Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

 KAPITEL 13

Kownukondre preikiman go na krutubangi

Kownukondre preikiman go na krutubangi

FU SAN A KAPITEL E TAKI

Soleki fa Yesus ben taki, dan sma ben o tyari den bakaman fu en go na fesi krutu fu tapu a preikiwroko fu den

1, 2. (a) San den kerki fesiman du di den apostel ben e preiki, ma san den apostel du? (b) Fu san ede den apostel no gi yesi na a wet taki den ben musu tapu fu preiki?

DI A Kresten gemeente ben seti wan tu wiki nomo, Satan bigin suku wan fasi fu gens den. Fosi a gemeente ben kon moro bigi a ben wani figi den puru krinkrin. Fu dati ede, syatu baka a Pinksterfesa fu a yari 33, a meki den kerki fesiman tapu a Kownukondre preikiwroko. Ma toku den apostel ben e preiki go doro sondro fu frede èn furu man nanga uma „tron bribiman fu Masra”.​—Tori 4:18, 33; 5:14.

Den apostel ben prisiri „fu di Gado ben feni taki den warti fu kisi syen fu Yesus nen ede”

2 A sani disi meki den gensman ati bron srefisrefi. Dati meki den sroto ala den apostel. Ma na neti wan engel fu Yehovah opo den doro gi den. Di dei opo den apostel ben de na ini a preikiwroko baka! Den srudati grabu den baka èn den tyari den go na fesi den tiriman di feni taki den apostel trangayesi a wet di taki dati den no ben musu preiki. Fu dati ede den apostel taki sondro fu frede: „Fu di Gado na wi tiriman, meki wi musu gi yesi na en moro leki na libisma.” Den tiriman ati bron so te, taki den ben wani „kiri” den apostel. Ma na a span momenti dati Gamaliyel opo. Gamaliyel ben de wan leriman fu a Wet èn sma ben e lespeki en srefisrefi. A ben warskow den tiriman: „Un luku bun . . . No bumui nanga den man disi. Libi den.” Den tiriman arki Gamaliyel èn den lusu den apostel. San den apostel du baka dati? Nanga deki-ati, den go doro fu ’gi sma leri èn fu fruteri sma a bun nyunsu fu Yesus, a Krestes’.​—Tori 5:17-21, 27-42; Odo 21:1, 30.

3, 4. (a) Sortu sani Satan e gebroiki langa ten kaba fu gens Gado pipel? (b) San wi o luku na ini a kapitel disi èn na ini den tu kapitel baka a wan disi?

3 A krutu-afersi fu a yari 33 ben de a fosi leisi di den tyari a Kresten gemeente go na fesi krutu fu tapu a wroko fu den. Ma dati no ben de a lasti leisi (Tori 4:5-8; 16:20; 17:6, 7). Te now ete Satan e meki den gensman fu a tru anbegi gi den tiriman deki-ati fu tapu a preikiwroko  fu wi. Den e taki dati a pipel fu Gado no e gi yesi na son lantiwet. Fu eksempre, den e taki dati wi e tyari bruya noso dyugudyugu kon na ini a libimakandra. Den e taki tu dati wi e gi sma deki-ati fu gens den tiriman, èn taki wi e seri buku fu meki moni. Te a ben de fanowdu, den brada ben go na krutubangi fu sori taki den sani disi no tru. San ben de a bakapisi fu den krutu-afersi disi? Fa den krutubosroiti di teki na ini den ten di pasa abi krakti na yu tapu na ini a ten disi? Wi o luku wan tu krutu-afersi pe wi ’opo taki gi a bun nyunsu èn pe wi du ala san wi man fu meki lanti gi wi a reti fu preiki’.​—Fil. 1:7.

4 Na ini a kapitel disi wi o poti prakseri na a fasi fa wi opo taki gi a reti di wi abi fu preiki. Na ini den tu kapitel baka a wan disi wi o luku son krutu-afersi pe wi sori krin taki wi no de wan pisi fu grontapu èn taki wi e hori wisrefi na den wet fu a Kownukondre.

Wi e tyari dyugudyugu kon, noso wi na fayafaya bakaman fu Gado Kownukondre?

5. Fu san ede skowtu ben hori den Kownukondre preikiman na ini den yari fosi 1940? San den brada prakseri fu du di a sani disi pasa?

