Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Gado Kownukondre e tiri!

 KAPITEL 11

Gado pipel leri fu libi wan krin libi​—Den musu de santa fu di Gado santa

Gado pipel leri fu libi wan krin libi​—Den musu de santa fu di Gado santa

FU SAN A KAPITEL E TAKI

A Kownu leri en pipel fu gi yesi na den wet fu Gado di e sori fa den musu tyari densrefi

Prakseri fa yu e pasa den hei portu go na ini a fesi-dyari fu a bigi agersi tempel fu Yehovah

1. Sortu moi sani Esekièl si?

FA A BEN O DE efu yu ben ondrofeni wan srefi sortu sani di a profeiti Esekièl ondrofeni sowan 2500 yari pasa? Prakseri nomo: Yu e waka go na wan bigi brenki tempel. Wan makti engel de drape fu sori yu a kefalek moi presi disi! Yu e kren wan trapu fu seibi trei go na wan fu den dri portu. Nanga opo mofo yu e luku fa den portu bigi. Den hei sowan 30 meter. Te yu de na inisei yu e si waktiman-kamra. Na tapu den pilari den ben koti moi prenki fu palmbon.​—Esek. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. (a) San a tempel fu a fisyun e sori? (Luku sosrefi a voetnoot.) (b) San wi kan leri fu den portu fu a tempel?

2 Disi na a tempel di Esekièl ben si na ini wan fisyun. Na ini kapitel 40 te go miti 48, Esekièl e taki finifini fu a tempel disi. A tempel disi e agersi den sani di Yehovah seti, so taki sma kan anbegi en na wan krin fasi. Ala sani di Esekièl taki fu a tempel prenspari gi wi, fu di a abi fu du nanga na anbegi fu wi na ini den lasti dei disi. * San den hei portu e sori? Den e memre wi taki den sma di wani dini Yehovah na wan krin fasi musu hori densrefi na den wet fu en di soifri èn reti. Srefi den prenki fu den palmbon wani taki a srefi sani, fu di son leisi Bijbel e agersi retidu nanga palmbon (Ps. 92:12). San den waktiman-kamra e sori? A de krin taki den sma di no wani gi yesi na den wet fu Gado, no e kisi pasi fu kon na ini a soifri anbegi di de wan moi seti di kan gi sma têgo libi.​—Esek. 44:9.

3. Fu san ede Krestes tan yepi den bakaman fu en fu kon moro krin?

3 Fa a fisyun fu Esekièl kon tru? Soleki fa wi si na ini kapitel 2 fu a buku disi, dan Yehovah meki Krestes krin a pipel fu en na ini a pisi ten fu 1914 te na a bigin fu 1919. Ma a de so taki Yehovah ben kaba krin  den? Kwetikweti! Na ini den hondro yari di pasa Krestes tan yepi den anbegiman fu Yehovah fu tyari densrefi na wan fasi di Yehovah feni bun. Disi ben de fanowdu fu di den komoto na ini a grontapu disi pe sma gwenti libi wan morsu libi, èn ala ten Satan e pruberi fu hari den go baka na ini a morsu libi disi. (Leisi 2 Petrus 2:20-22.) Meki wi luku dri fasi fa Krestes krin den tru Kresten safrisafri. Wi o luku wan tu sani fosi di den kenki fu man libi wan moro krin libi. Baka dati wi o luku wan prenspari sani di e meki taki a gemeente tan krin. Te fu kaba wi o luku fa na osofamiri-libi kan tan krin.

Sani di den kenki fu man libi wan moro krin libi

4, 5. San Satan e gebroiki langa ten kaba fu kori sma èn san na a bakapisi?

4 Ala ten Yehovah en pipel e luku fa den kan libi na wan moro krin fasi. Fu dati ede, den breiti te den kon frustan moro bun fa den musu tyari densrefi. Meki wi luku wan tu eksempre.

