Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

1 Samuel 17:1-58

17  Bakaten den Filisteasma+ meki ala den man fu den difrenti srudatikampu kon makandra fu go na feti. Di den doro na Soko+ na ini a kontren fu Yuda, den seti kampu na Efes-Damim+ na mindri Soko nanga Aseka.+  Saul nanga den srudati fu Israel kon makandra sosrefi, dan den seti kampu na Ela-lagipresi.+ Drape den seti a legre fu den fu go feti nanga den Filisteasma.  Sobun, den Filisteasma ben e tanapu na wan bergi na a wan sei èn den Israelsma ben e tanapu na wan bergi na a tra sei. A lagipresi ben de na den mindri.  Ne a moro bun srudati fu den Filisteasma komoto na ini a kampu fu den. En nen ben de Goliat.+ A ben de wan man fu a presi Gat+ èn a ben langa sowan dri meter.+  A man disi ben weri wan kopro hèlm na en ede èn wan empi di meki fu pisipisi kopro di seti leki fisibuba. Na empi+ dati ben e wegi feifitenti na seibi kilo.  Na en bonfutu a ben weri kopro plaat èn a ben e tyari wan pikin kopro lansri+ na en baka.  A lansri* fu en ben bigi so te,+ taki na isri ede wawan ben e wegi sowan seibi kilo. Wan srudati ben e waka na fesi Goliat fu syow a bigi skelt fu Goliat.  Te fu kaba Goliat tan tanapu èn a bari gi a legre fu Israel:+ „Fu san ede unu seti a legre fu unu fu kon feti? Mi na wan Filistea man èn unu na futuboi+ fu Saul. We, un suku wan man na un mindri, dan un seni en kon meki a feti nanga mi.  Efu a man dati man feti nanga mi èn a kiri mi, dan wi musu tron futuboi fu unu. Ma efu mi man feti nanga en èn mi kiri en, dan un musu tron futuboi fu wi èn un musu dini wi.”+ 10  A Filistea man taki moro fara: „Tide mi wani si suma fu a legre fu Israel o prefuru fu kon feti nanga mi.+ Un seni wan man kon, meki wi feti!”+ 11  Di Saul+ nanga heri Israel yere san a Filistea man disi taki, den alamala kon frede srefisrefi èn den bigin beifi.+ 12  David ben de a manpikin fu wan Efrat+ man di ben de fu Betlehem na ini a kontren fu Yuda. A man disi ben nen Isai èn a ben abi aiti manpikin.+ Wan fu den manpikin ben nen David. Na ini a ten fu Saul, Isai ben owru kaba. 13  Dri fu den moro owru manpikin fu Isai ben go nanga Saul fu go feti.+ Disi na den nen fu den dri manpikin di ben go na feti: a fosiwan ben nen Eliab,+ a di fu tu ben nen Abinadab+ èn a di fu dri ben nen Sama.+ 14  David ben de a moro yongu manpikin.+ Den dri moro owru manpikin fu Isai ben gowe nanga Saul. 15  David ben abi a gwenti fu go na Betlehem fu luku den skapu+ fu en papa, dan a ben e drai kon baka na Saul. 16  Ibri mamanten, frukufruku èn ibri mofoneti a Filistea man ben e kon fu spotu den Israelsma. Fotenti dei langa a du disi. 17  Wan leisi Isai taigi en manpikin David: „Luku, dyaso mi abi wan bigi baki losi siri+ nanga tin brede. Tyari den esi-esi go na a srudatikampu pe den brada fu yu de. 18  Teki den tin pisi kasi* disi tu, dan yu tyari den gi na edeman fu dusun+ srudati. Luku efu ala sani e go bun nanga den brada fu yu,+ dan yu musu kon taigi mi san den taki.” 19  Disiten Saul, den brada fu David, nanga ala den tra srudati fu Israel ben e feti nanga den Filisteasma+ na Elam-lagipresi.+ 20  Sobun, David opo fruku mamanten. A poti wan sma fu luku den skapu, dan a teki den sani èn a gowe, soleki fa en papa Isai taigi en.+ Di a doro krosibei fu a srudatikampu,+ den srudati ben e hari go na a presi pe a feti ben o feti.