Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

1 Kroniki 7:1-40

7  Isaskar ben abi fo manpikin. Den ben de Tola,+ Puwa,+ Yasub, nanga Simron.+  Den manpikin fu Tola ben de Usi, Refaya, Yeriyel, Yamai, Yibsam, nanga Semuwel. Den alamala ben de edeman fu den famiri fu den afo fu den. Den bakapikin fu Tola ben de tranga, deki-ati man. Na ini a ten fu David+ den ben de nanga tutenti na tu dusun siksi hondro man.  Yisraya ben de a manpikin fu Usi. Den feifi manpikin fu Yisraya ben de Mikael, Obadya, Yoèl, Yisia, nanga [?].* Den alamala ben de famiri-edeman.  Den famiri-edeman ben abi someni wefi nanga manpikin, taki den bakapikin fu den ben kan seti wan legre fu dritenti na siksi dusun srudati.+  Ala den tra man na ini a lo fu Isaskar ben de tranga, deki-ati man.+ Ala nanga ala aititenti na seibi dusun man skrifi den nen na ini lantibuku.+  Den manpikin fu Benyamin+ ben de Bela,+ Beiker,+ nanga Yediyael.+ Ala nanga ala dri manpikin.  Den manpikin fu Bela+ ben de Esbon, Usi, Usiyel, Yerimot, nanga Iri. Ala nanga ala feifi manpikin. Den ben de tranga, deki-ati famiri-edeman. Tutenti na tu dusun dritenti na fo man skrifi den nen na ini lantibuku, so taki sma ben kan sabi fu sortu famiri den ben de.+  Den manpikin fu Beiker ben de Semira, Yoas, Eliyeser, Elyowenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, nanga Alemet. Ala den man disi ben de manpikin fu Beiker.  Den nen fu den bakapikin fu Beiker ben skrifi na ini lantibuku, so taki sma ben kan sabi fu sortu famiri den famiri-edeman fu den ben de.+ Den ben abi tutenti dusun tu hondro tranga, deki-ati man na ini a famiri fu den. 10  Bilhan ben de a manpikin fu Yediyael.+ Den manpikin fu Bilhan ben de Yeyus, Benyamin, Ehud, Kenana, Seitan, Tarsis, nanga Ahisahar. 11  Ala den man disi ben de bakapikin fu Yediyael. Den alamala ben de famiri-edeman tu. Den ben de nanga tinaseibi dusun tu hondro tranga, deki-ati man,+ di ben kan hari go feti nanga a legre. 12  Den Supimsma+ nanga Hupimsma*+ ben de bakapikin fu Ir.+ Den Husimsma ben de bakapikin fu Aher. 13  Den manpikin fu Naftali+ ben de Yasiyel,+ Guni,+ Yeiser, nanga Salum.+ Den man disi ben de bakapikin fu Bilha.+ 14  A manpikin di Manase+ kisi nanga a Siria uma ben de Asriyel. (A Siria uma disi ben kisi Makir+ tu. Makir ben de a papa fu Gilead. 15  Makir srefi teki wan wefi gi Hupim nanga Supim. En sisa ben nen Maka.) A di fu tu manpikin fu Manase ben de Selafeyad.+ Selafeyad kisi soso umapikin.+ 16  Baka wan pisi ten Maka, a wefi fu Makir, kisi wan manpikin di a kari Peres. A brada fu Peres ben nen Seres. Den manpikin fu en ben de Ulam nanga Reikem. 17  Bedan ben de a manpikin fu Ulam. Ala den man disi ben de bakapikin fu Gilead. En ben de a manpikin fu Makir èn a granpikin fu Manase. 18  A sisa fu Gilead ben de Hamoleket. Na uma disi kisi Isdod, Abiyeser,+ nanga Makla. 19  Den manpikin fu Semida ben de Ahian, Sikem, Leki, nanga Aniam. 20  Sutela ben de a manpikin fu Efrayim.