Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Gado abi bun nyunsu gi wi!

Gado abi wan nen?

Gado abi wan nen?

Gado abi furu titel soleki Moro Hei Gado, Mekiman nanga Masra (Yob 34:12; Preikiman 12:1; Danièl 2:47). Ma yu denki taki a gi ensrefi wan nen?