Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

Deuteronomium 2:1-37

2  Baka dati wi drai go baka na a sabana na a pasi fu a Redi Se, soleki fa Yehovah taigi mi.+ Wi waka bun langa na ini a birti fu Seyir-bergi.  Te fu kaba, Yehovah taigi mi:  ’Unu waka langa nofo na ini a birti fu a bergi disi.+ Beni go na noordsei.  Taigi a pipel: „Unu o pasa a kondre Seyir+ pe un famiri,+ den bakapikin fu Esau,+ e tan. Den o frede fu unu ede+ èn unu musu luku bun.  No go feti nanga den, bika mi no o gi unu a kondre fu den. Srefi wan pikin pisi di bradi leki un futu, mi no o gi unu, bika mi gi a kontren fu Seyir-bergi na Esau.+  Unu musu nyan a nyanyan di unu o bai fu den, èn unu musu dringi a watra di unu o bai fu den.+  Bika Yehovah un Gado blesi ala sani di unu du.+ A sabi heri bun fa unu waka na ini a bigi sabana disi. Ala den fotenti+ yari di pasa, Yehovah un Gado ben de nanga unu. Unu no ben mankeri noti.”’+  Na so wi pasa Seyir pe wi famiri, den bakapikin fu Esau,+ e tan. Wi no go na a pasi fu Araba-lagipresi,+ Elat, nanga Eseyon-Geiber.+ Dan wi drai go na a pasi fu Moab-sabana.+  Yehovah taigi mi: ’No go trobi den Moabsma èn no go feti nanga den, bika mi no o gi unu nowan pisi fu a kondre fu den, fu di mi gi den bakapikin fu Lot+ a presi Ar.+ 10  (Fositen den Emietsma+ ben e tan drape. Den ben tranga, den ben furu, èn den ben bigi leki den Enaksma.+ 11  Den Rafasma+ ben de leki den Enaksma+ tu. Den Moabsma ben e kari den Emietsma. 12  Fositen den Horietsma+ ben e tan na Seyir, ma den bakapikin fu Esau+ puru a kondre na den anu èn den kiri den, dan den go tan drape.+ Na so den Israelsma musu du nanga a kondre di Yehovah pramisi fu gi den.) 13  Un musu abra Sered-lagipresi now.’ Dati meki wi abra Sered-lagipresi.+ 14  Dritenti na aiti yari langa wi waka fu Kades-Barneya teleki wi abra Sered-lagipresi. Na ini a pisi ten dati, ala den fetiman di ben de na un mindri kon dede, soleki fa Yehovah ben sweri gi den.+ 15  Yehovah ben gi den soso problema+ èn te fu kaba den kon dede.+ Den no de na mindri a pipel moro. 16  Di ala den fetiman ben kon dede èn den no ben de na mindri a pipel moro,+ 17  dan Yehovah taigi mi: 18  ’Now unu o pasa na ini a kontren fu Moab, krosibei fu Ar.+ 19  Un musu waka teleki unu doro leti na fesi a kondre fu den Amonsma. No suku trobi nanga den èn no go feti nanga den, bika mi no o gi unu nowan pisi fu a kondre fu den Amonsma, fu di mi gi den bakapikin fu Lot a kondre dati.+ 20  A ben de a kondre fu den Rafasma+ tu. (Fositen den Rafasma ben e tan drape, èn den Amonsma ben e kari den Samsumsma. 21  Den ben tranga, den ben furu èn den ben bigi leki den Enaksma,+ ma Yehovah kiri+ den, so taki den Amonsma ben kan teki a kondre fu den abra fu tan drape. 22  Gado du a srefi sani gi den bakapikin fu Esau di e tan na Seyir.+ A kiri den Horietsma,+ so taki den bakapikin fu Esau ben kan teki a kondre abra. Den e tan drape teleki now. 23  Den Kaftorsma+ di komoto fu Kaftor,+ kiri den Afietsma+ di ben e tan na ini pikin foto na ini a birti fu Gasa,+ dan den go tan na ini a kondre fu den.) 24  Un musu hari gowe fu dya èn abra Arnon-lagipresi.+ Mi o meki unu wini Sihon,+ a kownu fu den Amorietsma di e tan na ini Hesbon. Sobun, go feti nanga en èn bigin teki a kondre fu en abra. 25  Tide mi o meki taki ala pipel na grontapu di yere fu unu, frede unu. Na fu unu ede den o bruya èn den o abi pen neleki wan uma di de fu meki wan pikin.’+ 26  Dan mi seni boskopuman fu Kedemot-sabana+ go na Kownu Sihon+ fu Hesbon fu taigi en taki wi no wani feti nanga den.+ 27  Den boskopuman taki: ’Meki wi pasa na ini yu kondre. Na tapu a bigi pasi wi o waka nomo. Wi no o go na a reti-anusei noso na a kruktu-anusei.+ 28  A nyanyan di yu o seri gi wi, na dati wi o nyan, èn a watra di yu o seri gi wi, na dati wi o dringi. Na aksi wi e aksi nomo fu waka pasa.+ 29  Na so wi ben aksi den bakapikin fu Esau fu waka pasa na ini Seyir,+ a kondre fu den, èn wi ben aksi den Moabsma+ fu waka pasa na ini Ar, a foto fu den. Meki wi pasa, so taki wi kan abra Yordan-liba go na ini a kondre di Yehovah wi Gado o gi wi.’+ 30  Ma Kownu Sihon fu Hesbon no meki wi pasa na ini en kondre, fu di Yehovah un Gado ben gi pasi taki a kon tranga-ede+ èn taki en ati ben kon tranga, so taki unu ben kan wini en. Na so a pasa trutru.+ 31  Dan Yehovah taigi mi: ’Luku, mi libi Sihon nanga a kondre fu en gi unu. Un bigin teki a kondre abra.’+ 32  Di Sihon nanga ala den srudati fu en kon feti nanga wi na Yahas,+ 33  dan Yehovah wi Gado libi den gi wi.+ Ne wi wini Sihon,+ den manpikin fu en, nanga den srudati fu en. 34  Na a ten dati, wi teki ala den foto fu en abra èn wi broko den. Wi kiri den mansma, den umasma, nanga den pikin. Wi no meki nowan sma tan na libi.+ 35  Di wi ben teki den foto abra, dan na soso den meti nanga den gudu wi teki gi wisrefi.+ 36  Nowan fu den foto ben tranga moro wi.+ Wi ben man teki ala den foto abra fu Arower+ di de na a syoro fu a liba na Arnon-lagipresi èn a foto di de na ini a lagipresi dati, te go miti Gilead. Yehovah wi Gado libi alamala gi wi. 37  Ma wi no go na ini a birti fu a kondre fu den Amonsma,+ sobun a heri syoro fu a liba na Yabok-lagipresi.+ Wi no go tu na ini a birti fu den foto na a bergikontren noso na ini a birti fu iniwan tra presi di Yehovah wi Gado taigi wi fu no go.

Futuwortu