LUKU Kain nanga Abel now. Den ala tu kon bigi. Kain tron wan gronman. A e prani tarwe, froktu nanga gruntu.

Kain nanga Abel e tyari ofrandi gi Gado

Abel tron wan man di e kweki skapu. A lobi fu luku pikin skapu. Den e gro kon tron bigi skapu èn heri esi Abel abi wan heri ipi skapu fu luku.

Wan dei Kain nanga Abel e tyari wan presenti gi Gado. Kain e tyari wan tu nyanyan fu en gron èn Abel e tyari a moro bun skapu di a abi. Yehovah e prisiri nanga Abel nanga a presenti fu en. Ma a no e prisiri nanga Kain nanga a presenti fu en. Yu sabi fu san ede?

A no de nomo taki a presenti fu Abel moro bun, ma a de fu di Abel na wan bun sma. A lobi Yehovah nanga en brada. Ma Kain ogri; a no lobi en brada.

Dati meki Yehovah e taigi Kain taki a musu kenki en pasi. Ma Kain no e arki. En ati e bron srefisrefi, fu di Gado lobi Abel moro. Fu dati ede Kain e taigi Abel: ’Meki wi go na gron.’ Te den de drape den wawan, dan Kain e naki en brada Abel kiri. Dati na wan tumusi ogri sani san Kain du, a no so?

Kain e lowe gowe baka di a kiri Abel

Aladi Abel dede, toku Gado e memre en te now ete. Abel ben de wan bun sma. Yehovah no e frigiti den sortu sma disi. Dati meki wan dei Yehovah sa meki Abel kon baka na libi. Na a ten dati Abel no abi fu dede noiti moro. A sa man fu libi fu têgo dya na grontapu. A no ben sa de wan moi sani fu leri sabi sma leki Abel?

Ma Gado no e prisiri nanga sma leki Kain. Dati meki, baka di Kain ben kiri en brada, Gado ben strafu en, fu di Gado ben seni en gowe bun fara fu den tra famiri fu en. Di Kain ben gowe fu libi na wan tra pisi fu grontapu, a ben teki wan fu en sisa go nanga en. A sisa ben tron en wefi.

Baka wan pisi ten, dan Kain nanga en wefi ben bigin kisi pikin. Tra manpikin nanga umapikin fu Adam nanga Eva ben trow tu èn den ben kisi pikin tu. Heri esi furu sma ben kon de na grontapu. Meki wi go leri sabi wan tu fu den.

Genesis 4:2-26; 1 Yohanes 3:11, 12; Yohanes 11:25.Aksi

  • Sortu wroko Kain nanga Abel e du?
  • Sortu presenti Kain nanga Abel e tyari gi Yehovah?
  • Fu san ede Yehovah e prisiri nanga a presenti fu Abel, èn fu san ede a no e prisiri nanga di fu Kain?
  • Sortu fasi Kain abi, èn fa Yehovah e pruberi fu meki a kenki a fasi fu en?
  • San Kain e du te en nanga en brada wawan de na gron?
  • Fruteri san ben pasa nanga Kain baka di a kiri en brada.

Ete wan tu aksi