5 Hurudu. Yehovah sori taki wan man nanga wan uma di trow kan abi seks na wan fasi di krin èn a kan gi den prisiri. Ma Satan lobi fu meki sma kisi wan kruktu denki fu seks èn dati meki den e du wan lo morsu sani. Boiti dati a e gebroiki seks fu tesi Yehovah pipel, fu di a wani taki den trangayesi En. A sari fu si taki na so a ben man kori Gado pipel na ini a ten fu Bileam. Na ini den lasti dei disi a e gebroiki seks moro nanga moro fu kori sma.​—Num. 25:1-3, 9; Openb. 2:14.

6. Sortu pramisi ben skrifi na ini A Waktitoren èn fa a ben de wan yepi gi Gado pipel? Fu san ede den no ben e meki a pramisi disi moro? (Luku sosrefi a voetnoot.)

6 Fu yepi Gado pipel fu kakafutu gi a tesi disi fu Satan, A Waktitoren fu 15 yuni 1908 ben skrifi fu wan spesrutu pramisi. A pramisi disi ben sori taki wan mansma ben o tyari ensrefi na wan lespeki fasi te a ben de nanga wan umasma, èn wan umasma ben o du a srefi sani disi tu. * Aladi nowan sma ben de fruplekti fu meki a pramisi disi, toku furu brada nanga sisa du dati èn den nen fu den ben kon na ini A Waktitoren. A pramisi disi ben yepi furu sma. Ma bakaten den brada kon si taki den sma ben e teki a sani disi leki wan gwenti nomo, sondro fu prakseri san a wani taki. Fu dati ede den brada nanga sisa no ben e meki  a pramisi disi moro. Toku den no frigiti san den leri fu a pramisi disi. Den leri taki den musu hori densrefi na den soifri wet fu Gado ala ten.

7. Fu sortu problema wan Waktitoren na ini 1935 ben taki èn san a ben sori krin?

7 Satan bigin suku moro fasi fu kori Gado pipel. A Waktitoren fu 1 maart 1935 ben taki krin fu wan problema di moro nanga moro anbegiman fu Gado ben kon abi. Sonwan fu den ben e denki taki te den ben e du a preikiwroko, dan den no ben abi fu tyari densrefi na wan fasi di Yehovah feni bun. Ma A Waktitoren ben taki krin: „Wan sma musu hori na prakseri taki a preikiwroko a no a wan-enkri sani di wan Kresten musu du. Yehovah Kotoigi na sma di e teki presi gi Yehovah nanga en kownukondre. Fu dati ede wi abi a frantwortu fu tyari wisrefi ala ten na wan fasi di fiti.” Na artikel ben gi krin rai fu trowlibi nanga sekslibi fu yepi Gado pipel fu „lowe gi hurudu”.​—1 Kor. 6:18.

8. Fu san ede A Waktitoren sori doronomo san a Griki wortu gi hurudu wani taki trutru?

8 Na ini den yari di pasa A Waktitoren ben abi difrenti artikel di ben e sori krin san porneya, a Griki wortu gi hurudu wani taki trutru. A wortu disi no abi fu du nomo nanga tu sma di abi seks. Ma porneya na ala sortu morsu sani di sma gwenti du na ini motyo-tenti. Na ini a grontapu disi den sortu morsu sani disi di abi fu du nanga seks kon tron wan aladei sani, ma Krestes yepi den bakaman fu en fu no abi a denki disi.​—Leisi Efeisesma 4:17-19.

9, 10. (a) Sortu tra sani Gado pipel ben musu kenki soleki fa wan Waktitoren na ini 1935 ben sori? (b) San Bijbel e taki fu sopi?

9 Dringi sopi pasa marki. A Waktitoren fu 1 maart 1935 ben taki fu wan tra sani di den ben musu kenki: „Wi kon si tu taki son sma e go na ini a preikiwroko èn den e du son wroko na ini na organisâsi aladi den dringi sopi. O ten wan Kresten kan dringi win soleki fa Bijbel e taki? A ben o fiti fu dringi so furu win taki a abi krakti tapu a wroko di yu e du na ini na organisâsi fu Masra?”

