Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Yesaya 37:1-38

37  Di Kownu Heskia yere a tori, dan wantewante a priti en krosi. Baka dati a weri krosi di sma gwenti weri te den e sari,+ dan a go na ini na oso fu Yehovah.+  Boiti dati, Heskia meki Eliakim+ di ben abi a frantwortu fu sorgu taki sani waka bun na ini na oso fu Kownu, èn Sekretarsi Sebna,+ nanga den edeman fu den priester,+ weri krosi tu di sma gwenti weri te den e sari. Dan a seni den go na a profeiti Yesaya,+ a manpikin fu Amos.+  Di den doro na Yesaya, den taigi en: „Disi na san Heskia taki: ’A dei disi na wan dei fu banawtu,+ wan dei fu piri-ai èn fu bigi syen.+ Bika wi kon de leki wan uma di de fu meki en pikin, ma di no abi a krakti fu du dati.+  Kande Yehovah yu Gado o yere den sani di Rabsakei+ taki. A kownu fu Asiria ben seni en fu spotu+ a libilibi Gado. Kande Yehovah yu Gado o aksi en frantwortu fu den sani di a taki.+ Begi+ gi den sma di tan abra na ini a kondre disi.’”+  Na so den futuboi fu Kownu Heskia go na Yesaya.+  Ne Yesaya taigi den: „Na disi un musu go taigi un masra: ’Disi na san Yehovah taki:+ „No arki den sani di den futuboi+ fu a kownu fu Asiria taki fu spotu mi. No meki den frede yu.+  Mi o poti wan prakseri+ na en ede, so taki a o drai go baka na en eigi kondre te a kisi wan boskopu.+ Dan mi o meki sma kiri en nanga feti-owru leti drape na ini en eigi kondre.”’”+  Baka dati Rabsakei+ yere taki a kownu fu Asiria hari komoto na Lakis.+ Dati meki a drai go baka na a kownu fu Asiria. Di a doro drape a si taki a kownu ben e feti nanga den sma fu Libna.+  A ben yere sma e taki tu fu Kownu Tirhaka+ fu Etiopia: „A hari kon feti nanga yu.” Di Rabsakei yere disi, a seni boskopuman+ go na Heskia wantewante. A taigi den: 10  „Disi na san un musu taigi Kownu Heskia fu Yuda: ’No bribi a Gado fu yu+ te a e taki dati a no o meki a kownu fu Asiria wini Yerusalem.+ 11  Luku, yu srefi yere taki den kownu fu Asiria pori ala den tra kondre.+ Dan fa yu kan denki taki yu o kisi frulusu?+ 12  Den gado+ fu den tra kondre di den afo fu mi ben pori, ben man frulusu den sma fu den?+ Yu sabi ete san pasa nanga den sma fu Gosan,+ Haran,+ Resef, nanga den bakapikin fu Eden+ di ben de na Tel-Asar? 13  Pe a kownu fu Hamat,+ a kownu fu Arpad,+ a kownu fu den foto Sefarfayim,+ Hena, nanga Ifa de now?’”+ 14  Ne Heskia teki den brifi fu den boskopuman èn a leisi den.+ Baka dati a go na a oso fu Yehovah èn a poti den brifi na gron na fesi Yehovah.+ 15  Dan Heskia begi Yehovah.+ A taki: 16  „Ke Yehovah di e tiri den legre, Gado fu Israel,+ di e sidon na tapu den kerub-engel. Yu wawan na a tru Gado fu ala den kownukondre na grontapu.+ Na yu meki hemel nanga grontapu.+ 17  Ke Yehovah, arki mi.+ Yehovah, opo yu ai+ fu si san e pasa èn poti prakseri na ala den sani di Sanherib+ seni taigi wi fu spotu a libilibi Gado.+ 18  Yehovah, yu srefi sabi taki den kownu fu Asiria pori ala den kondre nanga den eigi kondre+ srefi. 19  Den kownu fu Asiria bron den gado fu den tra kondre nanga faya,+ fu di den gado dati no ben de trutru gado.+ Na sma meki den+ fu udu nanga ston. Na fu dati ede den kownu fu Asiria ben man pori den.+ 20  Dati meki wi e begi yu, Yehovah wi Gado,+ fu puru wi na a anu fu a kownu fu Asiria,+ so taki ala kownukondre na grontapu o sabi taki yu Yehovah, yu wawan na Gado.”+ 21  Bakaten Yesaya, a manpikin fu Amos, seni boskopu gi Heskia. A taki: „Disi na san Yehovah, a Gado fu Israel, taki: ’Fu di yu begi mi fu poti prakseri na a tori fu Kownu Sanherib fu Asiria,+ 22  meki mi, Yehovah, taki san o pasa nanga en:„Na umapikin fu Sion, di de wan nyunwenke ete, wisiwasi yu. A spotu yu.