Yehovah e meki rampu kon tapu Egepte, èn Moses e tyari den Israelsma komoto na ini a kondre dati. Gado e gi den Israelsma a Wet nanga yepi fu Moses

FURU yari langa den Israelsma libi na ini Egepte. Drape sani ben e go bun nanga den èn den ben e kon moro furu. Ma wan nyun Farao ben bigin tiri. A tiriman disi no ben sabi Yosef. A ben de wan ogri-ati tiriman èn di a si taki den Israelsma ben kon moro furu, dan a kon frede. Fu dati ede a meki den tron srafu èn a ben gi a komando taki ala den boi di gebore, den ben musu sungu den kiri na ini Nijl-liba. Ma wan mama di ben abi deki-ati, kibri en yongu beibi. A ben poti en na ini wan baskita di a kibri na mindri den warimbo. Na umapikin fu Farao ben feni a beibi, a kari en Moses, èn a kweki en na ini a kownu-oso fu Egepte.

Di Moses ben abi 40 yari, a ben kon na ini problema, fu di a ben feti nanga wan Egeptesma di ben e pina wan Israel srafu. Moses ben lowe go na wan farawe kondre pe a ben libi leki loweman. Di Moses ben abi 80 yari, Yehovah seni en go baka na Egepte fu go taigi Farao taki a musu meki a pipel fu Gado kon fri.

Farao no ben wani du dati kwetikweti. Fu dati ede Yehovah tyari tin rampu kon tapu Egepte. Ibri leisi te Moses ben kon na fesi Farao fu taigi en san a musu du so taki wan tra rampu no kon, Farao ben e opo ensrefi èn a ben weigri fu du san Moses nanga en Gado, Yehovah, ben taki. Te fu kaba, a di fu tin rampu meki taki ala den fosi pikin na ini a kondre, dede, boiti den pikin na ini den osofamiri di ben gi yesi na Yehovah. Soleki fa Yehovah ben taki, den osofamiri disi ben marki den doropostu nanga a brudu fu wan pikin skapu di den ben srakti leki ofrandi. Na engel fu Yehovah di ben tyari pori kon, ben pasa den oso disi. Bakaten den Israelsma hori wan fesa fu memre a moi fasi disi fa den ben kisi frulusu. A fesa dati den ben kari a Paskafesa, èn den ben e hori en ala yari.

Di a fosi manpikin fu Farao dede, dan a gi Moses nanga den tra Israelsma a komando fu komoto na ini Egepte. Wantewante den seti sani fu gowe leki wan bigi grupu. Ma Farao kenki en prakseri. A hari go na den baka nanga furu fetiman nanga asiwagi. A ben gersi leki den Israelsma di ben de na a syoro fu a Redi Se, no ben man go nowan sei. Yehovah prati a Redi Se na tu, so taki den Israelsma ben kan waka pasa na tapu drei gron, aladi a watra ben de leki skotu na den sei! Di den Egeptesma lon go na den baka, dan Gado meki a watra fadon kon na den tapu, èn a kiri Farao nanga a legre fu en.

Bakaten, di den Israelsma ben seti kampu na Sinai-bergi, dan Yehovah meki wan frubontu nanga den. Nanga yepi fu Moses, Gado gi den Israelsma wet di ben o tiri den èn kibri den na ini pikinmoro ibri afersi fu a libi. Solanga den Israelsma ben o tan teki a tiri fu Gado, Yehovah ben o de nanga den èn a ben o meki a pipel dati de wan blesi gi tra pipel.

Ma moro furu fu den Israelsma meki Gado firi sari, fu di den ben sori taki den no abi bribi. Fu dati ede Yehovah meki den Israelsma dati waka 40 yari langa na ini a sabana. Baka dati, Moses poti a reti-ati man Yosua fu tron fesiman baka en. Te fu kaba, a ten ben doro taki den Israelsma go na ini a kondre di Gado ben pramisi Abraham.

—Den tori disi teki puru fu Exodus; Lefitikus; Numeri; Deuteronomium; Psalm 136:10-15; Tori fu den Apostel 7:17-36.