Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

2 Samuel 8:1-18

8  Bakaten, David go feti nanga den Filisteasma+ èn a wini den. A meki den Filisteasma tron futuboi fu en,+ èn a puru a foto Metek-Ama na den anu.  Dan David go feti nanga den Moabsma+ èn a wini den. Ne a meki den didon na gron sei na sei na ini wan lin. Baka dati a marki a lin nanga wan pisi titei fu sabi omeni sma a ben o kiri èn omeni ben o tan na libi.+ Fu ibri dri Moabsma, David kiri tu. Dan a meki den Moabsma tron en futuboi+ èn den ben abi fu pai en belasting-moni.+  Di Kownu Hadadeiser+ fu Soba,+ a manpikin fu Reihob, ben de na pasi fu go na Eufraat-liba,+ fu di a ben wani tiri a pisi kontren dati, dan David hari go feti nanga en èn a kiri en.  Dan David grabu den srudati fu Hadadeiser. Wán dusun seibi hondro fu den srudati disi ben e rèi asi èn tutenti dusun fu den ben e waka nanga futu.+ Baka dati David koti a bakafutu-titei fu den asi+ di ben e hari den fetiwagi,+ ma nanga wán hondro fu den asi dati, a no du noti.  Di den Siriasma fu Damaskus+ kon yepi Kownu Hadadeiser fu Soba, dan David kiri tutenti na tu dusun srudati fu Siria.+  Baka dati David poti wan tu grupu srudati+ na Damaskus na ini Siria. A meki den Siriasma tron en futuboi èn den ben abi fu pai en belasting-moni.+ Awinsi pe David ben e go, Yehovah tan yepi en.+  Boiti dati, David teki den lontu gowtu skelt+ fu den futuboi fu Hadadeiser èn a tyari den skelt disi go na Yerusalem.  Na ini Beta nanga Berotai, den foto fu Hadadeiser, Kownu David teki bun furu kopro.+  Now Kownu Towi fu Hamat+ kon yere taki David kiri a heri legre fu Hadadeiser.+ 10  Dati meki Towi seni en manpikin Yoram go na Kownu David fu aksi en fa a e go nanga en+ èn fu fristeri en taki a wini Hadadeiser. (Hadadeiser nanga Towi ben gwenti feti nanga makandra.) Yoram tyari solfru sani, gowtu sani, nanga kopro sani+ gi David. 11  Ne Kownu David taki dati ala den sani dati musu de santa sani gi Yehovah, neleki a gowtu nanga a solfru di a ben meki kon santa kaba. A gowtu nanga a solfru disi a ben teki fu den trakondre sma di a ben wini.+ Dati na 12  den Siriasma, den Moabsma,+ den Amonsma, den Filisteasma,+ nanga den Amalèksma.+ David ben teki den sani tu di Hadadeiser, a manpikin fu Kownu Reihob fu Soba,+ ben teki fu den sma di a ben wini. 13  Di David drai kon baka fu a feti di a ben go feti nanga den Edomsma na ini Sowtu-lagipresi,+ a kisi biginen. A kiri tina-aiti dusun fu den.+ 14  David ben libi wan tu grupu srudati na ini Edom.+ Na ini heri Edom a ben poti srudati èn ala den Edomsma ben tron futuboi fu David.+ Na ala sei pe David ben e go, Yehovah tan yepi en.+ 15  Na so David tiri heri Israel.+ Ala ten David ben e koti krutu gi en pipel+ na wan reti fasi.+ 16  Yoab,+ a manpikin fu Seruya, ben de legre-edeman. Yosafat,+ a manpikin fu Ahilud, ben abi a wroko fu skrifi ala sani di ben e pasa na a ten dati. 17  Den priester ben de Sadok,+ di ben de a manpikin fu Ahitub, nanga Akimeilek,+ di ben de a manpikin fu Abiatar. Seraya ben de sekretarsi. 18  Benaya,+ a manpikin fu Yoyada, ben de edeman fu den Kreitisma+ nanga den Pleitisma.+ Den manpikin fu David ben tron edeman tu.+

Futuwortu