+ Den ben e bari leki fa fetiman gwenti bari te den e go feti. 21  Na so a legre fu Israel nanga a legre fu den Filisteasma kon tanapu abrasei fu makandra. Den ben de klariklari fu feti. 22  Wantewante David teki den sani di a ben e tyari kon,+ dan a libi den gi a man di ben e luku den bagasi fu a legre.+ Ne David lon go na a presi pe a feti ben o de. Di a doro drape, a aksi sma fa a e go nanga den brada fu en.+ 23  A ben e taki ete nanga den sma, di Goliat+ komoto na mindri den tra srudati fu den Filisteasma èn a waka kon na fesisei. A man disi fu Gat,+ ben de a moro bun srudati fu den Filisteasma. Ne a bigin taki den srefi sani di a ben taki den tra leisi.+ Na so David kon yere san Goliat ben e taki. 24  Ma di den srudati fu Israel si a man, den kon frede srefisrefi+ èn den alamala lon gi en. 25  Ne den srudati fu Israel taki: „Unu si a man di e kon drape? Na spotu a kon spotu+ Israel. Efu wan man kiri a Filistea man, dan Kownu o gi en bun furu gudu èn a o meki en eigi umapikin trow nanga a man dati.+ Boiti dati, na osofamiri fu en papa no o abi fu gi Kownu nowan fu den sani di den Israelsma musu gi en.”+ 26  Now David aksi den man di ben de krosibei fu en: „San o pasa nanga a man di kiri a Filistea man+ dati, so taki Israel no kisi syen moro?+ Suma na a Filistea man disi di no besnèi,+ taki a e spotu+ a legre fu a libilibi Gado?”+ 27  Ne den man disi taigi en a srefi sani di sma ben taigi en kaba. Den taki: „Na so-so-so den o du nanga a man di kiri Goliat.” 28  Di Eliab,+ a bigi brada fu David, yere san David aksi den man, dan en ati kon bron srefisrefi.+ Dati meki a taigi David: „Fu san ede yu kon dyaso? Na wan tu skapu nomo wi abi. Gi suma yu libi den na ini a sabana?+ Mi sabi taki yu abi drei-ai èn taki na soso ogri de na yu ede.+ Na kon yu kon fu luku a feti.”+ 29  Dan David taki: „San mi du baka? Na aksi mi e aksi wan sani nomo.”+ 30  Ne a drai en baka gi en brada, dan a aksi wan tra sma a srefi sani.+ Ne den sma gi en a srefi piki di den trawan ben gi en kaba.+ 31  Sobun, di sma yere san David taki, den go taigi Saul. Ne Saul seni kari David. 32  David taigi Saul: „No meki nowan man lasi-ati.+ Mi leki futuboi fu yu o go feti nanga a Filistea man+ disi.” 33  Ma Saul taigi David: „Yu no o man feti nanga a man,+ bika yu na wan boi ete.+ Sensi a man disi yongu, a de wan fetiman kaba.” 34  Ne David taigi Saul: „Mi masra, wan leisi di mi ben e luku den skapu fu mi papa, wan lew kon.+ Wan tra leisi wan beer kon. Ala tu leisi den meti disi teki wan skapu fu na ipi tyari gowe. 35  Ne mi lon na baka a lew èn mi naki en kiri,+ dan mi puru a skapu na en mofo. Di a lew opo fu kon feti nanga mi, mi grabu en na en neki, mi naki en trowe, dan mi kiri en. 36  Mi kiri ala den tu meti disi, a lew nanga a beer. A Filistea man disi di no besnèi+ musu kon de leki wan fu den meti disi, bika a e spotu+ a legre+ fu a libilibi Gado.”+ 37  David taki tu: „Na Yehovah puru mi na ini na anu fu a lew èn na ini na anu fu a beer. Na en o puru mi na ini na anu fu a Filistea man+ disi.” Ne Saul taigi David: „Go. Meki Yehovah srefi de nanga yu.”+ 38  Baka dati, Saul teki en eigi krosi, dan a weri den gi David. A poti wan kopro hèlm na tapu David ede èn a weri wan isri empi gi en. 39  Ne David tai en feti-owru na en seibere. A tai en na tapu en krosi. Ma di a ben wani waka gowe, a no ben man, fu di a no ben gwenti weri den sani disi. Te fu kaba David taigi Saul: „Mi no man waka nanga den sani disi, bika mi no gwenti nanga den.” Sobun, David puru den sani na en skin.