5 Na ini den yari fosi 1940, son foto nanga distrikt na ini Amerkankondre ben de nomonomo taki Yehovah Kotoigi ben musu abi papira fu lanti fu kan du a preikiwroko. Ma den brada fu wi no ben wani go aksi papira fu du a preikiwroko. Den ben sabi taki efu den ben kisi den papira disi, lanti ben kan teki den baka. Dan den no ben o man du a preikiwroko moro. Boiti dati den brada ben taki dati nowan tiriman ben abi a reti fu tapu Kresten fu gi yesi na Yesus di ben taigi den fu preiki a Kownukondre boskopu (Mark. 13:10). Fu a sani disi ede skowtu hori hondrohondro Kownukondre preikiman. Dati meki den brada di ben e teki fesi na ini wi organisâsi prakseri fu tyari a tori disi na fesi krutu. Den ben wani sori taki lanti no ben abi a reti fu tapu den Kotoigi fu anbegi Gado. Na ini 1938 wan sani pasa di meki taki wan prenspari krutu-afersi hori. San ben pasa?

6, 7. San ben pasa nanga Famiri Cantwell?

6 Na a mamanten fu tudewroko 26 april 1938, Newton Cantwell di ben abi 60 yari, en wefi Esther nanga den dri boi fu den Henry, Russell, nanga Jesse ben seti sani fu go preiki na a foto New Haven, Connecticut. Den alamala ben de spesrutu pionier. Ma di den ben o go preiki, den ben seti densrefi taki den no ben o doro oso  a srefi dei. Fu san ede? Wan tu leisi kaba skowtu ben hori den èn den ben fruwakti taki disi ben kan pasa baka. Ma toku Famiri Cantwell no ben frede fu preiki a Kownukondre boskopu. Den go na New Haven nanga tu oto. Newton ben e rèi na oto fu a famiri di ben lai nanga den buku fu wi èn wan tu gramofon. Henry di ben abi 22 yari ben e rèi wan wagi nanga bigi boksu fu meki sma arki den Bijbel-lezing. Soleki fa den fruwakti, skowtu hori den baka wan tu yuru nomo.

7 A fosiwan di den hori ben de Russell di ben abi 18 yari. Baka dati den hori Newton nanga Esther. Pikinso moro fara Jesse, di ben abi 16 yari, ben si fa skowtu tyari en papa, en mama nanga en brada gowe. Henry ben e preiki na wan tra pisi fu a foto. Sobun, na Jesse wawan ben tan na baka. Toku a teki en gramofon èn a preiki go doro. Tu man fu Lomsu kerki ben meki Jesse drai wan lezing fu Brada Rutherford di ben nen „Feanti”. Ma di den man arki a lezing den ati bron so te, taki den ben wani naki Jesse. Safrisafri Jesse waka gowe, ma syatu baka dati skowtu hori en. Na so Jesse srefi doro na  strafu-oso. Den skowtu no ben sroto Sisa Cantwell, ma den ben sroto Brada Cantwell nanga den boi fu en. Ma a srefi dei dati, den lusu den di den pai wan butu.

8. Fu san ede krutubangi bosroiti taki Jesse Cantwell ben musu kisi strafu?

8 Wan tu mun baka dati na ini september 1938, Famiri Cantwell ben musu go na fesi krutu na ini New Haven. Den bosroiti taki Newton, Russell, nanga Jesse musu kisi strafu fu di den ben e aksi sma moni fu horibaka gi a wroko fu den aladi den no ben abi papira fu du dati. Famiri Cantwell tyari a tori disi go na a Grankrutu fu Connecticut, ma toku Jesse kisi strafu fu di den ben feni taki a tyari dyugudyugu kon na ini a libimakandra. Fu san ede den teki a bosroiti dati? Fu di den tu Lomsu man ben taki na fesi krutu dati a lezing di Jesse drai gi den ben taki soso ogri fu a kerki fu den èn a sani dati meki den ati bron. Ma den brada di ben e teki fesi na ini wi organisâsi, no libi a tori so. Den tyari a tori go na a Grankrutu fu Amerkankondre di de a moro hei krutubangi fu a kondre.

9, 10. (a) Sortu bosroiti a Grankrutu fu Amerkankondre teki na ini a krutu-afersi fu Famiri Cantwell? (b) Fa wi e kisi wini te now ete fu a krutubosroiti disi?

