ADAM nanga Eva ben abi furu problema na dorosei fu a dyari fu Eden. Den ben musu wroko tranga fu feni nyanyan. Na presi fu den ben si moi froktubon, den ben si wan lo maka nanga brantimaka e gro lontu den. Disi ben kon de so, fu di Adam nanga Eva no ben gi yesi na Gado, èn den no ben de En mati moro.

Adam nanga en manpikin e wroko tranga

Ma a moro ogri sani ben de, taki Adam nanga Eva ben bigin fu dede. Soleki fa yu kan memre, dan Gado ben warskow den taki den ben o dede efu den ben nyan fu a froktu fu wan spesrutu bon. We, a srefi dei di den ben nyan, den ben bigin fu dede. A ben de wan don sani srefisrefi fu no arki Gado!

Adam nanga Eva ben kisi ala den pikin fu den, baka di Gado ben poti den na dorosei fu a dyari fu Eden. Disi ben wani taki dati den pikin ben o kon owru tu èn dede.

Efu Adam nanga Eva ben gi yesi nomo na Yehovah, dan den nanga den pikin fu den ben sa man libi fu têgo na ini koloku na grontapu. Nowan sma ben o kon owru, kon siki, noso dede.

Gado wani fu sma libi fu têgo na ini koloku èn A pramisi taki wan dei, disi o de so. Boiti taki heri grontapu sa kon moi, dan ala sma sa de gosontu tu. Èn ibri sma na grontapu sa de wan bun mati fu ala tra sma èn fu Gado.

Eva nanga den pikin fu en

Ma Eva no ben de wan mati fu Gado moro. Dati meki a no ben de makriki gi en di a ben kisi pikin. A ben abi pen. A trangayesi di a ben trangayesi Yehovah ben tyari trutru furu sari kon gi en, a no so?

Adam nanga Eva ben abi furu manpikin nanga umapikin. Di den ben kisi a fosi manpikin fu den, den ben kari en Kain. A di fu tu manpikin den ben kari Abel. San ben pasa nanga Kain nanga Abel? Yu sabi dati tu?

Genesis 3:16-23; 4:1, 2; Openbaring 21:3, 4.Aksi

  • Fa a libi fu Adam nanga Eva ben de dorosei fu a dyari fu Eden?
  • San ben bigin pasa nanga Adam nanga Eva, èn fu san ede dati ben pasa nanga den?
  • Fu san ede den pikin fu Adam nanga Eva ben o kon owru èn dede?
  • Efu Adam nanga Eva ben gi yesi na Yehovah, dan fa a libi ben o de gi den nanga den pikin fu den?
  • Fa a trangayesi di Eva ben trangayesi meki taki a ben abi pen?
  • Fa den fosi tu manpikin fu Adam nanga Eva ben nen?
  • Suma na den tra pikin na tapu a prenki?

Ete wan tu aksi