Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

2 Kroniki 29:1-36

29  Heskia+ ben abi tutenti na feifi yari di a bigin tiri leki kownu. Tutenti na neigi yari langa a tiri na Yerusalem. En mama ben de Abia, na umapikin fu Sakaria.+  Neleki en afo David,+ na so Heskia tan du sani di Yehovah feni bun.+  Na ini a fosi mun fu a fosi yari di Heskia bigin tiri leki kownu, a go na a oso fu Yehovah. A opo den doro baka èn a bigin meki den,+ fu di den ben brokobroko.  Ne a tyari den priester nanga den Leifisma kon na wán na wan pren+ di ben de na owstusei fu a tempel.  Dan a taigi den: „Un Leifisma, arki mi. Sreka unsrefi,+ so taki unu kan kon santa èn meki na oso fu Yehovah, a Gado fu den afo fu unu, kon santa tu. Ala sani di no krin, un musu puru na ini a santa presi.+  Den papa fu wi ben trangayesi+ Yehovah wi Gado èn den du sani di a no feni bun.+ Na so den gowe libi en.+ Den no sori lespeki gi a tabernakel fu Yehovah+ èn den drai baka gi en.  Boiti dati, den ben tapu den doro+ fu a gadri èn den no ben e leti den lampu moro.+ Den no ben e bron switismeri moro+ èn den no ben e tyari bron-ofrandi gi a Gado fu Israel na ini a santa presi.+  Ne Yehovah ati kon bron+ nanga den sma fu Yuda nanga Yerusalem. Dati meki a du sani nanga den fu tapu skreki gi trawan+ èn fu meki sma fruwondru+ te den ben o si san pasa nanga Yuda èn nanga Yerusalem. Na so a du kon, taki sma bigin teki den afo fu wi leki spotupopki,+ soleki fa unsrefi e si now.  We, na a sani disi meki taki sma kiri den afo fu wi nanga feti-owru.+ Na fu a sani disi meki sma tyari den manpikin, den umapikin, nanga den wefi fu wi gowe leki katiboman.+ 10  Dati meki mi e angri fu meki wan frubontu+ nanga Yehovah, a Gado fu Israel, so taki en ati no bron moro nanga wi. 11  Sobun, mi manpikin, un no musu draidrai.+ Unu na den wan di Yehovah poti fu wroko gi en.+ Na unu a poti leki dinari fu en+ èn na unu musu tyari smoko-ofrandi.”+ 12  Baka di a taki a sani dati, den Leifisma+ go du a wroko fu den. Disi na den nen fu den: Mahat, di ben de a manpikin fu Amasai, nanga Yoèl, di ben de a manpikin fu Asaria, wan Keihatsma.+ Fu den bakapikin fu Merari+ yu ben abi Kes, di ben de a manpikin fu Abdi, nanga Asaria, di ben de a manpikin fu Yehalelel. Fu den bakapikin fu Gerson+ yu ben abi Yoa, di ben de a manpikin fu Sima, nanga Eden, di ben de wan bakapikin fu Yoa. 13  Fu den bakapikin fu Elisafan+ yu ben abi Simri nanga Yehuwel. Fu den bakapikin fu Asaf+ yu ben abi Sakaria nanga Matanya. 14  Fu den bakapikin fu Heiman+ yu ben abi Yehiyel nanga Simei. Fu den bakapikin fu Yedutun+ yu ben abi Semaya nanga Usiyel. 15  Ne den man disi tyari den tra Leifisma kon na wán, dan den sreka+ densrefi, so taki den ben kan de santa. Baka dati den kon du a wroko di Kownu ben taigi den fu du. Na Yehovah ben taki dati den ben musu du a wroko disi.+ Na so den sreka densrefi fu go krin+ na oso fu Yehovah. 16  Ne den priester go na ini na oso fu Yehovah fu krin en. Ibriwan sani di ben abi fu du nanga falsi anbegi, den ben e puru na ini a tempel fu Yehovah, dan den ben e tyari a sani disi go na a dyari+ di de lontu na oso fu Yehovah. Baka dati den Leifisma ben e teki den sani disi tyari go na Kidron-lagipresi+ dorosei fu a foto. 17  Na so den meki ala sani kon santa. Den bigin na a fosi dei fu a fosi mun èn na a di fu aiti dei den ben doro kaba na a gadri+ fu na oso fu Yehovah. Den teki aiti dei fu meki na oso fu Yehovah kon santa. Na a di fu tinasiksi dei fu a fosi mun,+ den kaba nanga a wroko fu den. 18  Baka dati den go na Kownu Heskia, dan den taigi en: „Wi kaba krin a heri oso fu Yehovah. Wi krin na altari+ pe sma gwenti tyari bron-ofrandi èn a tafra pe den gwenti poti brede na fesi Gado. Boiti dati, wi krin ala den wrokosani+ fu na altari nanga a tafra+ tu. 19  Wi sreka ala den wrokosani+ di a trangayesi Kownu Akas+ ben puru na ini a tempel na a ten di a ben e tiri leki kownu.+ Wi meki den kon santa.