Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Tori fu den apostel 2:1-47

2  Na a dei fu a Pinksterfesa,+ den alamala ben de makandra na a srefi presi.  Wantronso wan babari komoto na hemel. A ben de neleki te wan tranga winti e wai, èn a ben de fu yere na ini a heri oso pe den ben e sidon.+  Ne den si sani leki pikin faya+ di go sidon na tapu na ede fu ibriwan fu den sma drape.  Ne santa yeye kon na tapu den alamala+ èn den bigin taki difrenti tongo,+ soleki fa santa yeye ben e meki den taki.  Na a ten dati, Dyu anbegiman fu Gado+ ben de na ini Yerusalem,+ èn den ben komopo fu ibri kondre na grontapu.  Sobun, di ala den sma di ben de drape yere a babari disi, den kon makandra. Den ben bruya fu di ibriwan fu den yere sma e taki a tongo fu den.  Iya, den ben fruwondru èn den taki: „Ala den sma di e taki, na sma fu Galilea,+ a no so?  Dan fa a du kon taki ibriwan fu wi e yere sma e taki na ini wi eigi tongo?  Partiasma nanga Mediasma+ de dya, sosrefi Elamsma+ nanga sma di e libi na ini Mesopotamia, Yudea,+ Kapadosia,+ Pontus,+ nanga a distrikt Asia.+ 10  Tra sma di de dyaso na fu Frigia+ nanga Pamfilia,+ fu Egepte nanga a kontren fu Libia di de krosibei fu Sireine, sma fu Rome di kon tan dyaso wan pisi ten, Dyu nanga sma di teki a Dyu bribi,+ 11  èn sma fu Kreita+ nanga Arabia.+ Wi e yere fa den e taki na ini wi eigi tongo fu den bigi sani di Gado du.” 12  Iya, den alamala ben fruwondru èn den ben bruya. Den ben e taigi makandra: „San disi wani taki?” 13  Ma trawan ben spotu den sma disi èn den bigin taki: „Den dringi tumusi furu win.”+ 14  Ma Petrus opo tanapu makandra nanga den tra erfu+ apostel. Ne a taki nanga wan tranga sten: „Sma fu Yudea nanga ala sma di e libi na ini Yerusalem,+ arki san mi e taki bika un musu kon sabi den sani disi. 15  Fu taki en leti, den sma disi no drungu+ soleki fa unu e denki, bika a de sowan neigi yuru mamanten. 16  Ma san unu e si dya, na san Gado ben meki a profeiti Yoèl taki: 17  ’„Na ini den lasti dei”, na so Gado taki, „mi o meki mi yeye kon na tapu+ ala sortu sma, èn den manpikin nanga den umapikin fu unu o taki profeititori, den yonkuman fu unu o kisi fisyun, èn den owru man fu unu o kisi dren.+ 18  Na a ten dati mi o meki mi yeye kon srefi na tapu den mansrafu nanga den umasrafu fu mi, èn den o taki profeititori.+ 19  Mi o meki taki wondru de fu si na hemel èn marki na grontapu. Brudu, faya, nanga smoko o de fu si.+ 20  A son+ o kon dungru èn a mun o kon tron brudu, bifo a bigi èn prenspari dei fu Yehovah doro.+ 21  Ibri sma di e kari a nen fu Yehovah o kisi frulusu.”’+ 22  Sma fu Israel, arki den wortu disi: Gado sori unu krin suma na Yesus fu Nasaret,+ fu di a meki a du kefalek sani, bigi sani,+ nanga wondru na un mindri,+ soleki fa unu srefi sabi. 23  Gado ben bosroiti èn ben sabi na fesi kaba taki unu ben o grabu a man disi.+ Unu meki ogri sma kiri en di den spikri en na wan postu.+ 24  Ma Gado gi en wan opobaka+ èn a puru en na ini a pina fu dede,+ so taki dede no ben man tai en hori moro.