Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

3 Yohanes 1:1-14

 Mi na a owru man+ di e skrifi Gayus, a lobiwan, di mi lobi trutru.+  Mi lobi+ brada, neleki fa sani e waka bun kaba na ini yu libi,+ na so mi e begi taki sani kan tan waka bun gi yu+ èn taki yu kan abi wan bun gosontu.+  Mi ben prisiri srefisrefi di den brada kon fruteri wi fa yu e gi yesi na a tru leri èn mi e prisiri taki yu e tan du san yu leri.+  Nowan tra sani e gi mi moro prisiri leki te mi e yere taki den pikin fu mi e tan du san den leri.+  Mi lobi brada, yu e tan yepi den brada,+ awansi yu no sabi den.+  Den ben fruteri a gemeente fu a lobi fu yu. Mi e begi yu, sorgu den te den o gowe baka. Du dati na wan fasi di Gado feni bun,+  bika na fu en nen ede meki den ben go preiki, sondro fu teki wan sani+ fu den trakondre sma.  Fu dati ede a de wi plekti fu gi den sma disi wan switikon,+ so taki wi kan tron sma di e wroko nanga makandra na ini a tru anbegi.+  Mi ben skrifi wan tu sani gi a gemeente, ma Diotrefes di lobi fu teki a fosi presi+ na den mindri, no e teki san wi e taigi en,+ fu di a no abi nowan lespeki gi wi.+ 10  Dati meki te mi kon, mi o poti prakseri na den sani di a e du+ te a e waka e taki wan lo ogri fu wi.+ Dati srefi no sari gi en. San a e du sosrefi na taki a no wani gi den brada+ wan switikon, fu di a no abi lespeki gi den. A e pruberi fu tapu+ den sma di wani gi den brada wan switikon+ èn a wani yagi den puru+ fu a gemeente. 11  Lobi brada, no teki na eksempre fu a sma di e du san ogri, ma teki na eksempre fu a sma di e du san bun.+ A sma di e du san bun, na fu Gado.+ A sma di e du san ogri, no kon sabi Gado.+ 12  Ala sma e taki bun fu Demetriyus+ èn a fasi fa a e gi yesi na a tru leri, na wan krin buweisi fu disi. Fu taki en leti, wisrefi e taki bun fu en+ èn yu sabi taki san wi e taki de tru.+ 13  Mi ben musu skrifi yu furu sani ete, ma mi no wani taki fu den na ini wan brifi.+ 14  Ma mi howpu fu si yu heri esi, dan wi o taki te wi miti.+ Meki sani waka bun nanga yu.+ Den mati e seni taki yu odi.+ Taki ibriwan fu den mati odi+ gi mi.

Futuwortu