Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

Krutuman 9:1-57

9  Baka wan pisi ten Abimeilek,+ a manpikin fu Yerubâal, go na Sikem+ pe den brada fu en mama ben e libi. Ne a bigin taki nanga den èn nanga ala den famiri na ini na oso fu a papa fu en mama. A taigi den:  „Mi e begi yu, aksi den sma fu Sikem: ’San moro bun gi unu? Unu wani taki ala den seibitenti manpikin+ fu Yerubâal tiri unu, noso taki wán man nomo tiri unu? Un musu hori na prakseri taki mi nanga unu na famiri.’”*+  Sobun, den brada fu Abimeilek mama bigin fruteri den sma fu Sikem san Abimeilek taki. Fu dati ede den sma fu Sikem bigin lobi Abimeilek.+ Den taki: „A de wan famiri fu wi.”+  Ne den gi en seibitenti pisi solfru di den go teki na ini a tempel fu a gado Bâal-Berit.+ Dan Abimeilek suku wan tu wisiwasi man+ di no ben abi wroko. Nanga den pisi solfru dati, a pai den fu kon nanga en.  Baka dati a go na a oso fu en papa na Ofra,+ dan a kiri den seibitenti brada fu en.+ A kiri den alamala na tapu wán ston. Den alamala ben de manpikin fu Yerubâal. Ma Yotam, a moro yongu manpikin fu Yerubâal, ben go kibri. Dati meki Abimeilek no kisi okasi fu kiri en.  Baka dati ala den sma fu Sikem nanga ala den sma di ben e libi na ini Milo-fortresi+ kon na wán, dan den poti Abimeilek leki kownu.+ Den ben de krosibei fu a bigi bon,+ na a pilari di de na Sikem.+  Di sma taigi Yotam san pasa, dan wantewante a kren go na a ede fu Gerisim-bergi+ èn a bari: „Arki mi, un sma fu Sikem èn meki Gado arki unu tu:  Wan leisi den bon ben kon makandra fu poti wan kownu fu tiri den. Dati meki den taigi na olèifbon:+ ’Mi e begi yu, tron wi kownu.’+  Ma na olèifbon piki den: ’Na mi e meki a bun oli di sma e gebroiki fu gi grani+ na Gado nanga libisma. Unu wani taki mi no meki oli moro, soso fu kan waiwai den taki fu mi abra den tra bon?’+ 10  Ne den bon taigi a figabon:+ ’Na yu musu tron wi kownu.’ 11  Ma a figabon piki den: ’Unu wani taki mi no meki bun èn switi froktu moro, soso fu kan waiwai den taki fu mi abra den tra bon?’+ 12  Baka dati den bon taigi a droifibon: ’Na yu musu tron wi kownu.’ 13  Ne a droifibon piki den: ’Na mi e meki a nyun win di e meki Gado nanga libisma e firi prisiri.+ Unu wani taki mi no meki nyun win moro, soso fu kan waiwai den taki fu mi abra den tra bon?’ 14  Te fu kaba ala den tra bon taigi a makabusi:+ ’Na yu musu tron wi kownu.’ 15  Ne a makabusi piki den tra bon: ’Efu nanga wan krin ati unu wani poti mi leki kownu fu unu, dan kon kibri na a kowrupe dyaso na ondro den taki fu mi.+ Ma efu dati no de so, dan meki faya+ komoto fu mi èn meki a bron den sedrebon+ na Libanon.’+ 16  Sobun, taigi mi fu san ede unu du a sani disi, bika a kan taki unu ben de nanga wan krin ati di unu poti Abimeilek leki kownu,+ noso taki na wan bun unu ben wani du gi Yerubâal nanga en osofamiri. Noso kande un du bun gi en, fu di a ben yepi unu wan ten. 17  Na mi papa ben feti+ gi unu, aladi a ben kan lasi en libi+ srefi di a frulusu unu fu den Midiansma.+ 18  Dan now unu du ogri nanga na osofamiri fu mi papa. Unu kiri den seibitenti+ manpikin fu en+ na tapu wán ston, fu kan meki Abimeilek, a manpikin fu na umasrafu+ fu mi papa, tron kownu+ fu den sma fu Sikem. Un du dati, soso fu di en na wan famiri fu unu. 19  Efu a de so, taki unu ben wani du bun gi Yerubâal nanga en osofamiri, dan unu kan prisiri nanga Abimeilek èn a kan prisiri nanga unu sosrefi.