Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Genesis 14:1-24

14  Na ini a ten di Kownu Amrafel fu Sineyar,+ Kownu Ariok fu Elasar, Kownu Kedorla-omer+ fu Elam,+ nanga Kownu Tidal fu Goyim+ ben e tiri,  den go feti nanga Kownu Bera fu Sodom,+ Kownu Birsa fu Gomora,+ Kownu Sineyab fu Adma,+ Kownu Semeiber fu Sebowim+ èn nanga a kownu fu Bela (dati na Sowar).+  Den alamala bondru kon na wán+ na Sidim-lagipresi,+ dati na a Sowtu Se.+  Twarfu yari langa den ben de futuboi fu Kedorla-omer. Ma na ini a di fu tinadri yari den opo densrefi teige en.  Sobun, na ini a di fu tinafo yari, Kedorla-omer nanga den kownu di ben de nanga en kon, dan den wini den Rafasma fu Asterot-Karnayim,+ den Susimsma fu Ham, den Emimsma+ fu Syafei-Kiriatayim,  nanga den Horietsma+ di ben e libi na Seyir-bergi+ te go miti El-Paran+ di de na ini a sabana.  Dan den drai èn den doro En-Mispat, dati na Kades.+ Den wini a heri kontren fu den Amalèksma+ èn den wini den Amorietsma+ sosrefi di ben e libi na ini Haseson-Tamar.+  Now a kownu fu Sodom, a kownu fu Gomora, a kownu fu Adma, a kownu fu Sebowim, nanga a kownu fu Bela (dati na Sowar), seti den legre fu den èn den go feti nanga den sma na Sidim-lagipresi.+  Den go feti nanga Kownu Kedorla-omer fu Elam, Kownu Tidal fu Goyim, Kownu Amrafel fu Sineyar, nanga Kownu Ariok fu Elasar.+ Sobun, fo kownu go feti nanga feifi kownu. 10  A kontren fu Sidim-lagipresi+ ben lai tarapeti.+ Di den kownu fu Sodom nanga Gomora+ pruberi fu lowe, den fadon go na ini den peti disi. Den wan di tan abra, lowe go na a bergikontren.+ 11  Baka dati den wan di wini a feti teki ala den gudu nanga ala a nyanyan fu Sodom nanga Gomora, dan den gowe.+ 12  Boiti dati, den teki Lot di ben e libi na Sodom+ èn di ben de a manpikin fu Abram brada, nanga ala den gudu fu en, dan den gowe. 13  Baka dati wan man di ben man lowe, go fruteri a Hebrew+ man Abram san pasa. Na a ten dati Abram ben e libi na mindri den bigi bon fu na Amoriet man Mamre+ di ben de a brada fu Eskol nanga Aner.+ Den man disi ben wroko makandra nanga Abram. 14  Na so Abram kon yere taki den teki a famiriman fu en tyari gowe.+ Dati meki a teki dri hondro tina-aiti futuboi fu en di ben sabi feti+ èn di ben gebore na ini en osofamiri.+ Ne a hari go na baka den feanti te na a presi Dan.+ 15  Netiyuru a prati den fetiman fu en na ini grupu.+ Dan en nanga den futuboi fu en feti nanga den feanti èn den wini den. A hari go na den baka te na Hoba di de na noordsei fu Damaskus. 16  A tyari ala den gudu kon baka.+ A tyari en famiriman Lot kon baka tu, makandra nanga den gudu fu en, den umasma, nanga den tra sma.+ 17  Baka di Abram wini Kedorla-omer nanga den kownu di ben de nanga en, a drai kon baka. Ne a kownu fu Sodom go miti Abram na Syafei-lagipresi, dati na Kownu-lagipresi.+ 18  Dan Melkiseidek,+ kownu fu Salem,+ tyari brede nanga win kon.+ A ben de priester fu a Moro Hei Gado.+ 19  Baka dati a blesi Abram èn a taki: „Meki a Moro Hei Gado,Mekiman fu hemel nanga grontapu,+ blesi Abram.+ 20  Blesi fu a Moro Hei Gado,+Di meki yu wini den feanti fu yu!”+ Ne Abram gi en wan di fu tin pisi fu ala san a ben abi.+ 21  Baka dati a kownu fu Sodom taigi Abram: „Gi mi den sma,+ ma yu kan hori den gudu gi yusrefi.” 22  Dan Abram taigi a kownu fu Sodom: „Mi e opo mi anu go na loktu fu sweri+ na Yehovah, a Moro Hei Gado, Mekiman fu hemel nanga grontapu, 23  taki mi no o teki noti fu yu,+ nowan pisi titei noso wan susu banti srefi, so taki yu no o man taki bakaten: ’Na mi meki Abram kon gudu.’ 24  Mi no o teki noti,+ boiti san den yonkuman nyan kaba. Ma meki Aner, Eskol, nanga Mamre,+ den man di ben go nanga mi, teki san den musu kisi.”+

Futuwortu