9 Tapu 29  maart 1940, Charles E. Hughes di ben de a moro prenspari krutuman fu a Grankrutu nanga ete aiti krutuman arki Brada Hayden Covington di ben de na afkati fu Yehovah Kotoigi. * Di na afkati fu a foto Connecticut ben wani buweisi taki Kotoigi e tyari dyugudyugu kon, wan fu den krutuman aksi en: „Na ini a ten fu Yesus, sma no ben lobi a boskopu fu en, a no so?” Na afkati fu a foto taki: „Iya, èn efu mi man memre bun, Bijbel e taki tu san pasa nanga Yesus di a tan preiki a boskopu dati.” Prakseri nomo! Sondro fu sabi, na afkati disi sori taki Yehovah Kotoigi e du a srefi wroko leki Yesus èn taki a foto Connecticut ben du a srefi sani di den gensman fu Yesus du. Tapu 20 mei 1940 ala krutuman fu a Grankrutu bosroiti taki den Kotoigi no du nowan ogri.

Hayden Covington (fesisei, na mindrisei), Glen How (kruktu-anusei) nanga tra Kotoigi e gowe libi a krutubangi baka di den wini

10 A bosroiti disi ben prenspari srefisrefi. Fu san ede? A meki taki nowan foto noso distrikt fu Amerkankondre kan meki wan wet di e tapu sma fu abi den eigi bribi. Boiti dati, a Grankrutu taki dati Jesse ’no du nowan sani fu tyari bruya noso dyugudyugu kon na ini a libimakandra’. Sobun, a bosroiti disi sori krin taki Yehovah Kotoigi no e tyari dyugudyugu kon na ini a libimakandra. Dati ben de wan prenspari krutu-afersi di Gado pipel wini! Fa wi e kisi wini fu a krutubosroiti disi te now  ete? Wan Kotoigi di de wan afkati taki: „Fu di wi abi a reti fu du san wi e bribi sondro taki sma tapu wi, meki Kotoigi na ini a ten disi man prati wan boskopu fu howpu gi den birtisma fu den.”

Wi e gens tiriman, noso wi e tyari a boskopu fu Bijbel?

A traktaat „Kanada e kisi syen fu di a distrikt Kibek abi bita-ati gi Gado nanga Krestes èn den no wani taki sma de fri”

11. San den brada fu wi na Kanada bosroiti fu du èn fu san ede?

11 Na ini a pisi ten fu 1940 te 1950 Yehovah Kotoigi kisi hebi frufolgu na ini Kanada. Dati meki den brada fu wi bosroiti fu fruteri sma taki a kondre de teige a reti di den abi fu abi den eigi bribi. Na ini 1946 den tyari wan traktaat kon na doro di ben nen „Kanada e kisi syen fu di a distrikt Kibek abi bita-ati gi Gado nanga Krestes èn den no wani taki sma de fri”. Den brada seti wan spesrutu preikiwroko fu prati a traktaat disi 16 dei langa. A traktaat disi di ben abi fo bladzijde, ben e sori finifini fa den kerki fesiman gi sma deki-ati fu suku trobi nanga Kotoigi èn fa skowtu nanga son grupu sma ben e du ogri nanga Kotoigi na ini a distrikt Kibek. Na ini a traktaat ben skrifi: „Skowtu e sroto Yehovah Kotoigi aladi den no du ogri. Sowan 800 krutu-afersi de teige Yehovah Kotoigi na ini a kontren Greater Montreal.”

12. (a) San den gensman du di den Kotoigi ben e prati a traktaat? (b) Sortu ogri skowtu ben feni taki den Kotoigi du? (Luku sosrefi a voetnoot.)

12 Na a ten dati Maurice Duplessis di ben e tiri a distrikt Kibek ben e wroko makandra nanga a Lomsu kerki fesiman Villeneuve. Di den kon sabi san skrifi na ini a traktaat den taki dati den ben o feti nanga den Kotoigi sondro fu sari den. A no langa baka dati den 800 krutu-afersi di den ben abi teige Kotoigi kon tron 1600. Wan pionier sisa ben taki: „Skowtu hori wi someni leisi taki wi no ben e teri moro.” Efu den ben si den Kotoigi e prati a traktaat, den ben e hori den fu di den ben feni taki den e prati papira di e gi sma deki-ati fu gens den tiriman. *

13. Suma ben de den fosi Kotoigi di den tyari na fesi krutu fu di den ben prati a traktaat èn san ben de a krutubosroiti?

