Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

2 Kownu 25:1-30

25  Na a di fu tin dei fu a di fu tin mun,+ na ini a di fu neigi yari+ di Kownu Sedekia ben e tiri, Kownu Nebukadnesar+ fu Babilon kon+ nanga en heri legre fu feti nanga Yerusalem. Den lontu a foto, dan den bow wan skotu lontu en.+  A legre tan drape teleki a di fu erfu yari di Sedekia ben e tiri leki kownu.  Na a di fu neigi dei+ fu a di fu fo mun, na angriten+ di ben de na ini a foto kon hebi srefisrefi. Nyanyan no ben de moro+ gi a pipel fu a kondre.  Te fu kaba den Kaldeyasma broko wan pisi fu a skotu fu a foto.+ A neti dati ala den srudati lowe komoto na ini a foto. Den waka na a portu, na mindri den tu skotu di ben de na a dyari fu Kownu.+ Disiten den Kaldeyasma+ ben lontu a foto. Ne Kownu Sedekia lowe+ go na a sei fu Araba-lagipresi.+  Ma den srudati fu den Kaldeyasma+ hari go na baka Kownu Sedekia. Te fu kaba den doro+ pe a kownu ben de na ini Yerikow-sabana.+ Ne ala den srudati fu Sedekia lon gowe libi en.  Baka dati den grabu Kownu Sedekia.+ Den tyari en go na a kownu fu Babilon di ben de na Ribla,+ so taki a ben kan krutu Sedekia.  Ne den kiri den manpikin fu Sedekia leti na en fesi.+ Baka dati den breni Sedekia,+ den tai en nanga kopro keti,+ dan den tyari en go na Babilon.+  Na a di fu seibi dei fu a di fu feifi mun, na ini a di fu tinaneigi+ yari di Kownu Nebukadnesar ben e tiri Babilon, Nebusaradan+ kon na Yerusalem.+ Nebusaradan ben de na edeman fu den waktiman fu Kownu èn a futuboi fu a kownu fu Babilon.  Dan Nebusaradan bron na oso fu Yehovah.+ A bron na oso fu Kownu+ na Yerusalem nanga ala den tra oso di ben de na ini a foto.+ A bron den oso sosrefi fu ala den prenspari man fu a foto.+ 10  Dan ala den srudati fu a legre fu den Kaldeyasma di ben de nanga na edeman fu den waktiman fu Kownu, broko a heri skotu fu Yerusalem puru.+ 11  Ne Nebusaradan, na edeman fu den waktiman fu Kownu, teki ala den sma di ben tan abra na ini Yerusalem,+ nanga ala den sma fu a foto di ben teki a sei fu a kownu fu Babilon, makandra nanga den tra sma di ben e libi na ini a kondre, dan a tyari den gowe leki katiboman.+ 12  Ma na edeman fu den waktiman fu Kownu libi wan tu fu den mofina sma+ na baka fu sorgu den droifidyari èn fu wroko gron leki srafu.+ 13  Boiti dati, den Kaldeyasma broko den kopro pilari+ di ben de na ini na oso fu Yehovah. Den broko den wagi+ na ini na oso fu Yehovah nanga a bigi kopro beki.+ Ala den sani disi den broko pisipisi, dan den teki den pisi kopro dati tyari go na Babilon.+ 14  Ala den baki fu poti asisi na ini, den skopu, den sani fu kiri a faya fu den lampu, den kan, nanga ala tra kopro wrokosani+ di sma ben e gebroiki fu wroko na ini na oso, den Kaldeyasma teki tyari gowe. 15  Dan na edeman fu den waktiman fu Kownu teki den pan fu poti krofaya na ini èn den komki di ben meki fu soifri gowtu+ nanga den wan di ben meki fu soifri solfru.+ 16  A kopro di Salomo ben gebroiki fu meki den tu pilari, a bigi kopro beki, nanga den wagi di ben de na ini na oso fu Yehovah ben furu so te, taki sma no ben man taki omeni a kopro fu ala den wrokosani disi ben e wegi.+ 17  Ibriwan fu den pilari ben hei aiti meter nanga wán centimeter.