Na 1 Korentesma 6:1-8, na apostel Paulus e taki fu Kresten di ben e tyari makandra go na fesi krutu. Paulus ben feni en wan sari sani taki son Kresten na ini Korente ben ’abi a deki-ati fu tyari trawan go na fesi sma di no de na bribi fu krutu’ den (vers 1). Paulus ben sori krin fu san ede Kresten musu lusu problema na ini a gemeente, na presi fu tyari makandra go na fesi krutu. Meki wi go luku fu san ede Paulus ben gi Kresten a rai disi di skrifi na ini Bijbel. Baka dati, wi o go luku wan tu situwâsi pe a no de fanowdu fu fiti a rai disi.

Efu Kresten di e du bisnis nanga makandra abi wan problema, dan den no musu du san densrefi wani, ma den musu du sani soleki fa Yehovah wani (Odo 14:12). Soleki fa Yesus ben sori, dan a moro bun fu lusu problema esi-esi, fosi den kon moro bigi (Mateyus 5:23-26). Ma a de wan sari sani taki son Kresten de nomonomo fu sori taki den abi leti, èn den e tyari a tori go na fesi krutu. Paulus ben taki: „Efu unu e tyari makandra go na fesi krutu, dan unu o kisi syen.” Fu san ede dati de so? Wán prenspari sani, na taki so wan krutu-afersi kan pori a nen fu a gemeente, èn a nen fu a Gado di wi e anbegi. Dati meki wi musu poti prakseri na a aksi disi fu Paulus: „Fu san ede unu no e libi a trawan fu du kruktu sani nanga unu?”​—Vers 7.

Paulus ben sori tu taki Gado seti sani so moi, taki a gemeente kan lusu difrenti sortu problema. Den owruman na koni Kresten, fu di den sabi den tru tori fu Bijbel. Paulus taki dati den man krutu „den afersi fu a libi” gi den brada (vers 3-5). Yesus ben sori taki te wan sma abi seryusu problema nanga wan trawan, kande fu di a sma fruteri lei fu en, noso fu di a bedrigi en, dan a musu du dri sani fu lusu a problema. A fosi sani, na taki a musu taki fu a tori nanga a tra sma te den wawan de. Efu dati no yepi, dan a di fu tu sani di a musu du, na taki a musu tyari ete wán noso tu kotoigi go nanga en. Efu dati no yepi tu, dan a di fu dri sani di a musu du, na taki a musu go taki nanga den owruman di e teki fesi na ini a gemeente.​—Mateyus 18:15-17.

A no de fu taki dati Kresten owruman a no afkati noso bisnisman,  èn den no abi fu koti krutu na a fasi dati tu. Den no e bosroiti tu fa Kresten di e du bisnis nanga makandra musu lusu den problema fu den. Na presi fu dati, den wani yepi den Kresten disi fu hori densrefi na Bijbel gronprakseri, èn fu luku san na a moro bun fasi fu lusu a problema. Efu a problema muilek fu lusu, dan den owruman kan bosroiti fu suku rai na a kring-opziener, noso na a bijkantoro fu Yehovah Kotoigi. Ma son situwâsi de pe kande a no de fanowdu fu fiti a rai fu Paulus. San na wan tu fu den situwâsi dati?

Son leisi, a de fanowdu taki wan Kresten e go na fesi krutu, fu di tra fasi no de fu seti wan tori, noso fu di lantiwet e taki dati wan sma musu du dati. Fu eksempre, kande wan sma musu go na fesi krutu fu di a wani broko trow, fu di a wani kisi a reti fu sorgu gi en pikin, fu di a wani kon sabi omeni moni a musu pai noso kisi ibri mun fu en trowpatna di broko trow nanga en, noso fu di a wani kisi moni baka gi wan oso di bron, gi wan oto di naki, noso gi wan tra sani. Tra sani di kan meki taki wan sma musu go na fesi krutu, na fu kisi a moni baka di a ben leni wan sma di kon lasi en bisnis, noso fu poti na tapu papira suma o kisi den gudu fu en te a dede. Son leisi wan brada kan feni taki a de fanowdu fu go na fesi krutu, fu krutu wan sma baka di ben tyari en go na fesi krutu, so taki a kan kibri ensrefi. *

Te Kresten e tyari den sortu afersi disi go na krutu sondro fu meki trobi nanga makandra, dan den e sori taki den e frustan san Paulus ben wani leri den nanga a rai di a gi. * Ma a moro prenspari sani gi wan Kresten, na fu santa a nen fu Yehovah, èn fu sorgu taki freide nanga wánfasi e tan na ini a gemeente. A moro prenspari fasi di bakaman fu Krestes musu abi, na lobi, èn „lobi . . . no e suku en eigi bun”.​—1 Korentesma 13:4, 5; Yohanes 13:34, 35.

^ paragraaf 1 A ben kan pasa tu taki wan Kresten e du wan seryusu ogri nanga wan tra Kresten. Kande a dwengi en fu abi seks nanga en, kande a fon en, kande a fufuru prenspari sani fu en, noso kande a kiri wan sma. Na ini den sortu situwâsi dati, a ben o fiti te wan Kresten e go na skowtu, awansi a sani dati ben kan meki taki en Kresten brada musu go na fesi krutu noso taki a musu koti strafu.

^ paragraaf 2 Efu yu wani sabi moro fu den tori disi, dan luku A Waktitoren fu 15 maart 1997, bladzijde 17-22, nanga De Wachttoren fu 15 oktober 1991, bladzijde 25-28.