13 Na ini 1947 Brada Aimé Boucher nanga den meisje fu en, Gisèle nanga Lucille, ben de den fosi Kotoigi di den tyari na fesi krutu fu di den ben feni taki den e gi sma deki-ati fu gens den tiriman. Na a ten dati Gisèle ben abi 18 yari èn Lucille ben abi 11 yari. Den ben prati a traktaat krosibei fu a gron fu den na a bergikontren na zuidsei fu a mamafoto fu Kibek. Brada Boucher ben de wan safri-ati man di ben abi sakafasi. A ben e wroko en gron sondro fu muilek sma èn wanwan leisi a ben e rèi en asi nanga asiwagi go na foto. Sobun, sma no ben  e si Famiri Boucher leki ogri sma. Toku en famiri ondrofeni sonwan fu den ogri di den ben skrifi na ini a traktaat. A krutuman di ben e luku a krutu-afersi fu Famiri Boucher no ben lobi Kotoigi srefisrefi. A no ben wani taki den tyari buweisi kon fu sori taki den no du nowan ogri. Na presi fu dati, a teki a sei fu na afkati di ben de teige den Kotoigi. Na afkati ben sori taki den ben musu strafu Famiri Boucher fu di den ben e prati traktaat di ben e gi sma deki-ati fu gens den tiriman. Te yu luku en bun, dan a krutuman ben feni taki a de wan ogri fu taki san tru! A bosroiti taki Aimé nanga Gisèle musu kisi strafu fu di den prati papira di e gi sma deki-ati fu gens den tiriman èn srefi a yongu Lucille ben musu go na strafu-oso tu dei langa. Di den brada fu wi tyari a tori disi na fesi a Grankrutu fu Kanada, di de a moro hei krutubangi fu a kondre, den agri fu luku a tori fu den.

14. San den brada nanga sisa fu Kibek tan du na ini den yari di den kisi frufolgu?

14 Ma toku den deki-ati brada nanga sisa fu wi na Kibek tan preiki a Kownukondre boskopu. Aladi sma ben e du ogri nanga den, toku den ben abi bun bakapisi. Na ini den fo yari baka di den prati a traktaat na ini 1946, a nomru fu Kotoigi na ini Kibek kren fu 300 go miti 1000! *

15, 16. (a) San ben de a bosroiti fu a Grankrutu na ini a tori fu Famiri Boucher? (b) Sortu wini a krutubosroiti disi tyari kon gi den brada fu wi èn gi tra sma?

15 Na ini yuni 1950 ala den neigi krutuman fu a Grankrutu fu Kanada arki a tori fu Aimé Boucher. Siksi mun baka dati, tapu 18 december 1950 a Grankrutu bosroiti taki Brada Boucher no du nowan ogri. Fu san ede den teki a bosroiti dati? Brada Glen How di ben de na afkati fu den Kotoigi ben taki dati a Grankrutu ben agri taki ’wi no e gi sma deki-ati fu gens den tiriman èn a traktaat no ben abi den sortu sani dati na ini tu. Sobun, nowan wet ben e taki dati den no ben mag prati a traktaat dati.’ Brada How taki tu: „Nanga mi eigi ai mi si fa Yehovah yepi wi fu wini a tori disi.” *

16 A krutu-afersi disi ben de wan prenspari strei di Gado Kownukondre wini. Kibek ben abi 122 krutu-afersi teige Kotoigi fu di den ben feni taki den e prati papira di e gi sma deki-ati fu gens tiriman. Ma a krutu-afersi fu Boucher tyari wan kaba kon na ala den 122 krutu-afersi dati. A bosroiti fu a Grankrutu meki tu taki den sma fu Kanada nanga den tra presi di ben de na ondro a tiri fu Ingrisikondre, ben mag opo taki te den no ben e agri nanga a fasi fa den tiriman ben e drai a kondre.  Boiti dati den kerki nanga tiriman fu Kibek no ben man tapu Yehovah Kotoigi moro fu du a wroko fu den. *

Wi e seri buku, noso wi na fayafaya preikiman fu Gado Kownukondre?

17. Fa son tiriman pruberi fu abi krakti tapu a preikiwroko fu wi?

17 Neleki den fosi Kresten, den futuboi fu Yehovah „no e meki moni nanga a wortu fu Gado”. (Leisi 2 Korentesma 2:17.) Ma toku son tiriman ben wani gebroiki den bisnis wet fu a kondre fu gens a preikiwroko fu wi. Meki wi luku tu krutu-afersi di ben o tyari kon na krin efu Yehovah Kotoigi na sma di e seri buku, noso efu den na fayafaya preikiman fu Gado Kownukondre.