+ Den pilari-ede+ ben de fu kopro tu. Na ede fu a wan pilari ben hei wán meter nanga dritenti na fo centimeter. A heri nèt nanga ala den granaki-apra+ di ben fasi lontu a pilari-ede, ben de fu kopro sosrefi. A di fu tu pilari ben abi a srefi nèt nanga den srefi sani disi na tapu. 18  Baka dati na edeman fu den waktiman fu Kownu teki Seraya+ di ben de na edeman fu den priester, a teki Sefanya+ di ben de a priester di ben e yepi na edeman fu den priester èn a teki den dri priester di ben e hori wakti na den doro fu na oso.+ 19  Disi na den sma di a teki na ini a foto: wan heihei man fu Kownu di ben de wan edeman fu den srudati, nanga feifi raiman fu a foto di ben e wroko gi Kownu. A teki a sekretarsi fu a legre-edeman tu. A sekretarsi disi ben e kari sma fu tron srudati. Nebusaradan teki siksitenti man fu a pipel sosrefi di ben de na ini a foto.+ 20  Ne Nebusaradan,+ na edeman fu den waktiman fu Kownu, tyari ala den sma disi+ go na a foto Ribla+ pe a kownu fu Babilon ben de. 21  Dan a kownu fu Babilon kiri ala den man disi+ na Ribla na ini a kontren fu Hamat.+ Na so den sma fu Yuda ben abi fu gowe libi a kondre fu den leki katiboman.+ 22  Ma Kownu Nebukadnesar fu Babilon ben libi wan tu sma na baka+ na ini a kontren fu Yuda. Dan a poti Gedalia+ leki edeman fu den sma disi. Gedalia ben de a manpikin fu Ahikam+ èn a granpikin fu Safan.+ 23  Di den legre-edeman nanga den srudati fu den+ yere taki a kownu fu Babilon poti Gedalia leki edeman fu a kontren fu Yuda, dan wantewante den man disi go miti Gedalia na Mispa.+ Disi na den man di go: Ismael, a manpikin fu Netanya, makandra nanga Yohanan, a manpikin fu Kareya, sosrefi Seraya, a manpikin fu Tankumet, wan Netofasma èn Yasanya, a manpikin fu wan man fu a foto Makat. Ala den man disi kon nanga den srudati fu den. 24  Dan Gedalia sweri+ gi den man èn a taki: „Unu no abi fu frede fu de dinari fu den Kaldeyasma. Efu unu tan na ini a kondre èn unu dini a kownu fu Babilon, dan sani o waka bun nanga unu.”+ 25  Na a di fu seibi+ mun Ismael+ kon na Gedalia nanga ete tin man. Ismael ben de a manpikin fu Netanya, a granpikin fu Elisama èn a bakapikin fu wan kownu. Ne den man disi kiri Gedalia.+ Na so a dede. Den kiri ala den Dyu nanga ala den Kaldeyasma sosrefi di ben de nanga Gedalia na Mispa.+ 26  Baka dati ala den tra sma, den pikinwan nanga bigiwan, go na Egepte+ makandra nanga den legre-edeman, fu di den ben kon frede den Kaldeyasma.+ 27  Now a ben de a di fu tutenti na seibi dei fu a di fu twarfu mun na ini a di fu dritenti na seibi yari di Kownu Yoyakin+ fu Yuda ben de na ini katibo. Na ini a srefi yari dati, Efil-Merodak+ tron kownu fu Babilon. Ne a puru Kownu Yoyakin fu Yuda na strafu-oso.+ 28  Dan a taki na wan switi fasi nanga Yoyakin èn a poti en leki kownu baka. A poti en moro hei leki iniwan tra kownu di ben e tiri makandra nanga en na ini Babilon.+ 29  Sobun, Yoyakin puru en strafuman krosi+ èn a weri tra krosi. En heri libi langa a sidon nyan na wán tafra nanga a kownu fu Babilon.+ 30  En heri libi langa a kownu fu Babilon sorgu taki Yoyakin kisi a nyanyan+ di a ben abi fanowdu ibri dei.

Futuwortu