Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

1 Samuel 4:1-22

4  Ala ten baka, Samuel ben e taki nanga a pipel fu Israel. Baka wan pisi ten den Israelsma hari go feti nanga den Filisteasma. Den seti kampu na Ebeneiser+ èn den Filisteasma seti kampu na Afek.+  Ne den Filisteasma seti a legre fu den+ fu go feti nanga den Israelsma. A feti ben kon hebi srefisrefi èn te fu kaba den Filisteasma wini Israel.+ Den kiri moro leki fo dusun srudati fu Israel di ben e feti skowru na skowru.  Di den tra srudati fu Israel drai kon baka na a kampu, den owru man fu Israel taki: „Fu san ede Yehovah meki den Filisteasma wini wi tide?+ Meki wi seni sma go na Silo fu teki a santa kisi fu a frubontu fu Yehovah.+ Te a santa kisi de na wi mindri, dan a kan frulusu wi fu den feanti fu wi.”  Dati meki den seni sma go na Silo fu go teki a santa kisi fu a frubontu fu Yehovah di e tiri den legre, a Gado di e sidon na mindri den kerub-engel.+ Dan den tyari a santa kisi kon. Den tu manpikin fu Eli, Hofni nanga Pinehas,+ ben de drape na a santa kisi fu a tru Gado.  Di sma tyari a santa kisi fu a frubontu fu Yehovah kon na ini a kampu, dan wantewante ala den Israelsma bigin bari+ fu prisiri. Den ben e bari so tranga, taki a gron ben e seki.  Di den Filisteasma yere a babari fu den Israelsma, den taki: „San na a bigi babari+ na ini a kampu fu den Hebrewsma?” Bakaten den yere taki sma tyari a santa kisi fu Yehovah kon na ini a kampu.  Dan den Filisteasma kon frede. Den taki: „Na Gado kon na ini a kampu!”+ Den taki tu: „Sari fu wi, bika noiti ete so wan sani pasa!  Sari fu wi! Suma sa frulusu wi fu a bigi Gado disi? Na a Gado disi kiri den Egeptesma na ala sortu fasi na ini a sabana.+  Un Filisteasma, abi deki-ati. Sori taki unu na man-nengre, so taki unu no abi fu tron futuboi fu den Hebrewsma, neleki fa den ben de futuboi fu unu.+ Sori taki unu na man-nengre èn feti!” 10  Sobun, den Filisteasma go feti èn den wini den Israelsma.+ Ne den Israelsma lowe. Ibriwan fu den go na en tenti.+ Den Filisteasma kiri bun furu Israelsma.+ Ala nanga ala, den kiri dritenti dusun srudati fu Israel di ben e waka nanga futu.+ 11  Ne den Filisteasma teki a santa kisi fu Gado+ èn den kiri Hofni nanga Pinehas,+ den tu manpikin fu Eli. 12  Ma wan man fu a lo fu Benyamin lon komoto na a feti èn a srefi dei dati a doro na Silo. En krosi ben priti+ èn a ben abi santi na tapu en ede.+ 13  Di a man doro Silo, Eli ben e sidon na tapu wan sturu na seipasi e luku. A ben frede, fu di a ben e prakseri a santa kisi fu a tru Gado.+ Ne a man fruteri den sma fu a foto san pasa èn den alamala bari krei. 14  Ne Eli yere a babari fu den sma. Dati meki a aksi: „San na a babari di den sma e meki?”+ Dan a man lon kon fruteri Eli san pasa. 15  (Eli ben abi neigitenti na aiti yari èn en ai ben kon dungru kaba. Sobun, a no ben man si moro.)+ 16  A man taigi Eli: „Mi na a man di komoto na a feti. Na drape mi lon komoto tide.” Ne Eli aksi en: „San pasa, mi boi?” 17  Ne a boskopuman piki Eli, taki: „Israel lon gi den Filisteasma èn den Filisteasma kiri bun furu Israelsma.+ Den kiri yu manpikin Hofni nanga Pinehas+ srefi èn den teki a santa kisi fu a tru Gado tyari gowe.”+ 18  Di a man fruteri Eli fu a santa kisi fu a tru Gado, dan Eli fadon go nanga baka na sei a portu. A broko en neki èn a dede, bika a ben owru èn en skin ben hebi. Fotenti yari langa Eli ben de krutuman na ini Israel. 19  Now a ben de so, taki a wefi fu en manpikin Pinehas ben de nanga bere. Iniwan ten a ben kan meki a pikin. Di a yere a boskopu taki den Filisteasma teki a santa kisi fu a tru Gado èn taki en masra nanga a papa fu en masra dede, dan en bere bigin hati en wantronso.+ A kron ensrefi èn a bigin meki a pikin. 20  A ben de fu dede. Ne den uma di ben de nanga en, taigi en: „No broko yu ede, bika na wan manpikin yu meki.”+ Ma a no piki den èn a no poti prakseri na san den uma taki. 21  A gi a boi a nen Ikabod.+ A taki: „Den teki a sani di e gi Israel glori èn den tyari en go na ini katibo.”+ A taki a sani disi, fu di sma ben tyari a santa kisi fu a tru Gado gowe èn fu di en masra nanga a papa fu en masra kon dede.+ 22  Sobun, a taki: „Di den teki a santa kisi fu a tru Gado tyari gowe,+ den teki a sani di e gi Israel glori èn den tyari en go na ini katibo.”+

Futuwortu