Meki wi taki fu wan yonguman di yepi en omu. A yepi en omu bika sma ben wani kiri en. Na omu fu a yonguman disi ben de na apostel Paulus. Wi no sabi fa a yonguman nen, ma wi sabi taki a du wan deki-ati sani. Yu wani sabi san a du?​—

Paulus ben de na strafu-oso na ini Yerusalem. Sma ben poti en na strafu-oso fu di a ben e fruteri sma fu Yesus. Wan tu ogriman ben teige Paulus èn den ben wani du ogri nanga en. Den taki: ’Meki wi aksi a basi fu den srudati meki den srudati fu en tyari Paulus go na krutu-oso. Wi o kibri sei pasi èn te Paulus e pasa, dan wi o kiri en!’

Paulus en neef taigi Paulus nanga a basi fu den srudati san den ogri man ben wani du

Paulus en neef yere taki den ogriman ben wani kiri Paulus. San a neef ben o du? A go na strafu-oso èn a fruteri Paulus a tori. Paulus taigi en fu go fruteri a basi fu den srudati. Yu denki taki a ben makriki gi Paulus en neef fu go taki nanga a basi fu den srudati?​— No, bika a man disi ben de wan heihei man. Ma Paulus en neef ben abi deki-ati èn a go taki nanga a basi fu den srudati.

A basi fu den srudati ben sabi san a musu du. A taigi 500 srudati fu yepi Paulus! A taigi den fu tyari Paulus go na Sesareya a neti dati. Den ogriman ben man kiri Paulus?​— No, den no ben man kiri en.

San yu kan leri fu a tori disi?​— Yu kan abi deki-ati tu neleki Paulus en neef. Wi musu abi deki-ati fu fruteri sma fu Yehovah. Yu o abi deki-ati èn yu o tan fruteri sma fu Yehovah?​— Efu yu du dati, dan kande yu srefi kan yepi wan sma fu tan na libi.