+ A manpikin fu Sutela+ ben de Bered. A manpikin fu Bered ben de Tahat. A manpikin fu Tahat ben de Elada. A manpikin fu Elada ben de Tahat. 21  A manpikin fu Tahat ben de Sabad. A manpikin fu Sabad ben de Sutela. Tra manpikin fu Efrayim ben de Eser nanga Elad. Den man fu a foto Gat+ di ben gebore na ini a kondre Kanan kiri den, fu di den kon fu fufuru den meti fu den. 22  Dati meki Efrayim, a papa fu Eser nanga Elad, ben de na row wan heri pisi ten.+ Doronomo den famiriman fu Efrayim ben e kon trowstu en. 23  Baka dati a didon nanga a wefi fu en, so taki en wefi kon de nanga bere+ èn a kisi wan manpikin. Efrayim kari a boi Beria, fu di en wefi kisi a boi na wan ten di bigi problema+ miti na osofamiri fu en. 24  Na umapikin fu en ben nen Syera. Na a uma disi bow Bet-Horon,+ sobun Lagi Bet-Horon+ nanga Hei Bet-Horon+ èn a bow Usen-Sera tu. 25  Refa nanga Resef ben de bakapikin fu Efrayim. A manpikin fu Resef ben de Tela. A manpikin fu Tela ben de Tahan. 26  A manpikin fu Tahan ben de Ladan. A manpikin fu Ladan ben de Amihud. A manpikin fu Amihud ben de Elisama. 27  A manpikin fu Elisama ben de Nun.+ A manpikin fu Nun ben de Yehosuwa.+ 28  A kontren di den kisi leki tanpresi ben de Betel+ nanga den dorpu krosibei fu a foto disi. Na owstusei den kisi a foto Naran+ èn na west-sei den kisi a foto Geiser+ nanga den dorpu krosibei fu a foto disi. Den kisi sosrefi a foto Sikem+ nanga den dorpu krosibei fu a foto disi. A kontren disi ben doro te na a foto Gasa nanga den dorpu krosibei fu a foto disi. 29  Krosibei fu a kontren fu a lo fu Manase den kisi den foto Bet-Seyan,+ Tanak,+ Megido,+ Dor+ nanga den dorpu krosibei fu den foto disi. Na ini den foto disi den bakapikin fu Yosef,+ a manpikin fu Israel, ben e libi. 30  Den manpikin fu Aser+ ben de Yimna,+ Yisfa, Yisfi,+ nanga Beria.+ A sisa fu den ben de Sera. 31  Den manpikin fu Beria ben de Heiber nanga Malkiyel. Malkiyel ben de a papa fu Birsafit. 32  Heiber tron a papa fu Yaflet, Somer, Hotam èn fu Suwa, a sisa fu den. 33  Den manpikin fu Yaflet ben de Pasak, Bimhal, nanga Asfat. Den man disi ben de manpikin fu Yaflet. 34  Den manpikin fu Seimer ben de Ahi, Rohega, Yehuba, nanga Aram. 35  Den manpikin fu Heilem, a brada fu Seimer, ben de Sofa, Yimna, Seiles, nanga Amal. 36  Den manpikin fu Sofa ben de Suwa, Harneifer, Suwal, Beri, Yimra, 37  Beiser, Hod, Sama, Silsa, Yitran, nanga Bera. 38  Den manpikin fu Yeiter ben de Yefune, Pispa, nanga Ara. 39  Den manpikin fu Ula ben de Ara, Haniyel, nanga Risya. 40  Den man disi ben de den pikin nanga den bakapikin fu Aser. Den ben de famiri-edeman+ èn srudati di ben sabi feti bun. Boiti dati, den ben de tranga, deki-ati+ man èn den ben de den moro prenspari fesiman. Den nen ben skrifi na lantibuku, so taki sma ben kan sabi fu sortu famiri den ben de. Soleki fa lantibuku ben e sori,+ dan ibriwan fu den ben man wroko leki srudati na ini a legre. Ala nanga ala disi ben de tutenti na siksi dusun man.+

Futuwortu

Na ini a Hebrew buku a nen no skrifi.
Noso: „Supim nanga Hupim.”