Ester ben de wan Dyu meisje di ben e libi na ini a foto Susan. Furu yari na fesi, Nebukadnesar ben teki den famiri fu en puru na ini Yerusalem tyari go na Babilon. Na en neef Mordekai kweki en. Mordekai ben e wroko gi Kownu Ahasferos fu Persia.

Kownu Ahasferos ben wani wan tra frow. Den futuboi fu en tyari den moro moi uma fu a kondre kon na en. Ester ben de wan fu den. Fu ala den uma, a kownu teki Ester fu tron kownu-uma. Mordekai taigi Ester taki a no musu taigi sma taki en na wan Dyu.

Wan man di nen Haman ben de edeman fu ala den heihei man fu a kondre. A man disi ben abi bigifasi. A ben wani taki ala sma boigi gi en. Mordekai no ben wani boigi gi en èn dati meki Haman ati bron so te taki a ben wani kiri en. Di Haman kon sabi taki Mordekai na wan Dyu, a bigin suku wan fasi fu kiri ala den Dyu na ini a kondre. A taigi a kownu: ’Den Dyu no e hori den wet fu yu. Yu musu kiri den alamala.’ Ahasferos taki: ’Du san yu wani.’ Na so a gi en a makti fu meki wan wet. Haman meki wan wet di ben e taki dati den ben musu kiri ala den Dyu tapu a di fu 13 dei fu a mun Adar. Yehovah ben e si san e pasa.

Ester no ben sabi taki a wet disi meki. Dati meki Mordekai seni wan brifi gi en di e taki fu a wet èn a taigi en: ’Go taki nanga a kownu.’ Ester piki en: ’Efu wan sma go na fesi a kownu sondro taki a seni kari en, a sma dati o dede. Na 30 dei kaba a kownu no seni kari mi! Ma mi o go. Efu a langa en gowtu tiki gi mi, dan mi o tan na libi. Efu a no du dati, dan mi o dede.’

Ester go na ini a dyari fu a kownu-oso. Di a kownu si en, a langa en gowtu tiki gi en. Ester waka go na en. Kownu aksi en:  ’San mi kan du gi yu, Ester?’ Ester taki: ’Mi wani kari yu nanga Haman kon na wan fesa di mi o hori gi unu.’ Di den ben de na a fesa, Ester aksi den fu kon na wan fesa di a ben o hori a tra dei. Na a fesa dati, Kownu aksi Ester baka: ’San mi kan du gi yu?’ Ester piki: ’Wan sma o kiri mi nanga mi pipel. Mi e begi yu fu yepi wi.’ Kownu aksi en: ’Suma wani kiri yu?’ Ester piki: ’Na Haman, na ogri man disi.’ Ahasferos ati ben bron so te taki a taigi sma fu kiri Haman wantewante.

Ma nowan sma ben kan kenki a wet di Haman ben meki. Srefi a kownu no ben man du dati. Fu dati ede, a kownu meki Mordekai tron edeman fu ala den heihei man èn a gi en makti fu meki wan nyun wet. Mordekai meki wan wet di ben gi den Dyu primisi fu feti gi den libi èn fu kiri ala den sma di ben o kon feti nanga den. Tapu a di fu 13 dei fu a mun Adar, den Dyu kiri ala den feanti fu den. Sensi a ten dati, den Dyu e hori wan fesa ibri yari fu memre a dei disi.

„Fu mi ede, den o tyari unu go na fesi granman nanga kownu, so taki unu kan preiki gi den èn gi den trakondre sma.”​—Mateyus 10:18