Paulus e teki boto, èn a e waka go na difrenti presi fu preiki

BAKA di Paulus tron wan Kresten, a de fayafaya fu preiki a bun nyunsu fu Gado Kownukondre. Now, en di ben de wan gensman fosi, e kisi hebi frufolgu. Na apostel disi di e wroko tranga, e go na wan tu preikiwaka. A e go na farawe presi fu panya a bun nyunsu fu a Kownukondre di o meki den sani kon tru di Gado ben abi na prakseri gi libisma sensi a bigin.

Na a fosi preikiwaka fu Paulus, a e go na Listra pe a dresi wan man di ben lan sensi a gebore. Den ipi sma drape e bigin bari taki Paulus nanga Barnabas, di ben de makandra nanga en, ben de gado. Den tu man disi ben man tapu den sma ete fu tyari ofrandi gi den. Ma den srefi sma dati ston Paulus èn den libi en fu dede, fu di den feanti fu Paulus ben gi den deki-ati fu du dati. Paulus no dede èn baka wan pisi ten a drai go baka na a foto dati fu gi den disipel deki-ati.

Son Dyu di ben tron Kresten, ben feni taki sma di no ben de Dyu èn di ben teki a Kresten bribi, ben musu hori densrefi na son pisi fu a Wet di Gado gi Moses. Paulus ben go nanga a problema disi na den apostel nanga owru man na ini Yerusalem. Baka di den luku den Buku fu Bijbel finifini èn nanga yepi fu a tiri fu Gado en santa yeye, den man dati skrifi den gemeente. Den gi den gemeente a rai fu tan fara fu falsi anbegi, fu brudu, fu meti di sma no meki a brudu lon komoto na ini, èn fu hurudu. Den sortu komando dati ben de „prenspari sani”, ma fu hori den komando disi no ben wani taki dati sma ben musu hori a Wet di Gado gi Moses.Tori fu den Apostel 15:28, 29.

Na a di fu tu preikiwaka fu Paulus, a e go na Berea, di de na ini a kontren di wi sabi now leki Grikikondre. Den Dyu di ben e libi drape ben teki a wortu fayafaya, èn den ben ondrosuku den Buku fu Bijbel ala dei fu si efu den sani di a ben e leri den, ben tru. Paulus ben musu lowe a leisi disi baka, fu di sma ben e frufolgu en. Dan a go na Ateine. Na fesi wan grupu sma fu Ateine di kisi bun skoroleri, Paulus e hori wan moi taki. A fasi fa a du dati na wan moi eksempre di e sori fa fu hori den firi fu sma na prakseri, fa fu handri nanga koni, èn fa fu overtoigi sma.

Baka a di fu dri preikiwaka fu Paulus, a e go na Yerusalem. Di a go na a tempel drape, wan tu Dyu bigin meki wan dyugudyugu, fu di den ben wani kiri en. Rome srudati ben kon na mindri èn den poti wan lo aksi gi Paulus. Leki wan borgu fu Rome, Paulus opo taki gi ensrefi na fesi a Rome Tiriman Feliks. Den Dyu no ben man gi nowan buweisi fu den sani di den taki dati Paulus du. Fu sorgu taki Festus, wan tra Rome tiriman, no gi Paulus abra na den Dyu, meki Paulus e taki: „Mi wani meki Caesar krutu mi!” Ne Festus taki: „Yu aksi fu Caesar krutu yu, dan na Caesar yu sa go.”Tori fu den Apostel 25:11, 12.

Dan den tyari Paulus nanga boto go na Italiakondre, pe a ben o go na fesi krutu. Fu di a sipi pe a ben de na ini sungu, meki a ben musu tan na tapu na èilanti Malta, fu pasa a kowru pisi ten fu a yari. Di a doro te fu kaba na ini Rome, a ben tan tu yari na ini wan oso di den ben yuru. Aladi srudati ben e hori wakti drape, toku a fayafaya apostel disi tan preiki fu a Kownukondre fu Gado gi ala den sma di ben kon luku en.

Den tori disi teki puru fu Tori fu den Apostel 11:22–28:31.