10 Na artikel tyari kon na krin san na a yoisti fasi fu si sopi soleki fa Gado Wortu e taki. Bijbel no e taki dati a no bun fu dringi win noso tra sortu sopi. Ma a e sori krin taki a no bun srefisrefi fu dringi sopi te fu drungu (Ps. 104:14, 15; 1 Kor. 6:9, 10). Langa ten kaba den futuboi fu Gado ben sabi taki den no musu  du wroko gi en, aladi den dringi sopi. Fu eksempre, Bijbel e fruteri taki Gado ben kiri tu manpikin fu Aron di den ben bron switismeri na tapu na altari. Bakaten Gado meki wan wet di ben sori taki nowan priester kan du wroko gi en aladi den dringi sopi (Lef. 10:1, 2, 8-11). Sobun, a kan taki na fu sopi ede Gado kiri den. Te wi e hori a sani disi na prakseri, dan wi e si taki den bakaman fu Krestes musu luku bun taki den no du wan sani di abi fu du nanga na anbegi fu den aladi den dringi sopi.

11. Sortu wini a tyari gi Gado pipel di den kon frustan moro bun san Bijbel e taki fu a gwenti di sma abi fu dringi sopi pasa marki?

11 Na ini den yari di pasa, den bakaman fu Krestes kon frustan moro krin fa Gado e denki fu a gwenti di sma abi fu dringi sopi pasa marki. A leri di den kisi na a yoisti ten yepi furu fu tapu nanga a gwenti disi èn fu abi wan moro bun libi. Fu di furu sma ben kon sabi san Bijbel e taki fu sopi, meki den no teki a gwenti fu dringi sopi pasa marki. Nowan sma musu dringi sopi pasa marki, fu di dati kan meki taki trawan lasi lespeki gi den èn den kan lasi den osofamiri. San moro ogri srefi, na taki den kan lasi a grani fu anbegi a tru Gado Yehovah.

„Nowan fu wi ben o si wi Masra leki wan sma di e smeri soso tabaka, noso di e poti wan fisti sani na ini en mofo.”​—C. T. Russell

12. Fa den bakaman fu Krestes ben e si tabaka fosi den lasti dei bigin?

12 Smoko tabaka. Srefi fosi den lasti dei bigin, den bakaman fu Krestes ben e sori sma taki a no bun fu smoko tabaka. Wan tu yari pasa, wan owru brada di nen Charles Capen ben fruteri san pasa a fosi leisi di a miti Charles Taze Russell na ini den yari syatu fosi 1900. Na a ten dati, di Brada Capen ben abi 13 yari, en nanga dri brada fu en ben tanapu na tapu a trapu fu a Bijbel Oso (na edekantoro) na ini Allegheny, na Pennsylvania. Di Brada Russell waka pasa, a aksi den: „Unu e smoko? Mi e smeri tabaka.” Den taigi en taki den no ben e smoko srefisrefi. A no de fu taki dati disi sori den krin fa Brada Russell ben e denki fu a tori. Na ini A Waktitoren fu 1 augustus 1895, Brada Russell ben taki fu 2 Korentesma 7:1: „Mi no man si fa wan Kresten kan gi Gado glori te a e gebroiki tabaka na iniwan fasi, èn mi no man si sortu wini dati kan tyari gi en. . . . Nowan fu wi ben o si wi Masra leki wan sma di e smeri soso tabaka, noso di e poti wan fisti sani na ini en mofo.”

13. Sortu sani Yehovah Kotoigi kon si moro krin na ini 1973?

 13 Na ini 1935, A Waktitoren taki dati tabaka na wan „fisti wiwiri”. A taki tu dati nowan sma di e kaw tabaka noso smoko en kan tan wan memre fu a Betelfamiri, wan pionier, wan kring-opziener, noso iniwan tra sma di e teki presi gi Gado organisâsi. Na ini 1973 den kon si a tori disi moro krin. A Waktitoren fu 1 yuni ben taki dati nowan Kotoigi fu Yehovah kan tan wan memre fu a gemeente efu a no tapu nanga a fisti gwenti disi di e kiri sma. Te wan sma abi a gwenti disi a no e sori lobi gi trawan srefisrefi. Efu wan sma no ben wani tapu nanga tabaka, den ben puru en fu a gemeente. * Disi na ete wan prenspari sani di Krestes du fu krin den bakaman fu en.