+ Ala den sani disi de drape na fesi na altari fu Yehovah.” 20  Sobun, Kownu Heskia+ opo fruku mamanten,+ dan a kari den granman+ fu a foto kon na wán. Ne den go na a oso fu Yehovah. 21  Den tyari seibi mankaw+ kon, sosrefi seibi manskapu, seibi pikin manskapu, nanga seibi bokoboko fu bron den leki sondu-ofrandi+ gi a kownukondre, gi a santa presi èn gi Yuda. Ne Heskia taigi den priester, di ben de bakapikin fu Aron,+ fu tyari den meti disi leki ofrandi na tapu na altari fu Yehovah. 22  Sobun, den srakti+ den kaw, dan den priester teki a brudu+ èn den natinati+ na altari nanga en. Baka dati den srakti den manskapu,+ dan den teki a brudu fu den èn den natinati+ na altari nanga dati. Den srakti den pikin manskapu tu, dan den teki a brudu fu den èn den natinati na altari nanga dati. 23  Baka dati den teki den bokoboko+ di den ben o gi leki sondu-ofrandi, dan den tyari den go na fesi Kownu èn na fesi ala den tra sma di ben de drape. Ne den poti den anu na tapu na ede fu den meti disi.+ 24  Dan den priester srakti den bokoboko èn den tyari den leki sondu-ofrandi na tapu na altari fu tapu a sondu fu ala den Israelsma.+ Den ben du disi, fu di Kownu ben taki dati a bron-ofrandi nanga a sondu-ofrandi ben de gi ala den Israelsma.+ 25  Disiten, Heskia taigi den Leifisma+ fu go tanapu na a oso fu Yehovah nanga den gengen,+ den harpu+ èn nanga den tra pokusani di gersi harpu.+ Den Leifisma ben musu singi soleki fa David,+ a profeiti Natan,+ nanga Gad,+ a man di ben e tyari fisyun kon na krin gi Kownu, ben taigi den fu singi. Na Yehovah ben taigi den profeiti+ fu taki dati na so sani ben musu waka. 26  Na so den Leifisma go tanapu drape nanga den pokusani+ di David ben meki. Den priester tan tanapu drape tu nanga den trompeti+ fu den. 27  Ne Heskia gi a komando fu den bigin bron a bron-ofrandi na tapu na altari. Na a ten di na ofrandi bigin bron, den Leifisma bigin singi a singi fu Yehovah.+ Na a srefi ten den priester bigin bro trompeti tu, soleki fa Kownu David fu Israel ben taigi den fu du. 28  Di den sma di ben de drape yere a singi+ nanga a babari fu den trompeti, den alamala boigi.+ Na so den du, teleki a bron-ofrandi ben kaba bron. 29  Fa den priester kaba tyari den ofrandi, Kownu nanga ala den sma di ben e tanapu nanga en, saka kindi boigi go na gron.+ 30  Ne Kownu Heskia nanga den granman+ taigi den Leifisma fu singi prèisesingi gi Yehovah. Na David+ nanga Asaf,+ a man di ben e tyari fisyun kon na krin, ben skrifi den singi disi. Sobun, nanga bun furu prisiri den Leifisma bigin singi prèisesingi.+ Den saka kindi boigi go na gron.+ 31  Te fu kaba Heskia taki: „Now unu kan dini Yehovah leki priester baka.+ Sobun, un kon moro krosibei, dan un tyari ofrandi+ fu taki Gado tangi+ nanga tra ofrandi di de gi na oso fu Yehovah.” Ne ala den sma drape bigin tyari ofrandi fu taki Gado tangi èn den tyari tra ofrandi sosrefi. Ibriwan sma di ben e firi fu tyari bron-ofrandi,+ ben e du dati tu. 32  Ala nanga ala, den sma di ben de drape tyari seibitenti kaw leki bron-ofrandi, sosrefi wán hondro manskapu nanga tu hondro pikin manskapu. Ala den meti disi den tyari leki bron-ofrandi gi Yehovah.+ 33  Den tyari santa ofrandi tu. Ala nanga ala den tyari siksi hondro kaw nanga dri dusun skapu leki ofrandi. 34  Ma nofo priester+ no ben de fu puru a buba fu ala den meti di den ben musu tyari leki bron-ofrandi.+ Dati meki den Leifisma kon yepi den. Den tan yepi den, teleki a wroko ben kaba+ èn teleki ala den priester ben kaba sreka densrefi fu kon santa.+ Ma den Leifisma ben e meki moro muiti+ leki den priester fu sreka densrefi, so taki den ben kan de santa. 35  Den bron-ofrandi+ nanga den fatu+ pisi fu den freide-ofrandi ben furu srefisrefi.+ Den dringi-ofrandi+ di den ben e gi makandra nanga den bron-ofrandi ben furu tu. Na so den sreka sani fu du a wroko na ini na oso fu Yehovah.+ 36  Heskia nanga a heri pipel ben prisiri taki a tru Gado ben seti sani gi a pipel+ èn taki ala sani go so esi.+

Futuwortu