18, 19. Fa den tiriman na ini Deinsikondre pruberi fu tapu a preikiwroko?

18 Deinsikondre. Tapu 1 oktober 1932 den meki wan wet di taki dati sma no mag seri buku sondro fu abi papira fu du dati. Ma den brada fu wi no go suku papira na lanti. A dei baka di den meki a wet, feifi preikiman go preiki wan heri dei na ini a foto Roskilde di de sowan 30 kilometer na a west-sei fu a mamafoto Kopenhagen. Na a kaba fu a dei den no ben man feni August Lehmann. Bakaten den kon sabi taki skowtu ben hori en fu di den ben feni taki a e seri buku sondro fu abi papira fu du dati.

19 Tapu 19 december 1932 August Lehmann go na fesi krutu. A ben taki dati a ben e go na den sma fu gi den buku di e taki fu Bijbel, ma a no ben e seri den fu meki moni. A krutubangi ben agri nanga en. Den taki: „A man disi . . . man sorgu ensrefi bun èn noiti a ben abi na prakseri fu meki moni nanga a wroko disi. Na presi fu meki moni, a lasi moni srefi.” A krutubangi teki a sei fu den Kotoigi di den taki dati den sani di Lehmann du „a no bisnis”. Ma den gensman fu Gado pipel ben de nomonomo fu tapu a preikiwroko na ini a heri kondre (Ps. 94:20). Na afkati di ben de teige den Kotoigi ben tyari a tori disi go te na Grankrutu. San den brada fu wi du?

20. Sortu bosroiti a Grankrutu fu Deinsikondre teki èn san den brada nanga sisa du baka dati?

20 Na ini a wiki di Grankrutu ben o luku a tori disi, den Kotoigi na ini heri Deinsikondre du moro na ini a preikiwroko. Tapu tudewroko 3 oktober 1933 Grankrutu taki sortu bosroiti den teki. Den agri nanga a fosi krutubangi di ben taki kaba taki August Lehmann no pasa nowan wet. A krutubosroiti meki taki den Kotoigi ben kan preiki go doro sondro fu sma muilek den. Fu dati ede den brada nanga sisa bigin du moro srefi na ini  a preikiwroko fu sori taki den de nanga tangi taki Yehovah meki den wini a krutu-afersi disi. Sensi di a krutubosroiti dati teki, den brada nanga sisa fu wi na ini Deinsikondre ben man du a preikiwroko fu den sondro taki lanti gi den problema.

Deki-ati Kotoigi na ini Deinsikondre na a pisi ten fu 1930 te 1940

21, 22. San a Grankrutu fu Amerkankondre bosroiti na ini a krutu-afersi fu Brada Murdock?

21 Amerkankondre. Tapu sonde 25 februari 1940 Robert Murdock Jr. di ben de wan pionier ben e preiki makandra nanga seibi tra Kotoigi na ini a foto Jeannette krosibei fu Pittsburgh na ini a distrikt Pennsylvania. Ne skowtu hori den. Den kisi strafu fu di den ben feni taki den no ben abi papira fu prati buku gi sma. Dati meki den brada aksi a Grankrutu fu Amerkankondre fu luku a tori disi.

22 Tapu 3 mei 1943 a Grankrutu taki san den bosroiti. Den taki dati den Kotoigi no abi papira fu lanti fanowdu fu du a preikiwroko. Efu den ben o dwengi den Kotoigi fu suku papira na lanti, dan dati ben o de teige den wet fu a kondre. Grankrutu taki dati sma abi a reti fu skrifi na ini buku fa den e denki èn den abi a reti fu du san den bribi e leri. Ma a foto ben tapu sma fu du disi. Krutuman William O. Douglas ben taki san furu fu den krutuman fu a Grankrutu ben feni. A taki dati Yehovah Kotoigi „no e preiki nomo èn den no e prati buku nomo. Den e du ala tu.” A taki dati efu sma abi a reti fu go na kerki èn fu preiki na tapu podium, dan Kotoigi abi a reti tu fu du a preikiwroko fu den.