14. San Gado taki fu brudu èn fa datra kon abi a gwenti fu gi sma brudu?

14 Brudu. Na ini a ten fu Noa Gado ben taki dati a fowtu fu nyan brudu. A srefi sani dati a taigi a pipel Israel di a gi den a Wet. A ben taigi a Kresten gemeente tu fu „tan fara . . . fu brudu” (Tori 15:20, 29; Gen. 9:4; Lef. 7:26). Na ini a ten disi Satan feni wan fasi fu kori furu sma, so taki den no e gi yesi na a wet disi fu Gado. Na ini a pisi ten fu 1800 te 1900 datra ben e gi sma brudu wanwan leisi. Ma baka di den kon si taki difrenti sortu brudu de, dan moro nanga moro datra bigin gi sma brudu. Na ini 1937 sma bigin gi brudu fu yepi trawan èn den ben e kibri en na ini ati-oso. Na ini a Di Fu Tu Grontapufeti den bigin gebroiki en furu. A no langa baka dati, datra na heri grontapu kon abi a gwenti fu gi sma brudu.

15, 16. (a) Fa Yehovah Kotoigi sori fa den e denki fu brudu? (b) Fa na organisâsi yepi den bakaman fu Krestes fu no teki brudu, èn san na a bakapisi?

15 Sensi 1944, A Waktitoren ben e sori taki te wan sma e teki brudu, dan a de a srefi leki te a ben o nyan brudu. A yari baka dati den brada sori krin taki a sani disi no e kruderi nanga Bijbel èn den taki tu fu san ede. Na ini 1951 den ben poti wan tu aksi nanga piki na ini wan artikel fu yepi Gado pipel fu taki nanga datra. Na wan deki-ati fasi, tru Kresten na heri grontapu weigri fu teki brudu, awinsi sma ben e spotu den, gens den, noso frufolgu den srefi. Ma Krestes tan sori en organisâsi fa fu yepi den bakaman fu en. Den brada ondrosuku sani bun, dan den tyari brochure nanga artikel kon na doro di e taki moro fini fu a tori.

16 Na ini 1979 son owruman bigin go na den ati-oso  èn den yepi datra fu frustan moro bun fa wi e si a tori disi. Den sori den datra tu san Bijbel e taki fu brudu èn sortu tra fasi de fu yepi sma sondro fu gi den brudu. Na ini 1980 owruman na ini 39 foto fu Amerkankondre kisi spesrutu leri fu du a wroko disi. Bakaten, a Tiri Skin gi primisi fu seti Ati-oso Kontakti Komte na heri grontapu. Sortu bun bakapisi den kisi na ini den yari di pasa? Na ini a ten disi yu abi dusundusun datra di wani yepi Kotoigi. Furu fu den na osodatra, datra di e koti sma èn datra di e gi sma spoiti fu meki den sribi te den musu du wan oparâsi. Den datra disi abi lespeki gi a bosroiti fu wi fu no teki brudu. Moro nanga moro ati-oso de klariklari fu yepi sma sondro brudu, èn son datra e si dati leki a moro bun datrayepi di wan sma kan kisi. A moi fu si fa Yesus kibri den bakaman fu en, so taki Satan no pori a denki fu den, a no so?​—Leisi Efeisesma 5:25-27.

Moro nanga moro ati-oso de klariklari fu yepi sma sondro brudu, èn son datra e si dati leki a moro bun datrayepi di wan sma kan kisi

17. Fa wi kan sori taki wi abi warderi gi a fasi fa Krestes krin den bakaman fu en?

 17 Wi musu aksi wisrefi: ’Wi e warderi a fasi fa Krestes krin den bakaman fu en èn fa a leri wi fu gi yesi na den wet fu Yehovah di soifri?’ Meki wi hori na prakseri taki Satan wani taki wi musu drai baka gi Yehovah nanga Yesus. Dati meki ala ten a e suku fasi fu meki wi lasi lespeki gi den wet fu Gado. Fu yepi wi kakafutu gi den triki fu en, Yehovah organisâsi e gi wi rai nanga warskow doronomo fu luku bun nanga a kruktu denki fu grontapu. Meki wi poti prakseri na den rai di den brada e gi fu yepi wi èn meki wi gi yesi wantewante.​—Odo 19:20.

