Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

2 Kownu 19:1-37

19  Di Kownu Heskia+ yere a tori, dan wantewante a priti en krosi.+ Baka dati a weri krosi di sma gwenti weri te den e sari,+ dan a go na ini na oso fu Yehovah.+  Boiti dati, Heskia meki Eliakim,+ di ben abi a frantwortu fu sorgu taki sani waka bun na ini na oso fu Kownu, Sekretarsi Sebna,+ nanga den edeman fu den priester, weri krosi tu di sma gwenti weri te den e sari. Dan a seni den go na a profeiti Yesaya,+ a manpikin fu Amos.+  Di den doro na Yesaya, den taigi en: „Disi na san Heskia taki: ’A dei disi na wan dei fu banawtu,+ wan dei fu piri-ai+ èn fu bigi syen,+ bika wi kon de leki wan uma di de fu meki en pikin,+ ma di no abi a krakti fu du dati.+  Kande Yehovah yu Gado o yere+ ala den sani di Rabsakei taki. A kownu fu Asiria ben seni en fu spotu+ a libilibi Gado. Kande Yehovah yu Gado o aksi en frantwortu fu den sani di a taki.+ Begi+ gi den sma di tan abra na ini a kondre disi.’”+  Na so den futuboi fu Kownu Heskia go na Yesaya.+  Ne Yesaya taigi den: „Na disi un musu go taigi un masra: ’Disi na san Yehovah taki:+ „No arki den sani di den futuboi fu a kownu fu Asiria taki fu spotu mi.+ No meki den frede yu.+  Mi o poti wan prakseri+ na en ede, so taki a o drai go baka na en eigi kondre te a kisi wan boskopu.+ Dan mi o meki sma kiri en nanga feti-owru leti drape na ini en eigi kondre.”’”+  Baka dati Rabsakei+ yere taki a kownu fu Asiria hari komoto fu Lakis.+ Dati meki a drai go baka na a kownu fu Asiria. Di a doro drape a si taki a kownu ben e feti nanga den sma fu Libna.+  A yere sma e taki tu fu Kownu Tirhaka fu Etiopia: „A hari kon feti nanga yu.” Dati meki Rabsakei seni boskopuman+ go na Heskia ete wan tron. A taigi den: 10  „Disi na san un musu taigi Kownu Heskia fu Yuda: ’No bribi a Gado fu yu+ te a e taki dati a no o meki a kownu fu Asiria+ wini Yerusalem.+ 11  Luku, yu srefi yere taki den kownu fu Asiria pori ala den tra kondre.+ Dan fa yu kan denki taki yu o kisi frulusu?+ 12  Den gado+ fu den tra kondre di den afo fu mi ben pori, ben man frulusu den sma fu den? Yu sabi ete san pasa nanga den sma fu Gosan,+ Haran,+ Resef, nanga den bakapikin fu Eden+ di ben de na Tel-Asar?+ 13  Pe a kownu fu Hamat,+ a kownu fu Arpad,+ a kownu fu den foto Sefarfayim, Hena, nanga Ifa+ de now?’” 14  Ne Heskia teki den brifi fu den boskopuman èn a leisi den.+ Baka dati a go na a oso fu Yehovah èn a poti den brifi na gron na fesi Yehovah.+ 15  Dan Heskia begi+ Yehovah. A taki: „Ke Yehovah, a Gado fu Israel,+ di e sidon na tapu den kerub-engel.+ Yu wawan na a tru Gado fu ala den kownukondre+ na grontapu.+ Na yu meki hemel+ nanga grontapu.+ 16  Ke Yehovah, arki mi.+ Yehovah, opo yu ai+ fu si san e pasa èn poti prakseri na den sani di Sanherib seni taigi wi fu spotu+ a libilibi Gado. 17  Yehovah, yu srefi sabi taki den kownu fu Asiria pori den tra pipel nanga den kondre fu den.+ 18  Den kownu fu Asiria bron den gado fu den tra kondre nanga faya, fu di den no ben de gado trutru.+ Na sma ben meki den+ fu udu nanga ston. Na fu dati ede den kownu fu Asiria ben man pori den. 19  Dati meki wi e begi yu, Yehovah wi Gado,+ fu puru wi na a anu fu a kownu fu Asiria,+ so taki ala kownukondre na grontapu o sabi taki yu Yehovah, yu wawan na Gado.”+ 20  Bakaten, Yesaya, a manpikin fu Amos, seni boskopu gi Heskia. A taki: „Disi na san Yehovah, a Gado fu Israel, taki:+ ’Yu aksi mi+ fu poti prakseri na a tori fu Kownu Sanherib fu Asiria èn mi yere a begi fu yu.