu den wani meki Gado feni den bun, dan den ben musu tapu fu du ogri. Baka di furu sma arki Yohanes, den sori berow èn Yohanes dopu den na ini Yordan-liba.

Yohanes no ben gudu. A ben weri krosi di meki fu kameili-wiwiri èn a ben e nyan sprenka nanga busi-oni. Furu sma ben wani sabi suma na Yohanes. Srefi den Fariseiman nanga den Saduseiman di ben abi heimemre, ben kon na Yohanes. Yohanes taigi den: ’Un musu kenki un libi èn un musu abi berow. Un no musu denki taki un bun moro tra sma. A no fu di unu e taki dati unu na pikin fu Abraham, dan dati wani taki dati unu na pikin fu Gado.’

Furu sma ben e kon na Yohanes èn den aksi en: ’San wi musu du fu meki Gado feni wi bun?’ Yohanes taigi den Dyu: ’Efu yu abi tu krosi, dan gi wan na wan sma di abi en fanowdu.’ Yu sabi fu san ede a taki dati? A ben wani sori den disipel taki efu den wani taki Gado feni den bun, dan den musu lobi tra sma.

Yohanes taigi den man di ben e teki belasting-moni gi lanti: ’Un musu de eerlijk. Un no musu bedrigi nowan sma.’ A taigi den srudati: ’Un no musu teki tyuku èn un no musu lei.’

 Srefi priester nanga Leifisma ben kon na Yohanes èn den aksi en: ’Suma na yu? Ala sma wani sabi.’ Yohanes piki den: ’Yesaya ben taki na fesi fu mi. Mi na a sma di e bari na ini a sabana: „Un pipel, kon na Yehovah.”’

Sma ben lobi den sani di Yohanes ben e leri den. Furu sma ben aksi densrefi efu Yohanes na a Mesias. Ma a taigi den: ’Wan sma di bigi moro mi e kon. Mi no warti nofo fu lusu a banti fu en susu. Mi e dopu sma nanga watra, ma en o dopu sma nanga santa yeye.’

„A man disi ben kon leki wan kotoigi di ben musu taki fu a leti, so taki nanga yepi fu en ala sortu sma ben kan bribi.”​—Yohanes 1:7