+ 40  A teki en tiki, dan a go suku feifi grati ston na a liba na ini a lagipresi. A ben abi wan pikin tas di skapuman gwenti tyari, ne a poti den ston na ini. A ben abi en slenger+ na ini en anu tu. Dan a waka go miti a Filistea man. 41  Ne a Filistea man bigin waka kon miti David èn a man di ben e syow a bigi skelt fu en ben e waka na en fesi. 42  Di a Filistea man si David, a bigin wisiwasi en,+ fu di David ben de wan moi+ rediredi+ boi.+ 43  Dati meki a Filistea man taigi David: „Na si yu e si mi leki wan dagu,+ taki yu e kon nanga wan tiki na mi tapu?” Na so a Filistea man bigin fluku David na ini a nen fu den gado fu en.+ 44  A Filistea man taigi David: „Kon, dan yu o si fa mi o meki den fowru na loktu èn den busimeti nyan a meti fu yu.”+ 45  Ma David piki a Filistea man: „Yu e kon na mi tapu nanga wan feti-owru, wan bigi lansri nanga wan pikin lansri.+ Ma mi e kon na ini a nen fu Yehovah di e tiri den legre,+ iya, a Gado di e tiri a legre fu Israel. Na en yu e spotu.+ 46  Tide Yehovah o meki mi wini yu+ èn mi o naki yu trowe, dan mi o koti yu ede puru. Tide mi o libi den dedeskin fu den Filistea srudati gi den fowru na loktu èn gi den busimeti fu grontapu.+ Na so sma na heri grontapu o sabi taki a Gado fu den Israelsma na wan trutru Gado.+ 47  Ala den sma dyaso o sabi taki Yehovah no e frulusu sma nanga feti-owru noso lansri,+ bika na Yehovah abi a feti+ èn na en o meki wi wini unu.”+ 48  Di a Filistea man kon moro krosibei, dan David lon go miti a man+ na a presi pe a feti ben de. 49  A sutu en anu go na ini en skapuman-tas. A teki wan ston, dan a poti en na ini en slenger èn a fringi en go teki a Filistea man. A ston kisi a man+ leti na en fesi-ede, èn a boro go na ini en ede. Ne a Filistea man fadon nanga en fesi na gron.+ 50  David ben abi soso wan slenger nanga wan ston. Toku a ben man wini a Filistea man. A gi a Filistea man bigi mankeri èn a kiri en. David no ben abi nowan feti-owru na ini en anu.+ 51  Ne David lon, teleki a doro na a Filistea man. A go tanapu na sei a man, dan a puru Goliat en feti-owru+ na en seibere èn a koti en ede puru.+ A ben de krin taki Goliat dede trutru. Di den Filisteasma si taki a tranga man fu den dede, dan den lon gowe.+ 52  Di den srudati fu Israel nanga Yuda si dati, den opo. Nanga bigi babari, den lon go na baka+ den Filistea srudati te na a lagipresi+ èn te na den portu fu Ekron.+ Den kiri den Filisteasma na tapu a pasi di e go na Sarayim.+ Sma ben kan si den dedeskin fu den Filistea srudati na a heri pasi di e go na Gat èn na a pasi di e go na Ekron. 53  Baka dati den Israelsma libi den Filisteasma, dan den drai go na a kampu fu den Filisteasma fu teki den sani fu den.+ 54  Bakaten, David teki na ede+ fu a Filistea man èn a tyari en go na Yerusalem. Ma den fetisani fu a man, a tyari go poti na ini en eigi tenti.+ 55  Di Saul si fa David waka go miti a Filistea man, a aksi a legre-edeman Abner:+ „Abner, suma+ abi a boi+ disi?” Abner piki en: „Kownu, mi e sweri na a libi fu yu, taki mi no sabi kwetikweti!” 56  Dati meki Kownu taki: „Go aksi suma abi a boi.” 57  We, di David kiri a Filistea man, a drai kon baka. Ne Abner tyari en go na Saul wantewante. David ben abi na ede+ fu a Filistea man na ini en anu ete. 58  Ne Saul aksi en: „Boi, suma na yu papa?” David piki en: „Mi papa na yu futuboi Isai+ fu Betlehem.”+

Futuwortu

Na ini Hebrewtongo den e taki: „A tiki fu a lansri ben bigi leki a tiki di sma e gebroiki fu brei krosi.”
Hebrewtongo: „merki.” Soleki fa a sori, dan a abi fu du nanga sani di meki fu merki.