Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

1 Samuel 13:1-23

13  Saul ben abi [?]* yari di a bigin tiri.+ Tu yari langa a tiri Israel.  Saul ben teki dri dusun man fu Israel fu go na feti makandra nanga en. Tu dusun fu den man disi kon miti Saul na Mikmas+ èn na Betel-bergikontren. Ma wán dusun man ben de nanga Yonatan+ na Gibeya+ na ini a kontren fu Benyamin. Den tra sma di ben kon, Saul seni gowe. Ibriwan fu den drai go baka na en eigi oso.  Bakaten, Yonatan kiri ala den srudati+ fu den Filisteasma+ di ben de na Geiba.+ Ne den Filisteasma kon yere a tori. Saul meki sma bro tutu+ na ini a heri kondre. A taki: „Meki den Hebrewsma yere a tori disi!”  Na so heri Israel kon yere taki Saul kiri wan heri grupu srudati fu den Filisteasma èn taki heri Israel tron wan tegu sani+ gi den. Dati meki Saul kari a pipel fu go nanga en na Gilgal.+  Den Filisteasma kon makandra tu fu feti nanga Israel. Den ben de nanga dritenti dusun fetiwagi,+ siksitenti dusun srudati di e rèi asi èn tra srudati di ben furu leki den aisanti na sesyoro.+ Dan den hari gowe èn den seti kampu na Mikmas, na owstusei fu Bet-Afen.+  Now den man fu Israel kon si taki den ben de na bigi nowtu,+ fu di den feanti fu den ben wani kon feti nanga a pipel. Dati meki a pipel go kibri na ini bergi-olo,+ na den olo na ini den stonbergi, na den bigi ston, na ini ston-olo na ondro gron èn na ini watrapeti.  Son Hebrewsma abra Yordan-liba+ srefi fu go na a kontren fu Gad+ nanga Gilead. Ma Saul ben de na Gilgal ete èn ala den sma di ben de nanga en, ben e beifi.+  Na so a tan wakti seibi dei, soleki fa Samuel ben meki mofo nanga en.+ Ma Samuel no kon na Gilgal. Disiten den sma di ben de nanga Saul ben e gowe libi en.  Te fu kaba, Saul taki: „Un tyari a bron-ofrandi nanga a freide-ofrandi kon dyaso.” Ne a bigin bron a bron-ofrandi.+ 10  Ma fa Saul kaba bron a bron-ofrandi, a si Samuel e waka kon. Sobun, Saul waka go miti en èn a taki en odi.+ 11  Ne Samuel aksi en: „San yu du?”+ Saul piki en: „Mi si taki a pipel ben e gowe libi mi+ èn taki yu no kon na a ten di yu ben taki.+ Boiti dati, den Filisteasma ben e tyari den srudati fu den kon makandra na Mikmas+ fu feti nanga wi. 12  Fu dati ede mi taki na misrefi:+ ’Den Filisteasma o kon feti nanga mi na Gilgal èn mi no begi Yehovah ete fu du bun gi mi.’ Sobun, mi no ben man du tra fasi+ leki fu tyari a bron-ofrandi.” 13  Ne Samuel taigi Saul: „Yu du wan don sani.+ Yu no gi yesi na a komando+ di Yehovah yu Gado ben gi yu.+ Efu yu ben gi yesi na Yehovah, dan a ben o meki taki ala ten wan bakapikin fu yu tiri Israel. 14  Ma now a kownukondre fu yu no o tan.+ Yehovah o suku wan man di a lobi,+ dan Yehovah o poti en leki tiriman+ fu en pipel, bika yu no gi yesi na a komando di Yehovah gi yu.”+ 15  Now Samuel komoto fu Gilgal go na Gibeya na ini a kontren fu Benyamin. Dan Saul teri den sma di ben de nanga en ete. Ala nanga ala, sowan siksi hondro man+ ben de nanga en. 16  Saul, en manpikin Yonatan, nanga den man di ben de nanga en, tan na Geiba+ na ini a kontren fu Benyamin. Ma den Filisteasma ben seti kampu na Mikmas.+ 17  Te den srudati fu den Filisteasma ben e go fufuru sma sani, dan den ben gwenti fu hari komoto na ini a kampu na ini dri grupu.+ A fosi grupu ben e teki a pasi fu Ofra+ go na Suwal. 18  A di fu tu grupu ben e teki a pasi fu Bet-Horon+ èn a di fu dri grupu ben e teki a pasi di e go na a sabana, na a lanki fu Sebowim-lagipresi. 19  Na a ten dati nowan smeti ben de na ini a heri kondre Israel, fu di den Filisteasma ben taki: „Den Hebrewsma no musu meki nowan feti-owru noso lansri.”+ 20  Dati meki ala den Israelsma ben e go na den Filisteasma fu srapu den plugu, den tyapu, den aksi, noso den grasinefi fu den.+ 21  Den ben musu pai sowan aiti gran solfru fu man srapu den plugu, den tyapu, den wrokosani di abi dri tifi, nanga den aksi fu den èn fu man fasi srapu tiki*+ na den plugu fu den. 22  Sobun, di den go feti, nowan fu den sma di ben de nanga Saul èn nanga Yonatan ben abi feti-owru+ noso lansri. Na soso Saul+ nanga en manpikin Yonatan ben abi fetisani. 23  Na a ten dati wan grupu srudati+ fu den Filisteasma hari go na a pikin pasi di de na a bergi fu Mikmas.+

Futuwortu

A nomru no de fu feni na ini den Hebrew buku.
Luku a marki na Kru 3:31.