Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Deuteronomium 20:1-20

20  Te unu o go feti nanga den feanti fu unu èn unu si taki den abi moro asi, moro fetiwagi,+ èn moro srudati leki unu, dan unu no musu frede den. Yehovah un Gado, di puru unu na a kondre Egepte,+ o de nanga unu.+  Te unu kon makandra fu go feti, dan a priester musu kon fu taki nanga den srudati.+  A musu taigi den: ’Arki un Israelsma, tide unu o go feti nanga un feanti. Abi deki-ati+ èn no frede. No lon gowe bruyabruya èn no beifi gi den,+  bika Yehovah un Gado o de nanga unu te unu o go feti nanga un feanti. A o frulusu unu.’+  Den fesiman+ musu taki nanga den srudati tu. Den musu taki: ’Sortuwan fu unu bow wan oso, ma a no go tan na ini ete? Meki a drai go baka na en oso, bika a kan taki a o dede na ini a feti. Dan wan tra sma o go tan na ini en oso.+  Sortuwan fu unu prani droifi na ini en gron, ma a no koti a nyanyan ete? Meki a drai go baka na en oso, bika a kan taki a o dede na ini a feti. Dan wan tra sma o koti a nyanyan fu en gron.+  Sortuwan fu unu abi mofo nanga wan uma, ma a no trow nanga en ete? Meki a drai go baka na en oso,+ bika a kan taki a o dede na ini a feti. Dan wan tra man o trow nanga na uma disi.’  Boiti dati, den fesiman musu taigi den srudati: ’Sortuwan fu unu e frede?+ Meki a drai go baka na en oso, bika a kan meki taki den trawan kon frede tu.’+  Te den fesiman kaba taki nanga den srudati, dan den musu poti edeman fu teki fesi na ini den legre. 10  Te unu o go feti nanga den sma na ini wan foto, dan un musu aksi den fosi efu den wani gi densrefi abra.+ 11  Efu den wani gi densrefi abra èn den opo den portu fu a foto gi unu, dan ala den sma na ini a foto musu tron un futuboi, èn den musu wroko leki srafu gi unu.+ 12  Ma efu den no wani gi densrefi abra+ èn den kon feti nanga unu, dan un musu lontu a foto. 13  Yehovah un Gado o meki unu wini den sma fu a foto. Unu musu kiri ibri mansma nanga feti-owru.+ 14  Ma den umasma, den pikin,+ den osometi,+ nanga ala tra sani na ini a foto, unu kan teki gi unsrefi.+ Unu kan teki ala den gudu fu den feanti di Yehovah un Gado meki unu wini, èn unu kan nyan ala den sani fu den.+ 15  Na so unu musu du nanga ala den foto di de bun fara fu unu, sobun, den foto di no de na ini a kondre pe unu o go tan. 16  Ma te unu doro na wan fu den foto fu den pipel di e tan na ini a kondre di Yehovah un Gado gi unu, dan un musu kiri ala libisma nanga meti drape.+ 17  Den pipel di un musu figi puru krinkrin, na den Hètsma, den Amorietsma, den Kanansma, den Feresietsma, den Hefietsma, nanga den Yeibus-sma.+ Na dati Yehovah un Gado taigi unu fu du. 18  Un musu kiri den alamala, noso den o leri unu fu du ala den tegu sani di den e du te den e anbegi den gado fu den, èn unu o sondu teige Yehovah un Gado.+ 19  Kon meki wi taki dati unu lontu wan foto, fu di unu wani feti nanga den sma fu teki a foto abra. Efu unu lontu a foto wan langa ten kaba, dan un no musu bigin koti den bon trowe nanga aksi. Na den bon dati o gi unu nyanyan, sobun, unu no musu koti den trowe.+ A no nanga den bon unu musu feti, ma nanga libisma. 20  Ma efu unu sabi taki wan bon no e gi nyanyan, dan unu kan koti en trowe. Unu kan gebroiki na udu fu a bon fu bow sani fu feti+ nanga a foto, teleki unu teki en abra.

Futuwortu