Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

2 Samuel 11:1-27

11  Na a bigin fu a nyun yari,+ na a ten di den kownu ben gwenti go na feti,+ David seni Yoab nanga den futuboi fu en èn ala den srudati fu Israel fu go feti nanga den Amonsma. Den ben musu kiri den Amonsma+ èn den ben musu lontu a foto Raba.+ Ma David tan na Yerusalem.  Na mofoneti David opo fu en bedi, dan a go waka na tapu a daki fu en oso.+ Fu drape a si+ wan uma e wasi. Na uma ben moi srefisrefi.+  Dan David seni aksi sma suma na a uma.+ Wan sma taigi en: „A no Batseiba,+ na umapikin fu Eliam,+ a wefi fu Uria,+ di de wan bakapikin fu Hèt?”+  Baka dati David seni boskopuman fu go teki Batseiba tyari kon gi en.+ Na so na uma kon na en.+ Ne David didon nanga Batseiba,+ ma Batseiba no ben krin.+ A pisi ten di na uma ben musu krin ensrefi fu de santa, no ben pasa ete. Bakaten a drai go baka na en oso.  Te fu kaba na uma kon de nanga bere. Dati meki a seni taigi David: „Mi de nanga bere.”  Dan David seni boskopu gi Yoab taki: „Seni Uria, a bakapikin fu Hèt, kon gi mi.” Ne Yoab seni Uria go na David.  Di Uria doro, David aksi en fa a e go nanga Yoab èn nanga den srudati. A aksi en tu fa sani e waka nanga a feti.  Te fu kaba David taigi Uria: „Go na yu oso go rostu.”*+ Ne Uria komoto na a oso fu Kownu, dan Kownu seni wan kado gi en.  Ma Uria tan sribi na a mofodoro fu wan oso krosibei fu na oso fu Kownu, pe ala den tra futuboi fu Kownu ben e sribi. A no go na en eigi oso. 10  Dati meki sma go taigi David: „Uria no go na en eigi oso.” Dan David taigi Uria: „Luku o fara yu komoto kon dyaso. Fu san ede yu no go na yu eigi oso?” 11  Uria taigi David: „Fa mi kan go na mi eigi oso fu nyan, fu dringi èn fu go didon nanga mi wefi?+ Fa mi kan du dati, efu a santa kisi+ nanga den srudati fu Israel nanga Yuda, e tan na ini kampu èn efu Masra Yoab nanga den futuboi fu en+ seti kampu na ini a sabana? Mi e sweri+ gi yu taki noiti mi no o du dati!” 12  Ne David taigi Uria: „Tan dyaso tide tu, dan mi o seni yu gowe tamara.” Sobun, Uria tan na ini Yerusalem a dei dati èn a dei na baka. 13  David kari en sosrefi fu kon nyan èn dringi nanga en. Na so David meki Uria kon drungu.+ Toku Uria no drai go na en eigi oso, ma a tan sribi na tapu wan bedi na mindri den futuboi fu Kownu. 14  Na mamanten David skrifi wan brifi+ gi Yoab èn a meki Uria tyari a brifi go gi Yoab. 15  Na ini a brifi a skrifi:+ „Un musu poti Uria na mindri den srudati di e feti na fesisei pe a feti hebi srefisrefi.+ Dan un musu hari unsrefi puru fu drape èn un musu libi Uria en wawan. Na so fasi den feanti o gi en mankeri èn den o kiri en.”+ 16  Na a ten di Yoab lontu a foto fu go feti nanga den sma drape, a poti Uria na wan presi pe a ben sabi taki soso deki-ati man ben e feti.+ 17  Ne srudati komoto na ini a foto èn den go feti nanga Yoab. Na so wan tu fu den srudati di ben de futuboi fu David, kon dede. Uria, a bakapikin fu Hèt, kon dede tu.+ 18  Ne Yoab seni wan boskopuman fu go fruteri David ala den sani di pasa na a feti. 19  A taigi a boskopuman: „Fruteri Kownu ala den sani di pasa na a feti. 20  Ma kande a o kisi bigi atibron èn a o taigi yu: ’Fu san ede unu go feti so krosibei fu a foto? Unu no ben sabi taki den sma na tapu a skotu ben o sutu kon na unu tapu? 21  Suma kiri Abimeilek,+ a manpikin fu Yerubeset?+ A no wan uma di ben de na tapu a skotu, trowe wan miriston,+ so taki Abimeilek dede na Teibes?+ Fu san ede unu go so krosibei fu a skotu?’ Efu na dati Kownu taki, dan yu musu piki en: ’Yu futuboi Uria, a bakapikin fu Hèt, kon dede tu.’”+ 22  Na so a boskopuman go fruteri David ala den sani di Yoab taigi en. 23  A boskopuman taigi David: „Den man ben tranga moro wi. Dati meki den komoto na ini a foto fu kon feti nanga wi na ini a sabana. Ma wi tan feti nanga den, so taki den ben abi fu hari go na baka te na a portu. 24  Den sma na tapu a skotu tan sutu peiri kon na tapu den futuboi fu yu.+ Na so a du kon taki wan tu futuboi fu Kownu kon dede. Yu futuboi Uria, a bakapikin fu Hèt, kon dede tu.”+ 25  Ne David taigi a boskopuman: „Disi na san yu musu taigi Yoab: ’No broko yu ede nanga san pasa. Na ini ala feti sma e dede.+ Go feti baka nanga den sma fu a foto èn du moro muiti fu wini den.’+ Boiti dati, yu musu gi Yoab deki-ati tu.” 26  Di a wefi fu Uria yere taki en masra dede, a bari krei+ gi en masra.+ 27  Di a kaba row+ gi en masra, dan wantewante David seni sma go teki en tyari kon na en oso èn a tron en wefi.+ Baka wan pisi ten na uma kisi wan manpikin. Ma Yehovah no ben lobi+ a sani di David du.

Futuwortu

Hebrewtongo: „wasi yu futu.”