Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

San Bijbel e leri wi trutru?

TRA PRENSPARI SANI

San Bijbel e taki fu a Tata, a Manpikin, nanga a Santa Yeye

San Bijbel e taki fu a Tata, a Manpikin, nanga a Santa Yeye

SMA di e bribi na ini a leri fu a Dri-wánfasi e taki dati Gado na dri sma na ini wán skin, namku a Tata, a Manpikin, nanga a Santa Yeye. A leri disi e sori taki ibriwan fu den dri sma disi de a srefi, taki den ala dri de almakti, èn taki nowan fu den abi wan bigin. Soleki fa a leri fu a Dri-wánfasi e sori, dan a Tata na Gado, a Manpikin na Gado, èn a Santa Yeye na Gado, ma toku na wán Gado nomo de.

Furu sma di e bribi na ini a Dri-wánfasi, e taki dati den no man fruklari a leri disi. Toku den sma disi feni taki a leri disi komoto fu Bijbel. A bun fu sabi taki a wortu "Dri-wánfasi” no skrifi na nowan presi na ini Bijbel. Ma a de so, taki Bijbel e tyari kon na krin taki Gado na dri sma na ini wán skin? Fu gi piki tapu na aksi disi, dan meki wi poti prakseri na wan bijbeltekst di sma di e bribi na ini a Dri-wánfasi, e gebroiki fu horibaka gi a leri disi.

"A WORTU BEN DE GADO”

Yohanes 1:1 e taki: "Na bigin da Woortoe ben de, en da Woortoe ben de nanga Gado, en da Woortoe ben de Gado” (Da Bijbel na ini Sranantongo). Moro fara na ini a srefi kapitel, na apostel Yohanes e sori krin taki "da Woortoe” na Yesus (Yohanes 1:14). Ma fu di a tekst disi e taki dati a Wortu na Gado, meki son sma e feni taki a Manpikin nanga a Tata musu fu de wan pisi fu a srefi Gado.

Hori na prakseri taki a pisi disi fu Bijbel ben skrifi fosi na ini Grikitongo. Bakaten, sma ben vertaal den Griki buku disi na ini tra tongo. Ma wan tu fu den sma di vertaal Bijbel, no gebroiki den wortu "da Woortoe ben de Gado”. Fu san ede? Fu di den sma disi ben sabi a Grikitongo fu Bijbel, meki den kon frustan taki a pisi pe skrifi, "da Woortoe ben de Gado”, musu vertaal na wan tra fasi. Fa a ben musu vertaal? Luku wan tu eksempre: "A Logos [Wortu] ben de leki Gado” (A New Translation of the Bible). "A Wortu ben de wan gado”(The New Testament in an Improved Version). "A Wortu ben de nanga Gado èn a ben de neleki fa Gado de” (The Translator’s New Testament). Soleki fa den difrenti Bijbel disi e sori, dan a Wortu a no Gado srefi.* Na presi fu dati, Bijbel e kari a Wortu "wan gado”, fu di a abi wan hei posisi na mindri den libisani di Yehovah meki. Dyaso a wortu "gado” wani taki "maktiwan”.

SUKU MORO BUWEISI

Furu sma no sabi a Grikitongo fu Bijbel. Sobun, fa yu kan kon sabi san na apostel Yohanes ben wani taki trutru? Prakseri na eksempre disi: Wan skoromeester e fruklari wan tori gi den studenti fu en. Bakaten, den studenti e frustan a tori na difrenti fasi. Fa den studenti kan lusu a problema dati? Den kan aksi a skoromeester fu fruteri den moro fu a tori disi. A no de fu taki dati te den studenti kon sabi moro fu a tori, dan dati o yepi den fu kon frustan a tori moro bun. Na so a de tu taki, efu yu wani kon frustan san Yohanes 1:1 wani taki, dan yu musu luku moro fara na ini na Evangelie fu Yohanes, fu kon sabi moro fu a posisi di Yesus abi. Te yu kon sabi moro fu a posisi di Yesus abi, dan dati sa yepi yu fu kon frustan san na a tori trutru.