+ 21  Mi, Yehovah, taki san o pasa nanga en:„Na umapikin fu Sion, di de wan nyunwenke ete, ben wisiwasi yu.+ A spotu yu.+Te yu drai yu baka, dan na umapikin fu Yerusalem+ e seki en ede+ èn a e lafu yu. 22  Suma yu e spotu+ èn suma yu e kosi?+Suma yu e gi bigitaki?+Suma yu e luku na so wan heimemre fasi?+Na a Santawan fu Israel!+ 23  Yu seni boskopuman+ kon fu spotu Yehovah. Yu taki:+’Nanga den someni fetiwagi fu mi,+Mi srefi o kren go te na a ede fu den bergi na den bergikontren,+Te na den moro farawe presi fu Libanon.+Ala den hei sedrebon+ nanga den moro bun yaneifer-bon+ di de drape, mi o koti trowe.Dan mi o go na a moro farawe tanpe na ini Libanon, sobun na a busi di gersi wan moi dyari.+ 24  Mi srefi o diki watrapeti èn mi o dringi a watra fu wan tra kondre.Nanga mi ondrofutu mi o meki ala den kriki fu Nijl-liba na ini Egepte, kon drei.’+ 25  Yu no yere san mi o du?+ Someni langa kaba mi taki dati mi o du a sani disi.+Sensi ten mi seti a tori disi kaba.+Now mi o meki a kon tru.+Na yu o pori den foto di abi bigi skotu. Den o tron brokopresi pe nowan sma e tan.+ 26  Den sma di e libi na ini den foto disi, no o man du noti.+Den o frede srefisrefi èn den o firi syen.+Den o kon de leki sani di e gro na gron èn leki yongu grasi.+Den o tron leki a grasi na tapu den daki,+ grasi di kon drei na ini a faya winti fu owstusei.+ 27  Mi sabi te yu e sidon pî, te yu e opo go na dorosei+ èn te yu e kon na inisei baka.+Mi sabi tu te yu ati e bron nanga mi.+ 28  Mi sabi den sani disi, bika te na hemel mi yere fa yu ati e bron nanga mi+ èn fa yu e opo yu sten gi mi.+Dati meki mi o poti mi aka na ini yu noso èn mi o poti wan titei na ini yu mofo+ fu tiri yu leki wan asi.Dan mi o meki yu drai gowe baka na a srefi pasi di yu ben teki fu kon dyaso.”+ 29  We, disi na a fasi fa yu, Heskia, o sabi taki den sani disi o kon tru:+ A yari disi unu o nyan sani di unu no prani, ma di gro kon fu siri di ben fadon na gron.+ Tra yari unu o nyan na aleisi di o gro sondro taki wan sma prani en. A yari baka dati un musu sai siri+ èn koti a nyanyan fu en. Boiti dati, un musu prani droifibon tu èn nyan den froktu fu den.+ 30  Den bakapikin fu Yuda di lowe gowe èn di de na libi ete,+ o de leki bon di teki rutu. Den rutu fu den o beri go na ini a gron èn den o gi bun froktu,+ 31  bika den sma di tan abra na ini a kondre disi, o hari gowe fu Yerusalem+ makandra nanga den wan di lowe komoto na Sion-bergi.+ Iya, Yehovah di e tiri den legre o meki a sani disi pasa nomonomo.+ 32  Dati meki Yehovah e taki fu a kownu fu Asiria:+ „A no o kon na ini a foto disi+ èn a no o sutu nowan peiri+ na ini tu. A no o teki nowan skelt fu go feti nanga a foto èn a no o meki nowan dan+ lontu en. 33  A srefi pasi di a teki fu kon feti, na a pasi dati a o teki fu drai gowe baka. Ma na ini a foto disi a no o kon, na so Yehovah taki.+ 34  Mi o opo feti gi a foto disi+ èn mi o frulusu den sma di e libi drape. Mi o du disi fu mi nen ede+ èn fu mi futuboi David ede.”’”+ 35  We, a srefi neti dati na engel fu Yehovah pasa go na ini a legrekampu+ fu den Asiriasma,+ dan a kiri wán hondro aititenti na feifi dusun srudati. Di sma wiki fruku mamanten, den si den dedeskin fu ala den srudati disi.+ 36  Dati meki Kownu Sanherib+ fu Asiria hari gowe, a drai go baka na Asiria+ èn a go libi na Ninefei.+ 37  Wan dei di Sanherib ben e saka kindi boigi na ini a tempel fu en gado+ Nisrok,+ dan Adrameilek nanga Sareiser, den manpikin fu en kiri en nanga feti-owru.+ Baka dati den lowe go na a kontren fu Ararat.+ Dan en manpikin Esar-Hadon+ bigin tiri leki kownu.

Futuwortu