Wan-enkri tru Gado nomo de, èn en nen na Yehovah (Psalm 83:18). En na wan yeye. Wi no kan si en. A lobi wi èn a wani taki wi lobi en tu. A wani sosrefi taki wi lobi tra sma (Mateyus 22:35-40). En na a Moro Heiwan, a Mekiman fu ala sani.

A fosi sani di Gado meki, ben de wan makti yeye di sma kon sabi bakaten leki Yesus Krestes. Yehovah ben meki engel tu.

Yehovah meki ala sani na hemel . . . èn na grontapu. Openbaring 4:11

 Yehovah Gado meki den stari, èn sosrefi grontapu nanga ala sani di de na tapu.Genesis 1:1.

A ben meki a fosi man, Adam, fu a doti fu grontapu.Genesis 2:7.