+ 25  David ben taki fu en: ’Doronomo mi e prakseri Yehovah. Fu di a de na mi reti-anusei, meki noiti mi no o degedege.+ 26  Fu dati ede, mi ati ben breiti èn mi ben e bari fu prisiri. Boiti dati, mi o abi howpu.+ 27  Yu no o libi mi na ini Grebi* èn yu no o meki a skin fu a sma di e tai hori na yu, kon pori.+ 28  Yu sori mi a pasi fu libi èn mi o prisiri fu di yu feni mi bun.’+ 29  Brada, mi kan taigi unu krin taki wi afo David dede+ èn den beri en. A grebi fu en de na wi mindri te na a dei fu tide. 30  A ben de wan profeiti èn a ben sabi taki Gado sweri taki a ben o poti wan bakapikin fu en na tapu en kownusturu.+ 31  A ben sabi kaba taki a Krestes ben o kisi wan opobaka èn a ben taki fu a sani dati tu. A ben taki dati Gado no ben o libi a Krestes na ini Grebi èn en skin no ben o pori.+ 32  Gado gi a Yesus disi wan opobaka èn wi alamala si disi.+ 33  Yesus opo go na hemel, a go sidon na Gado en reti-anusei+ èn a kisi a santa yeye di a Tata ben pramisi.+ Fu dati ede a meki a yeye disi kon na wi tapu soleki fa unu e si èn e yere dati. 34  Fu taki en leti, David no opo go na hemel,+ ma ensrefi taki: ’Yehovah taigi mi Masra: „Sidon na mi reti-anusei,+ 35  teleki mi poti yu feanti leki wan bangi gi yu futu.”’+ 36  Sobun, meki ala den Israelsma sabi krin taki Gado meki a Yesus disi, di unu spikri na wan postu,+ tron Masra+ nanga Krestes.” 37  Di den yere disi, den konsensi bigin fon den trutru+ èn den taigi Petrus nanga den tra apostel: „Brada, san wi musu du?”+ 38  Petrus taigi den: „Un musu abi berow+ èn ibriwan fu unu musu dopu+ na ini a nen+ fu Yesus Krestes, so taki unu kan kisi pardon fu un sondu.+ Na so unu o kisi a santa yeye di Gado e gi sma fu soso.+ 39  Bika na dati Gado pramisi unu,+ den pikin fu unu, ala den wan di de farawe+ èn ala den wan di Yehovah o kari kon na en.”+ 40  Petrus fruteri den tra sani finifini. A tan gi den a deki-ati disi: „No moksi nanga den ogri sma disi, so taki unu kan kisi frulusu.”+ 41  Fu dati ede den dopu den sma di teki a wortu fu en nanga den heri ati+ èn a dei dati sowan dri dusun sma tron bribiman tu.+ 42  Den tan poti prakseri na den leri fu den apostel èn den ben e prati sani nanga makandra.+ Den ben e nyan+ èn den ben e begi tu nanga makandra.+ 43  Iya, ibriwan fu den sma disi bigin lespeki Gado èn den apostel bigin du furu wondru nanga bigi sani.+ 44  Ala den sma di tron bribiman ben de makandra èn den ben e prati ala san den ben abi nanga makandra.+ 45  Den ben e seri den gron fu den èn ala sani di den ben abi,+ dan den prati a moni nanga makandra, so taki ibriwan fu den ben kan kisi san a ben abi fanowdu.+ 46  Ibri dei den ben de na ini a tempel leki wán man.+ Den ben e prisiri trutru+ fu nyan na den oso fu den brada fu den, èn nanga den heri ati den ben e prati nyanyan nanga makandra. 47  Den ben e prèise Gado èn ala sma ben lobi den.+ Ibri dei Yehovah ben frulusu sma èn moro nanga moro sma ben tron bribiman.+

Futuwortu

Griki wortu: haides. Luku „Moro sani”, nr. 10.