Den bakaman fu Krestes e kon moro furu, aladi den e kisi frufolgu

TIN dei baka di Yesus go na hemel, sowan 120 fu den disipel fu en ben kon makandra na ini wan oso na Yerusalem, na a ten fu a Dyu Pinksterfesa fu a yari 33. Wantronso, wan babari di ben de leki te wan tranga winti e wai, ben de fu yere na ini a heri oso. Na wan wondru fasi den disipel bigin taki difrenti tongo di den no ben sabi. San ben meki taki den ben man du a kefalek sani dati? Gado ben gi den disipel santa yeye.

Wan bigi grupu sma ben de na dorosei, fu di fisitiman fu furu kondre ben kon na a fesa. Den sma disi ben fruwondru fu yere taki den disipel fu Yesus ben e taki a tongo fu den heri bun. Di Petrus ben e fruteri san pasa, dan a ben taki fu a profeititori fu Yoèl. A profeititori disi e sori taki Gado ben o „meki” en yeye kon na tapu sma so taki den ben man du wondru (Yoèl 2:28, 29). A santa yeye fu Gado di ben kon na tapu sma ben sori krin taki wan prenspari kenki ben kon. Dati na taki Gado no ben feni Israel bun moro, ma a blesi fu en ben de now tapu a nyun Kresten gemeente di ben seti. Now, den sma di ben wani dini Gado na wan fasi di a feni bun, ben musu tron bakaman fu Krestes.

Na a ten dati, den disipel ben kisi moro gens èn den feanti fu den ben poti den na ini strafu-oso. Ma na neti, wan engel fu Yehovah opo den doro fu a strafu-oso èn a taigi den disipel fu tan preiki. Di deibroko, den disipel du san na engel taigi den. Den go na ini a tempel èn den bigin leri sma a bun nyunsu di abi fu du nanga Yesus. Den kerki fesiman di ben gens den, ben ati bron srefisrefi èn den taigi den fu no preiki moro. Sondro frede, den apostel piki: „Wi musu gi yesi na Gado moro leki na libisma.”Tori fu den Apostel 5:28, 29.

Den disipel e kisi moro hebi frufolgu. Son Dyu ben krutu a disipel Stefanus taki a ben taki ogri fu Gado, èn den ben ston en kiri. Wan yonkuman, di nen Saulus fu Tarsus, ben e tanapu e luku èn a ben feni en bun taki den kiri Stefanus. Fu dati ede, a go na Damaskus fu grabu iniwan sma di ben de wan bakaman fu Krestes. Di Saulus ben de na pasi, wan faya fu hemel koti na en lontu èn wan sten taigi en: „Saul, Saul, fu san ede yu e frufolgu mi?” Fu di a faya ben breni Saulus, meki a aksi: „Suma na yu?” A sten piki en: „Mi na Yesus.”Tori fu den Apostel 9:3-5.

Dri dei baka dati, Yesus seni wan disipel di nen Ananias, fu meki Saulus kon si baka. Saulus teki dopu èn sondro fu frede a bigin preiki fu Yesus. Sma ben kon sabi Saulus leki na apostel Paulus èn a ben tron wan fayafaya memre fu a Kresten gemeente.

Den disipel fu Yesus ben e preiki a bun nyunsu fu a Kownukondre fu Gado, soso gi den Dyu nanga den Samariasma. Now wan engel kon na Kornelius, wan Rome legre ofsiri di ben e frede Gado, èn a taigi en fu seni kari na apostel Petrus. Makandra nanga wan tu tra sma di ben go nanga en, Petrus preiki gi Kornelius nanga en osofamiri. Di Petrus ben e taki ete, dan santa yeye kon na tapu den bribiman dati di no ben de Dyu, èn na apostel taigi den fu teki dopu na ini a nen fu Yesus. Now, na okasi ben opo gi sma fu ala pipel fu kisi têgo libi. A gemeente ben de klariklari fu prati a bun nyunsu na ala sei.

Den tori disi teki puru fu Tori fu den Apostel 1:1–11:21.