23. Fu san ede den krutu-afersi di wi wini na ini 1943 prenspari gi wi na ini a ten disi?

23 A krutu-afersi disi ben de wan prenspari strei di Gado pipel wini. A ben sori taki wi no e go na sma oso fu seri buku, ma wi na trutru preikiman. Na a prenspari dei dati na ini 1943, Yehovah Kotoigi wini 12 fu den 13 krutu-afersi di den ben abi na Grankrutu. A krutu-afersi fu Murdock ben de wan fu den di den wini. No so langa pasa gensman ben tyari den Kotoigi na fesi krutu baka, fu di den ben feni taki wi no abi a reti fu fruteri ala sma a Kownukondre boskopu èn fu preiki oso-fu-oso. Ma den krutu-afersi di wi wini na ini 1943 ben de wan bigi yepi na ini den krutu-afersi fu a ten disi.

„Fu di Gado na wi tiriman, meki wi musu gi yesi na en moro leki na libisma”

24. San wi e du te wan kondre e tapu a preikiwroko fu wi?

24 Leki futuboi fu Yehovah wi e warderi en trutru te lanti e gi wi a reti fu preiki a Kownukondre boskopu. Ma te wan kondre e tapu a preikiwroko fu wi, dan wi e  suku iniwan tra fasi fu preiki go doro. Wi abi a srefi denki leki den apostel di ben taki: „Fu di Gado na wi tiriman, meki wi musu gi yesi na en moro leki na libisma” (Tori 5:29; Mat. 28:19, 20). Na a srefi ten wi e aksi den krutubangi fu yepi wi, so taki wi man preiki go doro sondro taki sma tapu wi. Meki wi luku tu eksempre.

25, 26. Sortu sani di pasa na ini Nikaragwa meki taki den Kotoigi go na Grankrutu, èn san ben de a bakapisi?

25 Nikaragwa. Tapu 19 november 1952 Donovan Munsterman di ben de wan zendeling èn a bijkantoro-opziener fu Nikaragwa, ben musu go na a lantikantoro di e luku den afersi fu trakondre sma na ini a mamafoto Managwa. A ben musu go na Kapten Arnoldo García di ben de driktoro fu a kantoro dati. A kapten ben taigi Donovan taki Yehovah Kotoigi na ini Nikaragwa „no mag preiki moro fu den leri fu den èn den no mag gi sma deki-ati fu teki prati na den sani di a kerki fu den e du”. Di Donovan aksi fu san ede den no ben mag du den sani disi, Kapten García taigi en taki den Kotoigi no ben abi primisi fu lanti fu du a preikiwroko fu den èn sma ben taki dati Kotoigi na communist-sma. Suma  ben de baka a tori disi? Den kerki fesiman fu Lomsu Kerki.

Brada nanga sisa na ini Nikaragwa na a ten di lanti ben tapu a wroko fu Kotoigi

26 Wantewante Brada Munsterman go suku yepi na a Ministeria fu Kerki Afersi èn na President Anastasio Somoza García, ma den no ben wani yepi en. Dati meki den brada kenki wan tu sani. Den tapu a Kownukondre zaal, dan den ben e kon makandra na ini pikin grupu. Den no ben e preiki na strati moro, ma den ben e tyari a Kownukondre boskopu na tra fasi. Na a srefi ten den aksi a Grankrutu fu Nikaragwa fu luku a tori fu den, so taki den ben man preiki baka sondro taki sma tapu den. Ala koranti ben e taki dati lanti tapu a wroko fu Kotoigi èn taki den Kotoigi tyari a tori disi go na krutu. Grankrutu ben agri fu luku a tori fu den. San ben de a bakapisi? Tapu 19 yuni 1953 Grankrutu taki san den bosroiti èn a ben kon na nyunsu tu. Ala den krutuman fu Grankrutu ben agri taki lanti no ben mag tapu den Kotoigi, fu di dati de teige a reti di wan sma abi fu taki san a e denki, a de teige a reti di wan sma abi fu du san en konsensi e taki èn a de teige a reti di wan sma abi fu du san en bribi e leri. Grankrutu ben taki tu dati problema no ben musu de moro na mindri lanti nanga Kotoigi na ini Nikaragwa.

27. Fu san ede den sma fu Nikaragwa ben fruwondru taki Grankrutu gi den Kotoigi leti èn san den brada fu wi ben sabi seiker?

27 Den sma fu Nikaragwa ben fruwondru taki Grankrutu gi den Kotoigi leti, fu di kerki ben abi so furu makti taki nofo tron Grankrutu no ben wani nowan  problema nanga den. Boiti dati den tiriman ben abi so furu makti taki Grankrutu no ben e teki bosroiti teige den. Den brada fu wi ben de seiker taki den ben wini a krutu-afersi disi fu di a Kownu fu den yepi den èn fu di den tan preiki go doro.​—Tori 1:8.