Fu eksempre, luku san Yohanes e skrifi moro fara na ini kapitel 1, vers 18: "No wan libisoema ben si [na Almakti] Gado noiti wan tem.” Ma libisma si Yesus, a Manpikin, fu di Yohanes e taki: "Da Woortoe [Yesus] ben teki skin-fasi, en A ben libi na wi mindri, (en wi ben si Hem glori)” (Yohanes 1:14, Da Bijbel na ini Sranantongo). Fa a kan dan taki a Manpikin na wan pisi fu na Almakti Gado? Yohanes e taki tu dati a Wortu ben de "nanga Gado”. Ma fa a kan taki tu sma di de nanga makandra, de wán sma nomo? Boiti dati, wi e leisi na ini Yohanes 17:3, taki Yesus srefi ben sori krin san na a difrenti na mindri en nanga en hemel Tata. A e kari en Tata, "a wan-enkri tru Gado”. Èn na a kaba fu na Evangelie fu en, Yohanes ben taki syatu: "Den sani disi skrifi, so taki unu kan bribi taki Yesus na a Krestes, a Manpikin fu Gado” (Yohanes 20:31). Luku taki Yohanes no taki dati Yesus na Gado, ma a taki dati Yesus na a Manpikin fu Gado. Den tra tori disi di skrifi na ini na Evangelie fu Yohanes, e sori wi fa wi musu frustan Yohanes 1:1. Yesus, a Wortu, na "wan gado” fu di a abi wan hei posisi, ma a no de a srefi leki na Almakti Gado.

SUKU TRA BUWEISI DI E SORI KRIN TAKI SANI DE SO TRUTRU

Prakseri baka fu na eksempre fu a skoromeester nanga den studenti. Kon meki wi taki dati sonwan fu den studenti e tweifri ete, aladi a skoromeester fruklari a tori moro fini gi den. San den studenti kan du? Den kan go na wan tra skoromeester di kan fruteri den moro sani di abi fu du nanga a srefi tori. Efu a tra skoromeester e fruklari a tori na a srefi fasi leki a fosi skoromeester, dan kande furu studenti no sa tweifri moro. Na so a de tu taki, efu yu no sabi krin san a Bijbel skrifiman Yohanes ben abi na prakseri trutru di a ben taki fu a posisi fu Yesus èn fu a posisi fu na Almakti Gado, dan yu kan luku san tra Bijbel skrifiman e taki fu a tori dati. Fu eksempre, luku san Mateyus ben skrifi. A ben skrifi san Yesus ben taki fu a kaba fu a grontapu sistema disi: "Nowan sma sabi a dei nanga a yuru dati, iya, srefi den engel fu hemel nanga a Manpikin no sabi, ma soso a Tata sabi” (Mateyus 24:36). Fa den wortu disi e buweisi taki Yesus no de na Almakti Gado?

Yesus taki dati a Tata sabi moro sani leki a Manpikin. Ma efu Yesus ben de wan pisi fu na Almakti Gado, dan a ben o sabi den srefi sani leki en Tata. Sobun, a Manpikin nanga a Tata no kan de a srefi sma. Toku son sma kan taki: ’Mi sabi Yesus na tu fasi, namku leki wan yeye èn leki wan libisma. Na ini a pisi tori disi a e taki leki wan libisma.’ Ma awansi dati de so, dan fa a de nanga a santa yeye? Efu a santa yeye na wan pisi fu a srefi Gado neleki a Tata, dan fu san ede Yesus no taki dati a santa yeye sabi san a Tata sabi?

Te yu e studeri Bijbel moro fara, dan yu sa kon sabi furu tra bijbeltekst di abi fu du nanga a tori disi. Den tekst dati e sori krin suma na a Tata, suma na a Manpikin, èn san na a santa yeye trutru.—Psalm 90:2; Tori fu den Apostel 7:55; Kolosesma 1:15.


*  Efu yu wani kon sabi sortu sani fu a Grikitongo e sori taki Yohanes 1:1 musu vertaal na a fasi disi, dan luku bladzijde 26-29 fu a brochure Moet u geloof stellen in de Drieëenheid? di Yehovah Kotoigi tyari kon na doro.

← Luku a kapitel di e taki fu a tori disi