Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

2 Kroniki 11:1-23

11  Di Rehabeyam doro na Yerusalem,+ dan wantewante a seni kari den sma fu Yuda nanga Benyamin+ fu go feti nanga den Israelsma. Ala nanga ala Rehabeyam kari wán hondro aititenti dusun fu den moro bun srudati+ fu Israel kon fu yepi en, fu di a ben wani tiri a heri kownukondre baka.  Ne Semaya,+ a man fu a tru Gado, kisi wan boskopu fu Yehovah, taki:  „Taigi Rehabeyam, di de a manpikin fu Kownu Salomo fu Yuda,+ nanga ala den tra Israelsma di e libi na ini a kontren fu a lo fu Yuda nanga a lo fu Benyamin:  ’Disi na san Yehovah taki: „Un no musu go feti nanga un brada.+ Drai go baka na un oso, bika na fu di mi ben wani en so, meki ala den sani disi pasa.”’”+ Sobun, den gi yesi na Yehovah èn den no go feti moro nanga Yerobeyam.+  Na so Rehabeyam tan libi na Yerusalem èn a bow foto na Yuda. Den foto disi ben abi bigi skotu.  Na so a bow Betlehem,+ Etam,+ Tekowa,+  Bet-Sur,+ Soko,+ Adulam,+  Gat,+ Maresa,+ Sif,+  Adorayim, Lakis,+ Aseka,+ 10  Sora,+ Ayalon,+ nanga Hebron.+ Den foto disi ben abi bigi skotu èn den ben de na ini a kontren fu a lo fu Yuda nanga Benyamin. 11  Dan Rehabeyam meki den foto disi kon moro tranga+ èn a poti sma leki edeman+ fu den. Boiti dati, a seni nyanyan, oli, nanga win go drape. 12  Rehabeyam seni bigi skelt+ nanga lansri+ go na ibri foto èn a tan meki den foto kon tranga srefisrefi. Na so a tiri leki kownu fu a lo fu Yuda nanga a lo fu Benyamin. 13  Ne den priester nanga den Leifisma fu Israel gowe libi a kontren fu den fu go horibaka gi Rehabeyam. 14  Na fu di Yerobeyam+ nanga den manpikin fu en puru+ den Leifisma na wroko leki priester fu Yehovah, meki den Leifisma gowe libi den weigron+ fu den èn ala sani di den ben abi,+ dan den kon na Yuda nanga Yerusalem.+ 15  Dan Yerobeyam poti en eigi priester fu wroko na den hei presi+ pe sma ben e go anbegi ogri yeye di gersi bokoboko+ èn fu anbegi den pikin kaw di a ben meki.+ 16  Na ini ala den lo fu Israel yu ben abi sma di ben gowe libi a kontren fu den fu go na Yerusalem,+ makandra nanga den priester èn den Leifisma. Den go fu tyari ofrandi+ gi Yehovah, a Gado fu den afo fu den. Den sma disi ben bosroiti na ini den ati taki den ben wani dini Yehovah, a Gado fu Israel. 17  Dri yari langa den tan horibaka gi Rehabeyam, a manpikin fu Salomo. Na so den ben e du soleki fa David nanga Salomo du+ di den ben de na libi. Na ini den dri yari dati, a kownukondre fu Yuda+ kon moro tranga. 18  Baka dati Rehabeyam teki Mahalat leki wefi. Mahalat ben de na umapikin fu Yerimot, a manpikin fu David. A mama fu Mahalat ben de Abihayil, na umapikin fu Eliab.+ Eliab ben de a manpikin fu Isai. 19  Baka wan pisi ten Mahalat kisi manpikin. Den ben nen Yeyus, Semaria, nanga Saham. 20  Dan Rehabeyam teki Maka+ leki wefi. Maka ben de a granpikin fu Absalom.+ Baka wan pisi ten Maka kisi Abia,+ Atai, Sisa, nanga Selomit. 21  Na so Rehabeyam ben kon abi tina-aiti wefi nanga siksitenti tra uma, èn a kisi tutenti na aiti manpikin nanga siksitenti umapikin. Ma Rehabeyam ben lobi Maka, a granpikin fu Absalom, moro den tra wefi+ nanga den tra uma fu en. 22  Dati meki Rehabeyam poti Abia, a manpikin fu Maka, leki edeman fu den tra Israelsma, fu di a ben abi na prakseri fu meki Abia tron kownu bakaten. 23  Ma fu di a ben abi a koni fu si sani krin,+ meki a gi wan tu fu den manpikin fu en wan pisi fu a kontren fu a lo fu Yuda nanga a lo fu Benyamin.+ A gi den foto sosrefi di ben abi bigi skotu.+ Boiti dati, a gi den bun furu nyanyan+ èn a suku wan lo wefi gi den.+

Futuwortu