A Kownu e kibri a gemeente so taki a no kisi porinen

18. Te wi e luku a fisyun fu Esekièl, dan san musu pasa nanga sma di no wani gi yesi na den wet fu Gado?

18 Wan tra sani di a Kownu du, na taki a seti sani fu hori a gemeente krin. A sari taki a no ala sma di gi densrefi na Yehovah èn di pramisi fu libi soleki fa en wani, e tan du san den pramisi. Son sma e drai baka gi Yehovah èn fu espresi den e trangayesi den wet fu en. San musu pasa nanga den sma disi? Wi kan kisi a piki tapu na aksi disi, te wi e luku a fisyun di Esekièl kisi fu na agersi tempel. Na a bigin fu a kapitel disi wi ben taki fu den hei portu fu a tempel. Na ibriwan fu den portu yu ben abi waktiman-kamra. Soleki fa a sori, dan den waktiman ben o sorgu taki sma di „no abi wan krin ati” no ben o man kon na inisei (Esek. 44:9). Disi e sori krin taki soso den sma di e du muiti fu hori densrefi na den soifri wet fu Yehovah, kan kon na ini a soifri anbegi. Na ini a ten disi a no ala sma e kisi a grani fu dini Yehovah makandra nanga tra Kresten.

19, 20. (a) Fa Krestes yepi en organisâsi fu frustan moro bun san den musu du te wan sma du wan seryusu sondu? (b) San na dri sani di e meki taki den e puru wan sma na ini a gemeente te den no abi berow?

19 Na ini 1892, A Waktitoren ben taki dati „wi abi a frantwortu fu puru wan sma (di de wan Kresten) na ini a gemeente, te a e taki noso sori taki a no wani bribi taki Krestes gi en libi leki wan lusu-paiman fu frulusu ala sma”. (Leisi 2 Yohanes 10.) Na ini 1904 a buku „Wan nyun sani di Gado meki” ben skrifi taki den sma di e tan du sani di no bun, kan pori a gemeente. Na a ten dati den ben e hori „gemeente krutu” pe a heri gemeente ben e bosroiti san fu du nanga sma di  du seryusu sondu. Ma a sani disi ben pasa wanwan leisi nomo. Na ini 1944, A Waktitoren ben sori taki soso den brada di abi frantwortu na ini a gemeente, musu krutu den tori disi. Na ini 1952 wan Waktitoren ben sori fa den brada ben musu koti krutu soleki fa Bijbel e taki. A Waktitoren disi ben sori krin fu san ede den musu puru sma di no abi berow, na ini a gemeente. Den ben musu du disi fu hori a gemeente krin.

20 Sensi a pisi ten dati Krestes yepi en organisâsi fu frustan moro krin san den musu du te wan sma du wan seryusu sondu. Owruman na ini den Kresten gemeente leri fa den musu hori krutu-afersi na wan fasi di Yehovah feni bun. Den leri fu krutu sani na wan reti fasi èn den leri fa den kan sabi o ten den musu sori sari-ati. Na ini a ten disi dri sani de fu san ede den e puru wan sma na ini a gemeente te a no abi berow: (1) Den e du dati fu no meki Yehovah kisi porinen. (2) Den no wani meki a seryusu sondu di a sma e du pori a gemeente. (3) Efu a kan, den wani yepi a sma di du a sondu fu sori berow.

21. Sortu wini a e tyari kon gi Gado pipel te den e puru wan sma na ini a gemeente di no abi berow?

21 Na ini a ten disi a e tyari wini kon gi den bakaman fu Krestes te den e puru wan sma na ini a gemeente di no abi berow. Na ini owruten Israel a ben pasa furu tron taki den sma di ben e du ogri ben pori a denki fu Gado pipel. Son leisi den sma disi ben furu moro den wan di ben lobi Yehovah èn di ben e pruberi fu du bun. Dati meki furu tron a heri pipel Israel ben e gi Yehovah porinen èn Yehovah no ben feni den bun moro (Yer. 7:23-28). Ma na ini a ten disi den anbegiman fu Yehovah no de fu wán spesrutu kondre nomo, ma den de fu difrenti kondre. Te den brada e puru sma na wi mindri di e tan du ogri, dan fu taki en leti, Satan no kan gebroiki den fu pori a gemeente èn fu meki a gemeente kisi porinen. Na so den no kan abi furu krakti tapu a gemeente. Dati meki wi kan de seiker taki Yehovah o tan feni wi bun. Yehovah pramisi wi: „Awinsi sortu fetisani sma meki fu feti nanga yu, a no o abi bun bakapisi” (Yes. 54:17). Wi e horibaka gi den owruman di abi a bigi frantwortu fu luku krutu-afersi?

