Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Lukas 13:1-35

13  Na a srefi ten wan tu sma di ben de drape fruteri en a tori fu den Galileasma, taki Pilatus kiri den Galileasma+ di ben tyari ofrandi.  Dati meki Yesus piki den: „Unu denki taki fu di den sani disi pasa nanga den Galileasma disi, dan dati wani taki dati den ben de moro bigi sondari+ leki ala den tra Galileasma?  Nôno. Ma mi e taigi unu taki efu unu no abi berow, dan un alamala o dede neleki den.+  We, prakseri sosrefi den tina-aiti sma di a toren fu Silowam ben fadon na den tapu èn kiri den. Unu denki taki den ben de moro bigi sondari leki ala den tra sma di e libi na ini Yerusalem?  Nôno, kwetikweti. Ma mi e taigi unu taki efu unu no abi berow, un alamala o dede neleki den.”+  Baka dati a fruteri den na agersitori disi: „Wan man ben prani wan figabon na ini en droifidyari+ èn a ben kon suku froktu na a bon,+ ma a no feni nowan.+  Ne a taigi a sma di ben wroko na ini a droifidyari: ’Luku, dri yari+ kaba mi e kon suku froktu na a figabon disi, ma mi no feni nowan. Koti en trowe!+ Fu san ede a musu tan fu soso dyaso na ini a dyari?’  A man piki en: ’Mi Masra, meki a bon tan a yari disi ete,+ dan mi o diki wan olo lontu en èn mi o poti mèst gi en.  Efu a o gi froktu na ini a ten di e kon, dan dati bun. Ma efu a no gi froktu, dan yu kan koti en trowe.’”+ 10  Wan leisi Yesus ben e gi leri na ini wan fu den snoga na Sabat-dei. 11  Wan uma ben de drape di ben abi wan ogri yeye+ na en tapu. Tina-aiti yari kaba na ogri yeye ben meki na uma siki. En skin ben kron so te, taki a no ben man tanapu leti-opo. 12  Di Yesus si na uma, a taki: „Uma, yu musu kon betre+ fu a siki fu yu.” 13  Dan a poti en anu na tapu na uma èn wantewante na uma tanapu leti-opo+ èn a gi Gado glori. 14  Ma a fesiman fu a snoga ben mandi srefisrefi, fu di Yesus ben meki wan sma kon betre na Sabat-dei. Dati meki a fesiman taigi den sma: „Unu abi siksi dei fu du wroko.+ Fu dati ede, na den dei dati un musu kon efu unu wani kon betre, ma no kon na Sabat-dei.”+ 15  Ma Masra piki en: „Hoigriman,+ na Sabat-dei ibriwan fu unu e lusu en mankaw noso en buriki fu puru den na ini a pen èn tyari en go dringi, a no so?+ 16  A no fiti dan taki na uma disi di de wan bakapikin fu Abraham+ èn di Satan ben tai tina-aiti yari langa, kon fri fu a sani disi na Sabat-dei?” 17  We, di a taki den sani disi, dan ala den feanti fu en firi syen.+ Ma ala tra sma ben prisiri di den si ala den kefalek moi sani di Yesus du.+ 18  Fu dati ede a taki tu: „Leki san a Kownukondre fu Gado de èn nanga san mi kan agersi en?+ 19  A de leki wan mosterd-siri di wan man teki, dan a prani en na ini en dyari. A siri gro teleki a tron wan bon èn den fowru di e frei na loktu+ go tan na tapu den taki fu a bon.”+ 20  Ete wan leisi a taki: „Nanga san mi kan agersi a Kownukondre fu Gado? 21  A de leki a srudeki di wan uma teki èn a moksi en nanga wán bigi baki blon, dan ala blon kon sweri.”+ 22  Na so Yesus waka go na ala den foto èn na ala den dorpu fu gi sma leri. A ben de na pasi fu go na Yerusalem.+ 23  Ne wan man aksi en: „Masra, na wan tu sma nomo o kisi frulusu?”+ Yesus taigi den sma: 24  „Du ala muiti+ fu pasa a smara doro go na inisei,+ bika mi e taigi unu taki furu sma o pruberi fu go na inisei, ma den no sa man go.+ 25  Te a masra fu na oso opo go sroto a doro kaba, dan unu o tanapu na dorosei e naki na tapu a doro èn unu o taki: ’Masra, opo a doro gi wi.’+ Ma a o piki unu: ’Mi no sabi fu pe unu komoto.’+ 26  Dan unu o taki: ’Wi ben nyan èn dringi nanga yu, èn yu ben gi leri na den bigi pasi fu wi.’+ 27  Ma a o taigi unu: ’Mi no sabi fu pe unu komoto. Unu komoto na mi tapu, un ogriman!’+ 28  Na drape unu o krei èn kaw tifi+ te unu o si Abraham, Isak, Yakob, nanga ala den profeiti na ini a Kownukondre fu Gado,+ ma unu o de na dorosei. 29  Sosrefi, sma o kon fu owstusei, west-sei, noordsei nanga zuidsei,+ èn den o sidon na a tafra na ini a Kownukondre fu Gado.+ 30  We, wan tu fu den lastiwan o tron den fosiwan, èn wan tu fu den fosiwan o tron den lastiwan.”+ 31  Na a srefi ten dati, wan tu Fariseiman kon èn den taigi en: „Opo gowe fu dya, bika Herodes wani kiri yu.” 32  Dan Yesus taigi den sma: „Go taigi a bedrigiman*+ dati: ’Tide nanga tamara mi o puru ogri yeye na sma tapu èn mi o meki sma kon betre, èn na a di fu dri dei mi o kaba mi wroko.’+ 33  Ma tide, tamara, nanga tratamara mi musu go moro fara, bika a no fiti fu kiri wan profeiti dorosei fu Yerusalem.+ 34  Yerusalem, Yerusalem, di kiri+ den profeiti èn di ston den sma kiri+ di Gado seni kon na yu. Omeni leisi mi ben wani tyari den pikin fu yu kon na wán neleki fa wan mamafowru e tyari den pikin fu en kon na wán na ondro en frei,+ ma unu no ben wani!+ 35  Luku, Gado o gowe libi a tempel+ disi. Mi e taigi unu taki unu no o si mi moro teleki unu o taki: ’Blesi fu a sma di e kon na ini Yehovah nen.’”+

Futuwortu

Bakratongo: „vos.” Den Israelsma ben sabi a sabanadagu disi leki wan meti di lai triki.