28, 29. Fa a situwâsi fu den Kotoigi na ini Zaire kenki baka 1985?

28 Zaire. Na a pisi ten fu 1985 sowan 35.000 Kotoigi ben de na ini Zaire di den e kari now a Demokrasia Republiek Kongo. Fu di a Kownukondre wroko ben e go na fesi, meki den brada bigin bow wan nyun bijkantoro. Na ini december 1985 den ben hori wan internationaal kongres na ini a mamafoto Kinsyasa èn 32.000 brada nanga sisa ben kon na ini a stadion drape. Ma baka dati sani kenki gi den futuboi fu Yehovah. San ben pasa?

29 Na a ten dati Brada Marcel Filteau fu Kanada ben e dini leki zendeling na ini Zaire. A brada disi ben de na ini Kibek tu di sma ben e frufolgu den Kotoigi na a ten di Duplessis ben e tiri. A fruteri san ben pasa na ini Zaire: „Tapu 12 maart 1986 den brada di ben e teki fesi kisi wan brifi pe skrifi taki den wet fu a kondre no gi na organisâsi fu Yehovah Kotoigi primisi fu du a wroko fu den na ini Zaire.” President Mobutu Sese Seko ben gi primisi fu tapu a wroko fu den Kotoigi.

30. Sortu prenspari bosroiti a Bijkantoro Komte ben musu teki èn san den bosroiti fu du?

30 A tra dei den taki na radio: „Noiti moro wi o yere wan sani fu Yehovah Kotoigi na ini [Zaire].” Wantewante sma bigin frufolgu den Kotoigi. Den ben broko den Kownukondre zaal, den fufuru den sani fu den brada nanga sisa, skowtu hori den Kotoigi, den poti den na strafu-oso èn den fon den. Srefi den pikin fu Kotoigi den ben poti na strafu-oso. Tapu 12 oktober 1988 lanti teki ala sani fu na organisâsi èn a legre teki a bijkantoro. Den brada di ben e teki fesi skrifi wan brifi fu aksi President Mobutu fu yepi den, ma den no kisi nowan piki. Fu dati ede a Bijkantoro Komte ben musu teki wan prenspari bosroiti. Den ben aksi densrefi efu den ben musu tyari a tori go na Grankrutu, noso efu den ben musu wakti. Na a ten dati Timothy Holmes ben de wan zendeling èn a fesiman fu a Bijkantoro Komte. A taki: „Wi ben aksi Yehovah fu gi wi koni èn fu tiri wi.” Baka di den begi èn denki bun fu a tori disi, a Bijkantoro Komte bosroiti taki a ten no ben doro ete fu du wan sani. Na presi fu dati den ben si taki a ben de moro prenspari fu yepi den brada nanga sisa èn fu suku tra fasi fu du a preikiwroko.

„Na ini a pisi ten di a tori fu wi ben de na fesi krutu, wi si fa Yehovah kan kenki wan situwâsi”

31, 32. Sortu prenspari bosroiti a Grankrutu fu Zaire teki èn sortu krakti dati ben abi tapu den brada nanga sisa fu wi?

 31 Baka wan tu yari den no ben frufolgu den Kotoigi so hebi moro èn a kondre bigin sori moro lespeki gi den reti fu libisma. Dati meki a Bijkantoro Komte bosroiti taki a ten ben doro fu tyari a tori fu den go na a Grankrutu fu Zaire. Aladi den brada no ben fruwakti en, toku a Grankrutu agri fu luku a tori fu den. Tapu 8 yanuari 1993, pikinmoro seibi yari baka di a president tapu a wroko fu Kotoigi, Grankrutu taki dati lanti no ben abi a reti fu tapu a wroko fu wi. Ne den gi Kotoigi primisi baka fu du a wroko fu den. Prakseri nomo: Aladi den krutuman ben kan lasi den libi, toku den taki dati a bosroiti fu a president no e teri! Brada Holmes taki: „Na ini a pisi ten di a tori fu wi ben de na fesi krutu, wi si fa Yehovah kan kenki wan situwâsi” (Dan. 2:21). A bribi fu den brada nanga sisa kon moro tranga di den wini a krutu-afersi disi. Den ben si krin taki Kownu Yesus ben yepi en pipel fu sabi o ten den ben musu du wan sani èn fa den ben musu du dati.