+Te yu drai yu baka, dan na umapikin fu Yerusalem e seki en ede+ èn a e lafu yu. 23  Suma yu e spotu+ èn suma yu e kosi?+Suma yu e gi bigitaki?+Suma yu e luku na so wan heimemre fasi?+Na a Santawan fu Israel!+ 24  Yu seni yu futuboi kon fu spotu Yehovah. Yu taki:+’Nanga den someni fetiwagi fu mi,+Mi srefi o kren go te na a ede fu den bergi na den bergikontren,+Te na den moro farawe presi fu Libanon.+Ala den hei sedrebon nanga den moro bun yaneifer-bon+ di de drape, mi o koti trowe.Dan mi o go na a moro hei presi fu Libanon, sobun na a busi di gersi wan moi dyari.+ 25  Mi srefi o diki watrapeti èn mi o dringi watra.Nanga mi ondrofutu mi o meki ala den kriki fu Nijl-liba+ na ini Egepte, kon drei.’+ 26  Yu no yere san mi o du?+ Someni langa kaba mi taki dati mi o du a sani disi.+Sensi ten mi seti a tori disi kaba.+ Now mi o meki a kon tru.+Na yu o pori den foto di abi bigi skotu èn yu o meki den kon tron brokopresi pe nowan sma e tan.+ 27  Den sma di e libi na ini den foto disi, no o man du noti.+Den o frede srefisrefi èn den o firi syen.+Den o kon de leki sani di e gro na gron èn leki yongu grasi.+Den o tron leki a grasi na tapu den daki+ èn na ini den gron, grasi di kon drei na ini a faya winti fu owstusei.+ 28  Mi sabi te yu e sidon pî, te yu e opo go na dorosei,+ èn te yu e kon na inisei baka.+Mi sabi tu te yu ati e bron nanga mi.+ 29  Mi sabi den sani disi, bika te na ini hemel mi yere fa yu ati e bron nanga mi+ èn fa yu e opo yu sten gi mi.+Dati meki mi o poti mi aka na ini yu noso èn mi o poti wan titei na ini yu mofo fu tiri yu leki wan asi.+Dan mi o meki yu drai gowe baka na a srefi pasi di yu ben teki fu kon dyaso.”+ 30  We, disi na a fasi fa yu, Heskia, o sabi taki den sani disi o kon tru: A yari disi unu o nyan sani di unu no prani, ma di gro kon fu siri di ben fadon na gron.+ Tra yari unu o nyan na aleisi di o gro sondro taki wan sma prani en. A yari baka dati un musu sai siri èn koti a nyanyan fu en. Boiti dati, un musu prani droifibon tu èn nyan den froktu fu den.+ 31  Den bakapikin fu Yuda di lowe gowe èn di de na libi ete+ o de leki bon di teki rutu. Den rutu fu den o beri go na ini a gron èn den o gi bun froktu.+ 32  Bika den sma di komoto na ini katibo, o hari gowe fu Yerusalem+ makandra nanga den wan di lowe komoto na Sion-bergi.+ Iya, Yehovah di e tiri den legre o meki a sani disi pasa nomonomo.+ 33  Dati meki Yehovah e taki fu a kownu fu Asiria:+ „A no o kon na ini a foto disi+ èn a no o sutu nowan peiri na ini tu. A no o teki nowan skelt fu go feti nanga a foto èn a no o meki nowan dan lontu en.”’+ 34  ’A srefi pasi di a teki fu kon feti, na a pasi dati a o teki fu drai gowe baka. Ma na ini a foto disi a no o kon’, na so Yehovah taki.+ 35  ’Mi o opo feti+ gi a foto disi èn mi o frulusu den sma di e libi drape. Mi o du disi fu mi nen ede+ èn fu mi futuboi David ede.’”+ 36  Baka dati na engel+ fu Yehovah pasa go na ini a legrekampu fu den Asiriasma,+ dan a kiri wán hondro aititenti na feifi dusun srudati. Di sma wiki fruku mamanten, den si den dedeskin fu ala den srudati disi.+ 37  Dati meki Kownu Sanherib+ fu Asiria hari gowe, a drai go baka na Asiria+ èn a go libi na Ninefei.+ 38  Wan dei di Sanherib ben e saka kindi boigi na ini a tempel fu en gado+ Nisrok,+ dan Adrameilek nanga Sareiser, den eigi manpikin fu en kiri en nanga feti-owru.+ Baka dati den lowe go na a kontren fu Ararat.+ Dan en manpikin Esar-Hadon+ bigin tiri leki kownu.

Futuwortu