Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

2 Kownu 8:1-29

8  Now Elisa go taki nanga a mama fu a boi di a ben tyari kon na libi baka.+ A taigi a mama: „Yehovah taki dati wan angriten+ o de na ini a kondre seibi yari langa.+ Sobun, teki yu osofamiri, dan yu froisi go na wan tra kondre.+ Dan yu musu tan drape fu wan pisi ten.”  Ne na uma du san a man fu a tru Gado taigi en fu du.+ En nanga en osofamiri+ froisi go na a kondre fu den Filisteasma+ èn den tan drape seibi yari langa.  Baka den seibi yari, na uma froisi komoto na a kondre fu den Filisteasma. Dan a go begi Kownu+ meki a yepi en fu kisi en oso nanga en gron baka.  Disiten Kownu ben e taki nanga Gehasi,+ a futuboi fu a man fu a tru Gado. Kownu taigi Gehasi: „Grantangi, fruteri mi ala den bigi sani di Elisa du.”+  Di Gehasi ben e fruteri Kownu fa Elisa ben tyari a boi kon na libi baka,+ a si a mama fu a boi e waka kon. A mama ben kon begi Kownu meki a yepi en fu kisi en oso nanga en gron baka.+ Wantewante Gehasi taki: „Lespeki Kownu,+ disi na a mama fu a boi di Elisa ben tyari kon na libi baka.”  Ne Kownu poti aksi gi na uma, èn na uma fruteri en a heri tori.+ Dan Kownu kari wan heihei man+ fu en kon fu yepi na uma. Kownu taki: „Gi na uma ala den sani di de fu en èn pai en ala a moni di a ben o kisi gi a nyanyan di a ben o koti na ini a ten di a gowe libi a kondre.”+  Now Elisa go na Damaskus.+ Na a ten dati Kownu Ben-Hadad+ fu Siria ben siki. Ne sma kon taigi en: „A man fu a tru Gado+ kon te dyaso.”  Sobun, Kownu Ben-Hadad taigi Hasael:+ „Teki wan kado+ èn tyari en go gi a man fu a tru Gado.+ Yu musu meki a aksi Yehovah: ’Mi o kon betre fu a siki disi?’”  Na so Hasael tyari kado go gi Elisa. Ala sortu diri sani fu Damaskus a tyari kon, someni leki san fotenti kameili ben man tyari. Di a doro na Elisa, a taki: „A boi fu yu,+ Ben-Hadad, a kownu fu Siria, seni mi kon na yu. A e seni aksi yu: ’Mi o kon betre fu a siki disi?’” 10  Ne Elisa taigi en: „Go taigi Ben-Hadad: ’Yu o kon betre trutru’, ma Yehovah sori mi+ tu taki na dede a o dede bakaten.”+ 11  Dan Elisa tan luku Hasael so langa, taki Hasael bigin firi fruferi. Ne a man fu a tru Gado bari krei.+ 12  Dati meki Hasael aksi en: „Mi masra, fu san ede yu e krei?” Elisa piki en: „Mi e krei, fu di mi sabi sortu ogri+ yu o du nanga den Israelsma. Yu o bron den foto fu den di abi bigi skotu èn yu o kiri den moro bun srudati fu den nanga feti-owru. Na wan ogri-ati fasi yu o kiri den pikin fu den+ èn yu o priti den bere opo fu den uma di de nanga bere.”+ 13  Ne Hasael taigi en: „Fa wan man leki mi, di no bun moro wan dagu,+ kan du so wan bigi ogri?” Ma Elisa taigi en: „Yehovah sori mi taki yu o de kownu fu Siria.”+ 14  Baka dati Hasael gowe libi Elisa èn a go na a kownu fu en. Di a doro drape, Kownu Ben-Hadad aksi en: „San Elisa taigi yu?” Hasael taki: „A taigi mi: ’Yu o kon betre trutru.’”+ 15  A tra dei fu en Hasael teki wan deki bedikrosi, a dopu a krosi na ini watra, dan a tapu Ben-Hadad fesi nanga a krosi.+ Na so Ben-Hadad dede.+ Dan Hasael+ bigin tiri leki kownu. 16  Yoram,+ a manpikin fu Kownu Yosafat fu Yuda, bigin tiri na ini a di fu feifi yari di Yoram,+ a manpikin fu Kownu Akab fu Israel, ben de kownu. Na a srefi ten dati Yosafat ben de kownu fu Yuda. 17  Yoram ben abi dritenti na tu yari di a tron kownu. Aiti yari langa a tiri na Yerusalem.+ 18  A tyari ensrefi leki den kownu fu Israel+ di ben de bakapikin fu Akab.+ Yoram tan du disi, fu di na umapikin fu Akab ben de a wefi+ fu en. A tan du sani di Yehovah no feni bun. 19  Ma Yehovah no ben wani pori Yuda,+ fu di a no ben frigiti en futuboi David.+ A ben pramisi David nanga den manpikin fu en taki wan lampu*+ ben o leti gi den fu ala ten. 20  Na a ten di Yoram ben e tiri, den Edomsma+ opo densrefi teige Yuda. Den poti wan kownu+ fu tiri den. 21  Dati meki Yoram teki ala den asiwagi fu en, dan a hari go na a presi Sahir. Disiten den Edomsma ben lontu Yoram nanga den edeman fu den sma di ben e rèi den asiwagi fu en. Ma na netiyuru Yoram hari go feti nanga den. Ne a wini a feti èn den Edomsma lon go na den tenti fu den. 22  Ma toku den Edomsma tan opo densrefi teige Yuda èn na so den e du teleki a dei fu tide. Na a srefi ten dati den sma fu Libna+ opo densrefi teige Yuda tu. 23  Ala tra sani di abi fu du nanga Yoram èn ala sani di a du, skrifi na ini a buku+ di e taki fu den tori fu den kownu fu Yuda. 24  Te fu kaba Yoram go rostu neleki den afo fu en+ èn den beri en na a beripe fu den afo fu en na ini a Foto fu David.+ Dan en manpikin Ahasia+ bigin tiri leki kownu. 25  Na ini a di fu twarfu yari di Yoram, a manpikin fu Akab, ben de kownu fu Israel, Ahasia, a manpikin fu Yoram, tron kownu fu Yuda.+ 26  Ahasia ben abi tutenti na tu yari di a tron kownu. A tiri wán yari na Yerusalem.+ En mama ben de Atalia,+ a granpikin fu Kownu Omri+ fu Israel. 27  A du soleki fa a famiri fu Akab+ ben du èn a tan du sani di Yehovah no feni bun.+ Iya, a du soleki fa a famiri fu Akab du, fu di a ben trow nanga wan uma na ini a famiri fu Akab.+ 28  Bakaten en nanga Yoram, a manpikin fu Akab, hari go na Ramot-Gilead+ fu feti nanga Kownu Hasael+ fu Siria. Ma den Siriasma wini Yoram èn den gi en hebi mankeri.+ 29  Sobun, Kownu Yoram+ drai go baka na Yisreyel.+ Fu di den Siriasma ben gi en hebi mankeri di a go na Rama fu feti nanga Kownu Hasael fu Siria, meki a tan na Yisreyel teleki a kon betre. Ne Ahasia,+ a manpikin fu Kownu Yoram fu Yuda, go na Yisreyel. A ben go luku Yoram, a manpikin fu Akab, fu di Yoram ben siki.

Futuwortu

Dyaso „lampu” abi fu du nanga wan kownu na ini a famiri fu David, noso nanga den pikin èn nanga den bakapikin fu en di ben o tron kownu.