Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

2 Kroniki 21:1-20

21  Te fu kaba Yosafat go rostu neleki den afo fu en+ èn den beri en na a beripe fu den afo fu en+ na ini a Foto fu David. Dan en manpikin Yoram+ bigin tiri leki kownu.  Den brada fu Yoram di ben de manpikin fu Yosafat tu, ben de Asaria, Yehiyel, Sakaria, Asaria, Mikael, nanga Sefatya. Ala den man disi ben de manpikin fu Kownu Yosafat fu Israel.  Ne a papa fu den gi den furu kado.+ A gi den solfru, gowtu, nanga tra diri sani. Boiti dati, a gi den foto na ini Yuda.+ Den foto disi ben abi bigi skotu. Ma na Yoram kisi a kownukondre,+ fu di na en ben de a fosi pikin.+  Di Yoram bigin tiri a kownukondre fu en papa, a suku fu kisi ala makti. Na fu dati ede a kiri ala den brada+ fu en nanga wan tu fu den granman fu Israel.  Yoram ben abi dritenti na tu yari di a tron kownu. Aiti yari langa a tiri+ na Yerusalem.  A tyari ensrefi neleki den kownu fu Israel+ di ben de bakapikin fu Akab. Yoram tan du disi, fu di na umapikin fu Akab ben de a wefi fu en.+ Na so Yoram tan du sani di Yehovah no feni bun.+  Ma Yehovah no ben wani kiri den bakapikin fu David,+ fu di a no ben frigiti a frubontu+ di a ben meki nanga David. A ben pramisi en nanga den manpikin fu en+ taki wan lampu* ben o leti gi den fu ala ten.+  Na a ten di Yoram ben e tiri, den Edomsma+ opo densrefi teige Yuda.+ Den poti wan kownu fu tiri den.+  Dati meki Yoram nanga den legre-edeman fu en teki ala den asiwagi fu en, dan den hari gowe fu go feti. Disiten den Edomsma ben lontu Yoram nanga den edeman fu den sma di ben e rèi den asiwagi fu en. Ma na netiyuru Yoram hari go feti nanga den. 10  Ma toku den Edomsma tan opo densrefi teige Yuda èn na so den e du teleki a dei fu tide. Na a srefi ten dati den sma fu Libna+ opo densrefi teige Yuda tu, fu di Yoram ben drai baka gi Yehovah, a Gado fu den afo fu en.+ 11  Yoram srefi ben bow hei presi+ na tapu den bergi fu Yuda, so taki sma ben kan go drape fu anbegi falsi gado. Na so a ben wani meki den sma di e libi na Yerusalem gowe libi Gado fu go huru*+ nanga tra gado. Boiti dati, a ben wani kori den sma fu Yuda.+ 12  Te fu kaba a kisi wan brifi fu a profeiti Elia,+ taki: „Disi na san Yehovah, a Gado fu yu afo David, taki: ’Yu no du san yu papa Yosafat,+ noso Kownu Asa+ fu Yuda ben du. 13  Na presi fu dati, yu e du san den tra kownu fu Israel du.+ Yu e meki den sma fu Yuda nanga den sma di e libi na Yerusalem gowe libi Gado fu go huru+ nanga tra gado. Na a srefi fasi dati a famiri fu Akab ben meki sma go huru+ nanga tra gado. Yu kiri yu eigi brada srefi, iya, den manpikin fu yu papa, aladi den man disi ben bun moro yu.+ 14  Fu dati ede Yehovah o meki taki bigi ogri miti+ a pipel fu yu,+ den manpikin fu yu,+ nanga den wefi fu yu. Boiti dati, yu o lasi ala den gudu fu yu tu. 15  Yu o kisi ala sortu siki.+ Yu o siki na yu bere. Dei fu dei a siki disi o kon moro ogri.+ A o kon so hebi taki yu inibere o komoto kon na doro.’” 16  Ne Yehovah wiki a firi+ na ini den Filisteasma+ nanga den Arabiri+ di ben e libi krosibei fu den Etiopiasma,+ fu go feti nanga Yoram. 17  Sobun, den broko kon na ini a kontren fu Yuda, dan den teki ala den gudu di den ben kan feni na ini na oso fu Kownu.+ Den teki den manpikin nanga den wefi+ fu en sosrefi. Den no libi nowan fu den manpikin fu en, boiti Yoahas+ di ben de a moro yonguwan. 18  Baka dati Yehovah meki Yoram kisi wan takru siki na en bere. A siki disi no ben man dresi.+ 19  Bakaten, iya, baka so wan tu yari, a siki so te, taki en inibere+ komoto kon na doro. Te fu kaba a dede, fu di a ben abi den takru siki disi. A pipel fu en no meki wan faya fu gi en grani, leki fa den ben du gi den afo fu en.+ 20  Dritenti na tu yari Yoram ben abi di a bigin tiri leki kownu. Aiti yari a tiri na Yerusalem. Te fu kaba a dede, ma nowan sma ben e sari taki a dede.+ Ne den beri en na ini a Foto fu David,+ ma den no beri en na a beripe fu den kownu.+

Futuwortu

Dyaso „lampu” abi fu du nanga wan kownu na ini a famiri fu David, noso nanga ala den pikin èn bakapikin fu en di ben o tron kownu.
Luku „Moro sani”, nr. 12.