Yehovah na Kownu fu hemel nanga grontapu. Na en e taki san e pasa. Fu eksempre, a puru Yeremia di den ben trowe en na ini wan peti pe a ben kan dede. A frulusu Sadrak, Meisak nanga Abedneikow di sma trowe den na ini wan faya onfu. Èn Yehovah frulusu Danièl di a ben de na ini wan lew-olo. Yehovah kibri Ester, so taki a ben kan yepi a pipel fu en. Yehovah no sa gi pasi taki ogri pasa fu ala ten. A profeititori fu a bigi popki nanga a bigi bon e sori taki heri esi a Kownukondre fu Yehovah o puru ala ogri èn a o tiri heri grontapu.