Kotoigi fu a Demokrasia Republiek Kongo breiti taki den man dini Yehovah sondro taki sma tapu den

32 Di den Kotoigi ben de fri baka fu du a wroko fu den, a bijkantoro kisi primisi fu tyari zendeling kon na ini a kondre, den ben kan bow wan nyun bijkantoro èn den ben kan tyari den buku fu wi kon na ini a kondre. * A de wan prisiri sani gi futuboi fu Gado na heri grontapu fu si fa Yehovah e tyari frulusu kon gi en pipel!​—Yes. 52:10.

 „Yehovah na mi yepiman”

33. San wi e leri te wi e prakseri den krutu-afersi disi?

33 Te wi e prakseri den krutu-afersi disi, dan wi e si krin taki Yesus du san a pramisi: „Mi o meki unu taki nanga koni. Nowan fu un feanti sa man sori taki unu fowtu èn den no sa man piki unu baka.” (Leisi Lukas 21:12-15.) Son leisi Yehovah e meki sma soleki Gamaliyel yepi en pipel èn a e meki son deki-ati krutuman nanga afkati opo taki gi wi na fesi krutu. Yehovah sorgu taki nowan fetisani di den gensman gebroiki ben kan tapu en pipel. (Leisi Yesaya 54:17.) Iya, nowan gensman kan tapu a wroko fu Gado.

34. Fu san ede den krutu-afersi di wi wini de so aparti èn san den e sori? (Luku sosrefi a faki „ Prenspari krutu-afersi di wi wini na Grankrutu èn di meki a Kownukondre preikiwroko go na fesi”.)

34 Fu san ede den krutu-afersi di wi wini de so aparti? Prakseri a sani disi: Yehovah Kotoigi a no prenspari sma èn den no abi furu makti. Wi no e stem, wi no e horibaka gi politiek partèi, èn wi no e pruberi fu meki politiek man du san wi wani. Nofo tron sma e si den Kotoigi di den e tyari na fesi krutu leki ’sma di no kisi furu skoro èn di de neleki ala tra sma’ (Tori 4:13). Sobun, te yu ben o luku a sani disi libisma fasi, dan den krutubangi no ben abi fu yepi wi. Den no ben abi fu teki bosroiti teige den makti kerki fesiman noso politiek man di e gens wi. Toku a pasa ibri tron baka taki den gi wi leti! Den krutu-afersi di wi wini e sori taki wi na „bakaman fu Krestes” èn taki „Gado e luku wi” (2 Kor. 2:17). Fu dati ede, wi e taki a srefi sani di na apostel Paulus taki: „Yehovah na mi yepiman. Mi no o frede.”​—Hebr. 13:6.

^ paragraaf 9 Brada Hayden Covington ben de na afkati fu den Kotoigi na ini 43 krutu-afersi di go na fesi a Grankrutu fu Amerkankondre. A krutu-afersi fu Cantwell teige Distrikt Connecticut ben de a fosiwan. Brada Covington dede na ini 1978. En wefi Dorothy tan dini Yehovah teleki a dede na ini 2015 di a ben abi 92 yari.

^ paragraaf 12 A sani disi ben abi fu du nanga wan wet fu 1606. A wet disi ben taki dati wan sma ben kan kisi strafu efu a ben taki wan sani di ben e tyari dyugudyugu kon na ini a libimakandra, awinsi a ben taki wan sani di tru.

^ paragraaf 14 Na ini 1950, yu ben abi 164 furuten preikiman na ini Kibek. Siksitenti na dri fu den ben de fu a Gileadskoro. Den alamala ben de klariklari fu du a wroko fu den aladi den ben sabi taki den ben o kisi hebi frufolgu.

^ paragraaf 15 Brada W. Glen How ben de wan afkati di ben abi deki-ati nanga furu koni. Fu 1943 te 2003 a ben de wan bigi yepi na ini hondrohondro krutu-afersi fu Yehovah Kotoigi na ini Kanada nanga tra kondre.

^ paragraaf 16 Efu yu wani sabi moro fu a krutu-afersi disi, dan luku na artikel „Het is geen strijd van u, maar van God” na ini na Ontwaakt! fu 22 april 2000, bladzijde 18-24.

^ paragraaf 32 Te fu kaba a legre gowe libi a bijkantoro, ma den brada bow a nyun bijkantoro na wan tra presi.