Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

1 Kroniki 5:1-26

5  Den nen fu den manpikin fu Ruben+ kari dyaso na ondrosei. Ruben ben de a fosi manpikin+ fu Israel, ma fu di a ben go didon nanga a wefi fu en papa,+ meki a lasi a reti di a ben abi leki a fosi manpikin. Na den manpikin fu Yosef,+ a manpikin fu Israel, ben kisi a reti dati. Dati meki sma no ben skrifi na ini lantibuku taki na Ruben ben abi a reti di a fosi manpikin ben abi.  Te fu kaba, Yuda+ kon de moro prenspari leki den brada fu en èn a wan di ben o tron fesiman ben o de wan bakapikin fu en.+ Ma na Yosef+ kisi a reti di a fosi manpikin ben abi.  Ruben, a fosi manpikin fu Israel, ben kisi manpikin. Den ben de Hanok,+ Palu,+ Hesron, nanga Karmi.+  Disi na den bakapikin fu Yoèl: A manpikin fu Yoèl ben de Semaya. A manpikin fu Semaya ben de Gok. A manpikin fu Gok ben de Simei.  A manpikin fu Simei ben de Mika. A manpikin fu Mika ben de Rehaya. A manpikin fu Rehaya ben de Bâal.  A manpikin fu Bâal ben de Bera. Kownu Tilgat-Pilneiser+ fu Asiria ben teki Bera tyari gowe leki katiboman, fu di a ben de wan fu den edeman fu a lo fu Ruben.  Den nen di e kon now na den nen fu den brada fu Bera nanga den famiri fu den, soleki fa den skrifi na ini lantibuku.+ Na so fasi sma ben kan sabi fu sortu famiri ibriwan fu den ben de. Yehiyel ben de na edeman fu den. Boiti dati, yu ben abi Sakaria 8  nanga Bela. Bela ben de a manpikin fu Asas. Asas ben de a manpikin fu Sema. Sema ben de a manpikin fu Yoèl.+ Bela nanga en famiri ben e tan na ini a kontren na mindri Arower,+ Neibo,+ nanga Bâal-Meon.+  Den ben e tan sosrefi na owstusei, te na ini a kontren di de na Eufraat-liba+ pe a sabana e bigin. Den go te drape, fu di den ben kon abi bun furu osometi na ini a kontren fu Gilead.+ 10  Na a ten di Saul ben e tiri leki kownu, den famiriman fu Bela go feti nanga den Hagarsma.+ Ne den wini den sma disi èn den go tan na ini den tenti fu den na ala sei fu a kontren na owstusei fu Gilead. 11  Den bakapikin fu Gad+ ben e tan na sei den bakapikin fu Ruben na ini a kontren na mindri Basan+ nanga Salka.+ 12  Yoèl ben de na edeman na Basan. Safam ben de a di fu tu man baka en. Yanai nanga Safat ben de fesiman na Basan tu. 13  Den famiriman fu den ben de Mikael, Meisulam, Seiba, Yorai, Yakan, Sia, nanga Heiber, seibi man. 14  Den ben de den manpikin fu Abihayil. Abihayil ben de a manpikin fu Huri. Huri ben de a manpikin fu Yarowa. Yarowa ben de a manpikin fu Gilead. Gilead ben de a manpikin fu Mikael. Mikael ben de a manpikin fu Yesisai. Yesisai ben de a manpikin fu Yado. Yado ben de a manpikin fu Bus. 15  Ahi, a manpikin fu Abdiyel, ben de a famiri-edeman fu den. Abdiyel ben de a manpikin fu Guni. 16  Den man disi tan libi na Gilead,+ na Basan+ èn na den pikin foto di de na ini den kontren disi,+ sosrefi na ini a heri kontren fu Saron, te na a lanki fu den weigron di de drape. 17  Den nen fu ala den man disi skrifi na ini lantibuku na a ten di Yotam+ ben de kownu fu Yuda èn Yerobeyam+ ben de kownu fu Israel. Na so sma ben kan sabi fu sortu famiri den ben de. 18  Na ini a lo fu Ruben, a lo fu Gad, nanga na afu lo fu Manase, yu ben abi deki-ati+ man di ben e tyari skelt nanga feti-owru. Den ben man sutu nanga bo èn den ben sabi feti bun. Ala nanga ala disi ben de fotenti na fo dusun seibi hondro siksitenti man di ben e hari go feti.+ 19  Ne den bigin feti nanga den Hagarsma+ èn nanga den bakapikin fu Yeitur,+ Nafis,+ nanga Nodab. 20  Fu di den ben aksi Gado fu yepi+ den na ini a feti, meki a yepi den, so taki den wini den Hagarsma nanga ala den wan di ben e horibaka gi den. Gado arki a begi fu den, fu di den ben e frutrow na en tapu.+ 21  Dan den teki den meti fu den Hagarsma tyari gowe.+ Den teki feifitenti dusun kameili, tu hondro feifitenti dusun skapu nanga tu dusun buriki. Den teki wán hondro dusun sma tyari gowe tu.+ 22  Fu di na Gado ben e feti gi den Israelsma,+ meki furu Hagarsma kon lasi libi. Dan den Israelsma go libi na den presi fu den Hagarsma. Den Israelsma tan libi drape teleki a ten di sma tyari den gowe leki katiboman.+ 23  Na afu lo fu Manase+ tan libi na ini a heri kontren fu Basan,+ Bâal-Hermon,+ Senir,+ nanga Hermon-bergi.+ Den manpikin fu na afu lo Manase tron wan bigi pipel. 24  Disi ben de den edeman fu a famiri fu den afo fu na afu lo fu Manase: Efer, Yisei, Eliyel, Asriyel, Yeremia, Hodafia, nanga Yadiyel. Den man disi ben de tranga, deki-ati man di ben pôpi. Den ben de edeman fu a famiri fu den afo fu den. 25  Baka wan pisi ten den drai baka gi a Gado fu den afo fu den. Den go huru+ nanga den gado+ fu den pipel fu a kondre di Gado ben wai puru na den fesi. 26  Dati meki a Gado fu Israel meki+ Kownu Pul+ fu Asiria+ tyari den sma fu a lo fu Ruben, fu a lo fu Gad èn fu na afu lo fu Manase go na ini katibo.+ Sma sabi a kownu disi tu leki Tilgat-Pilneiser.+ A tyari den go na Hala,+ Habor, Hara, nanga Gosan-liba. Na drape den de te now ete.

Futuwortu