+ 20  Ma efu disi no de so, dan meki faya+ komoto fu Abimeilek èn meki a bron den sma di e libi na Sikem èn na Milo-fortresi.+ Meki faya+ komoto sosrefi fu den sma na Sikem èn na Milo-fortresi èn meki a bron Abimeilek.”+ 21  Ne Yotam+ lowe, a lon go na Beyer èn a tan libi drape, fu di a ben frede en brada Abimeilek. 22  Dri yari langa Abimeilek prei tiriman fu Israel.+ 23  Ne Gado meki Abimeilek kisi trobi+ nanga den sma fu Sikem. Dan den sma fu Sikem bigin bedrigi+ Abimeilek. 24  Te fu kaba, a sani disi meki taki den alamala kisi pai fu a bigi ogri+ di den ben du nanga den seibitenti manpikin fu Yerubâal. Abimeilek kisi pai, fu di a kiri den brada fu en+ èn den sma fu Sikem kisi pai, fu di den horibaka+ gi Abimeilek fu kiri den brada fu en. 25  Sobun, den sma fu Sikem seni man go na den ede fu den bergi fu seti luru gi Abimeilek. Den man disi ben e fufuru sani puru na a skin fu ala den sma di ben e waka pasa na a pasi drape. Baka wan pisi ten sma go fruteri Abimeilek a tori disi. 26  Ne Gal,+ a manpikin fu Ebed, abra kon na a foto Sikem+ makandra nanga den brada fu en èn den sma fu Sikem bigin frutrow en.+ 27  Soleki fa den ben gwenti, den go na dorosei fu a foto fu piki droifi na ini den droifidyari fu den. Den masi den droifi na ini wan baki èn den hori wan bigi fesa.+ Baka dati den go na ini a tempel fu a gado fu den.+ Drape den nyan èn dringi,+ dan den bigin fluku+ Abimeilek. 28  Ne Gal, a manpikin fu Ebed, taki: „Suma na Abimeilek+ èn suma na Sikem taki wi musu dini den? A no en na a manpikin fu Yerubâal?+ A no Seibul+ a poti leki edeman? Efu unu wani, dan unu kan dini den man fu Heimor,+ a papa fu Sikem. Ma fu san ede wi musu dini Abimeilek? 29  Mi winsi taki na mi ben e tiri a pipel disi!+ Dan mi ben o puru Abimeilek.” Ne Gal taigi Abimeilek: „Meki a legre fu yu kon moro bigi, dan yu kon feti nanga mi.”+ 30  Dan Seibul, na edeman fu a foto, kon yere san Gal, a manpikin fu Ebed,+ taki. Ne Seibul ati kon bron srefisrefi. 31  Dati meki Seibul kori Gal, dan a seni boskopuman go taigi Abimeilek: „Luku, Gal, a manpikin fu Ebed, kon na a foto Sikem,+ makandra nanga den brada fu en. Den e kari a heri foto kon na wán fu feti nanga yu. 32  Sobun, na netiyuru yu nanga den sma di de nanga yu musu opo,+ dan un musu go seti luru+ gi den na dorosei fu a foto. 33  Un musu opo fruku mamanten te son opo èn wantewante un musu lon go feti nanga den sma fu a foto. Te Gal nanga den sma di de nanga en e hari kon feti nanga yu, dan yu musu du nanga en soleki fa yu firi.” 34  Dati meki Abimeilek nanga ala den sma di ben de nanga en opo na netiyuru. Dan Abimeilek prati den na ini fo grupu. Ne den go kibri krosibei fu a foto èn den wakti den sma fu Sikem fu go feti nanga den. 35  Bakaten, Gal,+ a manpikin fu Ebed, go na dorosei èn a go tanapu na a portu fu a foto. Ne Abimeilek nanga den sma fu en opo komoto fu a presi pe den ben e kibri. 36  Di Gal si den sma e kon, dan wantewante a taigi Seibul: „Luku! Sma e saka komoto fu den bergi.” Ma Seibul piki en: „Na a dungru fu den bergi e kori yu, meki a gersi leki na libisma e saka kon.”