 Gi glori na a sma di gi ibri famiri a nen fu den

22, 23. (a) Fu san ede wi abi warderi gi wi brada di ben e libi na ini den yari syatu baka 1900? (b) San e sori taki den ben musu kenki a fasi fa den ben e denki fu na osofamiri-libi?

22 Wan tra fasi fa Krestes krin den bakaman fu en, na taki a yepi den fu abi wan moro bun trowlibi nanga wan bun osofamiri-libi. A fasi fa wi e si a osofamiri-libi kenki na ini den yari di pasa? Iya. Fu eksempre, te wi e leisi fu den futuboi fu Gado na ini den yari syatu baka 1900, dan a e naki wi ati fu si o furu muiti den ben e meki fu yepi trawan. Wi de nanga tangi trutru taki den poti na anbegi na a fosi presi na ini den libi. Ma wi e frustan tu taki den ben musu tyari wan tu kenki kon. Fa so?

23 Furu brada di ben e kisi frantwortu na ini na organisâsi noso di ben e dini leki kring-opziener ben gowe fu oso omeni mun langa. Den buku fu wi ben gi brada nanga sisa deki-ati fu no trow srefisrefi, aladi Bijbel no e taki dati. Boiti dati, den brada no ben e gi furu rai di e sori fa fu abi wan bun trowlibi. Na so sani de ete na ini a ten disi? Nôno!

Brada no musu tyari so furu frantwortu na ini a gemeente, taki den no abi ten gi den osofamiri

24. Fa Krestes yepi en pipel fu kon abi wan moro bun denki fu a trowlibi èn fu na osofamiri-libi?

24 Na ini a ten disi brada no musu tyari so furu frantwortu na ini a gemeente, taki den no abi ten gi den osofamiri. (Leisi 1 Timoteyus 5:8.) Boiti dati, Krestes sorgu taki den bakaman fu en kisi furu Bijbel rai di e yepi den fu abi wan koloku trowlibi nanga wan koloku osofamiri-libi (Ef. 3:14, 15). Na ini 1978 den brada meki a buku „Fa fu abi wan koloku osofamiri-libi”. Sowan 18 yari baka dati, den meki a buku A sroto gi wan kolokoe osofamiri. Na ini A Waktitoren yu abi furu artikel tu di e yepi trowpaar fu du san Bijbel e taki, so taki den kan abi wan bun trowlibi.

25-27. Fa den brada bigin poti moro prakseri na yonguwan fu difrenti yari?

25 Fa a de nanga yonguwan? Na ini den yari di pasa den brada poti moro prakseri na den. Furu yari kaba, na organisâsi fu Yehovah sorgu taki pikin fu difrenti yari kisi yepi. Ma now den e du moro leki fosi. Fu eksempre, fu 1919 te 1921 a tijdschrift „A Gowtu Ten” ben abi wan artikel na ini di ben nen „Bijbelstudie gi yonguwan”. Na ini 1920 den meki a brochure „A Gowtu Ten ABC” èn na ini 1941 den meki a buku „Pikin”. Na ini den yari 1970 te 1980 den meki den buku „Arki a Bigi Leriman”, „Fa yu kan abi bun bakapisi na ini den yongu yari fu yu”, nanga Mi buku nanga Bijbel  tori. Sensi 1982 na artikel „Jonge mensen vragen” (Yongusma e aksi) ben de na ini na Ontwaakt! Na ini 1989 den tyari a buku Wat jonge mensen vragen ​— Praktische antwoorden (Sani di yongu sma e aksi​—Piki di kan yepi den) kon na doro.

