Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

Yudas 1:1-25

 Mi, Yudas, di de wan srafu fu Yesus Krestes, ma wan brada fu Yakobus,+ e skrifi den wan di Gado wi Tata, kari+ èn di a lobi. A kibri den poti na wan sei+ gi Yesus Krestes, fu di den na fu en:  Meki a sari-ati,+ a freide,+ nanga a lobi+ fu Gado kon moro furu gi unu.+  Lobiwan,+ mi ben angri fu skrifi wan brifi fu fruteri unu fu a fasi fa Gado o frulusu wi alamala.+ Ma now mi feni en fanowdu fu skrifi unu wan brifi fu gi unu deki-ati fu feti tranga gi a wan-enkri Kresten leri+ di sma ben gi den santawan.+  Mi e skrifi unu, fu di wan tu man di no e lespeki Gado,+ boro kon na un mindri.+ Langa ten kaba Gado Buku ben taki dati+ Gado ben o strafu den sortu man disi.+ Den e teki a bun-ati fu wi Gado leki wan okasi fu du ogri sani sondro fu syen+ èn a e kon na krin taki den no e horibaka+ gi Yesus Krestes, a wan-enkri wan di de wi Masra+ èn di bai wi.+  Unu sabi ala sani kaba. Toku mi wani memre+ unu na a sani disi: Yehovah ben fri en pipel na ini a kondre Egepte,+ ma bakaten a kiri den wan di no ben abi bribi.+  Boiti dati, yu ben abi engel di ben drai baka gi a libi di Gado ben seti gi den sensi a bigin èn di gowe libi a tanpresi+ fu den. Fu dati ede Gado tai den nanga têgo keti+ na ini deki dungru, teleki den kisi krutu na a bigi dei.+  Na so a ben de tu nanga Sodom nanga Gomora èn den foto di ben de krosibei fu den.+ Den ben prisiri fu du hurudu èn den ben gridi fu abi seks na wan fasi di no fiti.+ Gado strafu den nanga têgo faya+ èn na so fasi den tron wan eksempre fu warskow wi.+  Aladi dati de so, toku den man disi lobi dren,+ den e doti a skin èn den no abi lespeki gi den wan di e tiri den.+ Boiti dati, den e taki ogri fu den wan di kisi glori.+  Wan leisi a gran engel+ Mikael+ ben abi wan kesekese+ nanga Didibri. A ben e haritaki nanga en fu a dedeskin fu Moses.+ Toku a no ben prefuru fu krutu Didibri èn fu kosi en.+ A ben taki nomo: „Meki Yehovah strafu yu.”+ 10  Ma den man disi e taki ogri fu iniwan sani di den no e frustan trutru,+ èn te den e frustan wan sani, dan den e tyari densrefi leki meti di no man denki.+ Na a fasi dati den e pori+ den libi. 11  Helu fu den, bika soso fu kisi gudu den waka a pasi fu Kain+ èn den feti fu go du den srefi ogri di Bileam+ ben du. Neleki Korak, den lasi den libi fu di den ben e taki sani fu gens+ den wan di ben e tiri den.+ 12  Te den sma disi e kon na den fesa di unu e hori fu sori taki unu lobi makandra,+ den de leki bigi ston di kibri na ondro watra. Den na skapuman di e prakseri den eigi bere nomo sondro syen+ èn den na wolku di no abi watra,+ wolku di winti e wai go-kon.+ Den na bon di no e gi froktu te a ten fu den doro. Iya, den na bon di dede* krinkrin èn di rutu puru.+ 13  Den na krasi skwala fu se di e meki den eigi syen kuku kon na tapu leki skuma.+ Den na stari di no e waka wán pasi nomo èn den o tan na ini a moro deki dungru fu têgo.+ 14  Iya, Heinok,+ a di fu seibi afo te yu ben o teri komoto fu Adam, ben taki profeititori fu den tu. A ben taki: „Luku, Yehovah ben kon nanga den dusundusun santawan fu en+ 15  fu strafu ala sma.+ A kon tu fu sori den san na den ogri di den du di meki taki den o kisi a strafu èn san na den takru sani di den ogri sondari ben taki fu en.”+ 16  Den sma disi na sma di gwenti krutukrutu+ èn di e kragi fu a fasi fa a libi fu den e waka. Den e du san den eigi takru lostu+ e meki den du, den e dyaf nanga den mofo+ èn den e prèise sma+ soso fu densrefi kan kisi wini fu dati. 17  Ma unu, lobiwan, prakseri den sani di den apostel fu wi Masra Yesus Krestes ben taki kaba.+ 18  Prakseri taki den ben gwenti fu taigi unu: „Na ini den lasti dei, spotuman o de di o du den ogri sani di den eigi lostu e meki den du.”+ 19  We, na den man disi e tyari prati kon na mindri sma.+ Den na sma di e tyari densrefi leki meti+ èn den no abi a yeye fu Gado.+ 20  Ma lobiwan, meki a santa bribi+ fu unu yepi unu fu kon moro tranga+ èn begi nanga santa yeye.+ 21  Te unu e du dati, dan Gado o tan lobi unu,+ aladi unu e wakti teleki wi Masra Yesus Krestes sori unu sari-ati,+ so taki unu kan kisi têgo libi.+ 22  Sosrefi, tan sori sari-ati+ gi den wan di e tweifri.+ 23  Hari den puru na ini a faya,+ so taki unu kan frulusu den.+ Tan sori sari-ati gi trawan, ma unu srefi musu luku bun. Srefi a krosi fu den un musu frede fu fasi, fu di den flaka den krosi nanga a sondu libi fu den.+ 24  We, Gado man kibri+ unu fu no fadon èn fu de sondro fowtu.+ Na so unu kan de nanga bigi prisiri na fesi Gado di abi glori. 25  En na a wan-enkri Gado, wi Frulusuman,+ èn na en meki wi Masra Yesus Krestes+ frulusu wi. Iya, na Gado abi a glori,+ a grani, a makti,+ nanga a reti fu tiri+ sensi owruten,+ sosrefi now èn fu têgo.+ Amen.+

Futuwortu

Grikitongo: „dede tu tron.”