+ 37  Bakaten, Gal taki ete wan leisi: „Luku! Sma e saka komoto na mindrisei fu a kondre. Wan tra grupu sma de na a pasi fu a bigi bon fu Meyonenim èn den e hari kon na a sei disi.” 38  Ne Seibul taigi en: „Pe a bigi mofo fu yu de now?+ A no yu ben taki: ’Suma na Abimeilek taki wi musu dini en?’+ A no yu ben e spotu den sma disi?+ We dan, go feti nanga den now.” 39  Fu dati ede Gal tyari den sma fu Sikem go feti nanga Abimeilek. 40  Ne Abimeilek hari go na baka Gal, dan Gal lon gowe. Abimeilek nanga den sma fu en kiri ipi-ipi sma, iya, te na a portu fu a foto srefi den kiri sma. 41  Baka dati Abimeilek tan libi na Aruma èn Seibul+ yagi Gal+ nanga den brada fu en komoto na a tanpresi fu den na Sikem.+ 42  A tra dei den sma fu Sikem bigin go na dorosei fu a foto baka. Ne sma go fruteri Abimeilek san e pasa.+ 43  Dati meki Abimeilek prati den sma fu en na ini dri grupu.+ Dan den alamala go kibri krosibei fu a foto èn drape den wakti den sma. Di a si taki sma e komoto na ini a foto, dan a opo go feti nanga den èn a kiri den. 44  Dan Abimeilek nanga a grupu fu en, hari go esi-esi na a portu fu a foto èn den tu tra grupu lon go feti nanga den sma di ben de na dorosei fu a foto. Ne den kiri den sma dati.+ 45  A heri dei dati Abimeilek feti nanga den sma fu a foto, teleki a teki a heri foto abra. Baka di a kiri den sma na ini a foto,+ a broko a foto te na gron.+ Ne a trowe sowtu na tapu a heri gron fu a foto.+ 46  Di ala den sma di ben e libi na a fortresi fu Sikem kon yere a tori, dan wantewante den go kibri na ini na ondrogron kamra fu na oso fu El-Berit.+ 47  Sma go fruteri Abimeilek taki ala den sma di ben e libi na a fortresi fu Sikem, ben kon makandra. 48  Ne Abimeilek kren Salmon-bergi,+ makandra nanga ala den sma di ben de nanga en. Dan Abimeilek teki wan aksi èn a koti wan taki puru na wan fu den bon. Ne a opo a taki poti na en skowru, dan a taigi den sma fu en: „Esi-esi! A sani di unu si mi du, na dati un musu du tu!”+ 49  Fu dati ede ala den sma koti wan taki puru èn den waka na baka Abimeilek. Ne den poti den taki lontu a heri ondrogron kamra, dan den bron a kamra. Na so ala den sma di ben de na ini a fortresi fu Sikem, kon dede tu. Moro leki wán dusun man nanga uma dede.+ 50  Ne Abimeilek go feti nanga den sma fu Teibes,+ dan a teki a foto abra. 51  Na ini a foto disi yu ben abi wan fortresi na mindrisei. Na drape ala den man nanga uma, iya, ala den sma fu a foto, lon go kibri. Baka dati den tapu a doro fu a fortresi, dan den kren go na tapu a daki. 52  Ne Abimeilek go na a fortresi èn a bigin feti nanga den sma drape. A go krosibei fu a doro fu a fortresi fu sutu faya+ gi en. 53  Ne wan uma na tapu a daki fu a fortresi, trowe wan miriston na tapu Abimeilek ede, dan en ede baster.+ 54  Dati meki Abimeilek kari a futuboi di ben e yepi en syow den fetisani fu en. A meki a kon esi-esi, dan a taigi en: „Teki yu feti-owru, dan yu kiri mi,+ bika mi no wani sma taki dati na wan umasma kiri mi.” Wantewante en futuboi dyuku en kiri.+ 55  Di den man fu Israel si taki Abimeilek dede, dan ibriwan fu den go na oso. 56  Na so Gado meki taki Abimeilek kisi pai fu a bigi ogri di a ben du nanga en papa, di a kiri den seibitenti brada fu en.+ 57  Gado meki tu taki den man fu Sikem kisi pai fu a bigi ogri di den ben du. Na so a fluku+ fu Yotam,+ a manpikin fu Yerubâal,+ ben kon tru.+

Futuwortu

Luku a marki na Ge 29:14.