Na wan kongres na ini Doisrikondre, den ben breiti di den kisi a brochure Mi Bijbel les

26 Now wi abi tu nyun Jonge mensen vragen-buku, èn wi kan leisi den artikel disi tu tapu wi website, jw.org. Wi abi a buku tu di nen Teki leri fu a Bigi Leriman. A website fu wi abi furu sani gi yonguwan. Wi abi Bijbel karta di e taki fu wan sma, sani fu studeri Bijbel nanga yonguwan èn pikin-nengre, puzzel, felem èn Bijbel tori nanga prenki. Tapu a website yu kan feni Bijbel tori tu gi pikin-nengre fu dri yari noso moro yongu srefi. Di Yesus ben de na grontapu a ben sori taki a lobi pikin-nengre èn a de krin taki a lobi den te now ete (Mark. 10:13-16). A wani taki den yonguwan  na wi mindri firi taki wi lobi den èn a wani taki den kisi bun leri.

27 Yesus no wani taki ogri miti den yonguwan. Fu di a denki fu sma na ini a grontapu disi e kon pori dei fu dei, meki moro nanga moro sma e du ogri nanga pikin-nengre. Fu dati ede den brada skrifi artikel nanga buku di e sori krin fa papa nanga mama kan kibri den pikin gi den sortu sma disi. *

28. (a) Te wi e prakseri a fisyun fu Esekièl, dan san wi musu du efu wi wani anbegi Gado na wan krin fasi? (b) San yu bosroiti fu du?

28 A moi fu si fa Krestes tan krin den bakaman fu en. A yepi den fu abi lespeki gi den soifri wet fu Yehovah èn fu gi yesi na den wet disi. Disi tyari furu blesi kon gi den. Prakseri a tempel di Esekièl si na ini wan fisyun. Prakseri den hei portu fu a tempel. Soleki fa wi sabi, dan a tempel dati a no wan trutru tempel, ma a e agersi den sani di Yehovah seti, so taki sma kan anbegi en na wan krin fasi. A no te wi e go na a Kownukondre zaal, te wi e leisi Bijbel, noso te wi e preiki oso fu oso, dan wi de na ini a tempel kaba. Den sani disi na sani di sma kan si yu e du. Wan hoigriman kan du den sani disi tu, ma dati no wani taki dati a de na ini Yehovah en tempel. Wi de na ini a santa tempel fu Yehovah te wi e du den sani disi, aladi wi e gi yesi na den soifri wet fu en èn aladi wi e dini en nanga wan krin ati. Ala ten wi musu de nanga tangi gi a moi grani disi. Meki wi tan du muiti fu libi wan krin libi fu di wi e dini wan santa Gado!

^ paragraaf 2 Na ini 1932, Pisi 2 fu a buku „Meki kon santa” sori fu a fosi leisi taki den Bijbel profeititori di e taki fa Gado pipel ben o drai go baka na den kondre, e kon tru sosrefi na ini a ten disi. Den profeititori disi no abi fu du nanga a trutru Israel, ma a abi fu du nanga na agersi Israel. Den profeititori dati e sori fa a tru anbegi ben o seti baka. A Waktitoren fu 1 maart 1999 ben tyari kon na krin taki a fisyun di Esekièl ben kisi fu a tempel abi fu du tu nanga a tru anbegi di ben o seti kon bun baka. Dati meki wi kan taki dati a prenspari profeititori disi e kon tru na ini den lasti dei.

^ paragraaf 6 A pramisi ben taki dati te wan man nanga wan uma di no trow nanga makandra noso di no de krosibei famiri fu makandra, de den wawan na ini wan kamra, dan den musu libi a doro bradi opo. Wan tu yari langa den ben leisi a pramisi disi ibri dei te a Betelfamiri ben e luku a deitekst.

^ paragraaf 13 Disi wani taki dati a no ben musu smoko tabaka, kaw en, snoifi en, noso prani en.

^ paragraaf 27 Luku fu eksempre kapitel 32 fu a buku Teki leri fu a Bigi Leriman; luku sosrefi den artikel na a bigin fu na Ontwaakt! fu oktober 2007 di nen „Bescherm uw kinderen”.