Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Mi buku nanga Bijbel tori

Tori 60: Abigail nanga David

Tori 60: Abigail nanga David

YU SABI suma na a moi uma di e waka miti David? A nen Abigail. A e gebroiki en frustan bun, èn a e tapu David fu du wan ogri sani. Ma bifo wi yere wan sani fu dati, meki wi go luku san pasa nanga David.

Baka di David ben lon gowe fu Saul, a e go kibri na wan bergi-olo. En brada nanga en famiri e go drape na en. Ala nanga ala sowan 400 man e kon na en, èn David e tron a fesiman fu den. Now David e go na a kownu fu Moab èn e taki: ’Grantangi, meki mi papa nanga mama tan libi nanga yu teleki mi sabi san o pasa nanga mi.’ Bakaten David nanga en man e bigin kibri na den pikin bergi.

Na baka fu disi David e miti Abigail. Abigail masra, Nabal, na wan guduman. A abi 3000 skapu nanga 1000 krabita. Nabal na wan ogri-ati man. Ma en wefi Abigail moi srefisrefi. A sabi tu fa fu du san bun. Wan leisi a e yepi en heri osofamiri fu no lasi den libi. Meki wi go luku fa.

David nanga den man fu en de bun gi Nabal. Den yepi meki noti pasa nanga den skapu fu en. Dati meki wan dei David e seni wan tu fu den man fu en go na Nabal fu aksi en wan bun. Den man fu David e kon na Nabal te Nabal nanga en wrokoman e koti a safu wiwiri puru fu den skapu skin. A de wan fesadei èn Nabal abi furu bun sani fu nyan. Sobun den man fu David e taki: ’Wi ben de bun gi yu. Wi no ben fufuru nowan fu yu skapu, ma wi yepi srefi fu luku den. Now, grantangi, gi wi wan tu nyanyan-sani.’

’Mi no e gi mi nyanyan na man leki unu’, Nabal e taki. A e gebroiki takru wortu èn a e taki ogri sani fu David. Te den man e drai kon fruteri David fu dati, dan David ati e bron srefisrefi. ’Teki un feti-owru’, a e taigi den man fu en. Dan den e teki pasi fu go kiri Nabal nanga den man fu en.

Wan fu den man fu Nabal, di ben yere den takru wortu di Nabal ben taki, e fruteri Abigail san ben pasa. Wantewante Abigail e sreka wan tu nyanyan-sani. A e poti den na tapu wan tu buriki èn a e bigin waka. Te a miti David, a e dyompo komoto na en buriki, a e boigi èn e taki: ’Grantangi, masra, no luku na a man fu mi. A e du law èn don sani. Dyaso wan presenti de. Teki en grantangi èn gi wi pardon fu san ben pasa.’

Abigail e tyari nyanyan-sani gi David

’Yu na wan koni uma’, David e piki. ’Yu tapu mi fu kiri Nabal fu pai en baka fu na ogri-ati fu en. Go na ini vrede na yu oso.’ Bakaten Nabal e dede èn Abigail e tron wan fu den wefi fu David.

1 Samuel 22:1-4; 25:1-43.Aksi

  • San na a nen fu na uma di e waka kon miti David na tapu a prenki, èn sortu sma na uma disi de?
  • Suma na Nabal?
  • Fu san ede David e seni wan tu fu den man fu en fu go aksi Nabal wan bun?
  • San Nabal e taigi den man fu David, èn san David e du te a yere dati?
  • Fa Abigail e sori taki a de wan koni uma?

Ete wan tu aksi

Kon sabi moro

TEKI NA EKSEMPRE FU SMA DI BEN ABI BRIBI

Abigayil du wan koni sani

San wi kan leri fu a muilek trowlibi fu Abigayil?