Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

1 Kroniki 4:1-43

4  Peres,+ Hesron,+ Karmi,+ Hur,+ nanga Sobal+ ben de bakapikin fu Yuda.  Rehaya,+ a manpikin fu Sobal, tron a papa fu Yahat. Yahat tron a papa fu Ahumai nanga Lahad. Den man disi nanga den famiri fu den ben de den Sorasma.+  Disi ben de den manpikin fu a man di seti Etam:+ Yisreyel,+ Yisma, Yidbas, (a nen fu a sisa fu den ben de Haslelponi),  Penuwel, di ben de a papa fu Geidor,+ nanga Eser, di ben de a papa fu Husa. Disi ben de den manpikin fu Hur,+ (a fosi manpikin fu Efrata) a sma di seti a foto Betlehem.+  Asyur,+ a papa fu Tekowa,+ ben kon abi tu wefi, Hela nanga Nara.  Baka wan pisi ten Nara kisi Ahusam, Heifer, Temeni, nanga Ahastari. Den man disi ben de den manpikin fu Nara.  Den manpikin fu Hela ben de Seret, Yishar, nanga Etan.  Kos tron a papa fu Anub nanga Hasobeiba èn na afo fu ala den famiri di ben de bakapikin fu Aharel. Aharel ben de a manpikin fu Harum.  Sma ben kon abi moro lespeki+ gi Yabes+ leki gi den brada fu en. En mama ben taki: „Nanga furu skin-ati mi kisi en.”+ Na fu dati ede a gi en a nen Yabes. 10  Now Yabes bigin begi a Gado+ fu Israel. A taki: „Mi e begi yu, blesi+ mi èn meki a kontren fu mi kon moro bigi.+ Horibaka gi mi+ èn kibri mi, so taki ogri no miti mi.+ No meki sani pasa nanga mi di kan hati mi.+ Efu yu du dati, dan —” Ne Gado du ala den sani di Yabes aksi en.+ 11  Kelub, a brada fu Suha, tron a papa fu Mehir, di ben de a papa fu Eston. 12  Eston tron a papa fu Bet-Rafa, Paseya, nanga Tehina, a papa fu Ir-Nahas. Den man disi ben e libi na ini a kontren fu Reka. 13  Den manpikin fu Keinas+ ben de Otniyel+ nanga Seraya. A manpikin fu Otniyel ben de Hatat. 14  Meyonotai tron a papa fu Ofra. Seraya tron a papa fu Yoab, di ben de a papa fu Ge-Harasyim. Den man disi ben kon sabi fa fu meki moi sani.+ 15  Kaleb+ ben de a manpikin fu Yefune.+ Den manpikin fu Kaleb ben de Iru, Ela, nanga Nam. A manpikin fu Ela ben de Keinas. 16  Den manpikin fu Yehalelel ben de Sif, Sifa, Tiria, nanga Asarel. 17  Den manpikin fu Esra ben de Yeiter, Mered, Efer, nanga Yalon. A wefi fu en kisi Meriam, Samai, nanga Yisba, a papa fu Estemowa.+ 18  Mered ben abi wan Dyu wefi. Nanga na uma disi a kisi Yered, Heiber, nanga Yekutiyel. Yered ben de a papa fu Geidor. Heiber ben de a papa fu Soko èn Yekutiyel ben de a papa fu Sanowa. Den ben de den manpikin fu Bitia, na umapikin fu a kownu fu Egepte, di Mered teki. 19  A wefi fu Hodia ben de a sisa fu Naham. Na uma dati ben abi manpikin. Wan fu den ben de wan man di ben seti a foto Kehila+ fu den Geremsma. A trawan ben de Estemowa fu a foto Makat. 20  Den manpikin fu Simon ben de Amnon, Rina, Ben-Hanan, nanga Tilon. Den manpikin fu Yisei ben de Sohet nanga Ben-Sohet. 21  Sela+ ben de a manpikin fu Yuda. Den manpikin fu Sela ben de Er nanga Lada. Er ben de a papa fu Leika èn Lada ben de a papa fu Maresa. Den sma na ini a famiri fu Asbeya ben de bakapikin fu Sela. Den sma disi ben sabi meki fini krosi.+ 22  Yokim, den man fu Koseba, Yoas, nanga Saraf ben de manpikin fu Sela tu. Den man disi ben teki wefi fu a kondre Moab.+ Wan tra manpikin fu Sela ben de Yasubi-Leihem. Den buku pe den puru den tori disi, na owruten buku.+ 23  Den man disi ben de patu-bakriman.+ Den ben e libi na Netayim nanga Geidera. Na drape den ben e tan fu wroko gi Kownu.+ 24  Den manpikin fu Simeon ben de Nemuwel,+ Yamin,+ Yarib, Sera, nanga Saul.+ 25  A manpikin fu Saul ben de Salum. A manpikin fu Salum ben de Mibsam. A manpikin fu Mibsam ben de Misma. 26  A manpikin fu Misma ben de Hamuwel. A manpikin fu Hamuwel ben de Sakur. A manpikin fu Sakur ben de Simei. 27  Simei ben abi tinasiksi manpikin nanga siksi umapikin. Ma den brada fu en no ben abi furu manpikin. Den famiri fu den brada fu en no ben bigi leki den famiri fu den manpikin fu Yuda.+ 28  Den ben e tan na Berseiba,+ Molada,+ Hasar-Suwal,+ 29  Bilha,+ Esem,+ Tolad,+ 30  Betuwel,+ Horma,+ Siklak,+ 31  Bet-Markabot, Hasar-Susim,+ Bet-Biri, nanga Sarayim.+ Na ini den foto disi den tan teleki David tron kownu. 32  Den ben e tan sosrefi na Etam, Ayin, Rimon, Token, nanga Asan.+ Ala nanga ala disi ben de feifi foto. 33  A heri kontren lontu den foto disi te go miti a foto Bâal ben de fu den tu.+ Disi na den presi pe den bakapikin fu Simeon ben e tan èn den nen di kari, skrifi na ini lantibuku, so taki sma ben kan sabi fu sortu famiri den ben de. 34  Tra bakapikin fu Simeon ben de Meisobab, Yamlek, Yosa, di ben de a manpikin fu Amasia, 35  Yoèl, nanga Yehu. Yehu ben de a manpikin fu Yosibia. Yosibia ben de a manpikin fu Seraya. Seraya ben de a manpikin fu Asiyel. 36  Boiti dati, yu ben abi Elyowenai, Yakoba, Yesohaya, Asaya, Adiyel, Yesimiyel, Benaya, 37  nanga Sisa. Sisa ben de a manpikin fu Sifei. Sifei ben de a manpikin fu Alon. Alon ben de a manpikin fu Yedaya. Yedaya ben de a manpikin fu Simri èn Simri ben de a manpikin fu Semaya. 38  Ala den nen di kari dyaso na nen fu famiri-edeman.+ A famiri fu den afo fu den ben kon bigi srefisrefi. 39  Dati meki den go na a pasi pe sma ben kan waka go na a foto Geidor. Na so den doro te na owstusei fu a lagipresi di ben de drape, fu suku weigron gi den meti fu den. 40  Te fu kaba den feni bun weigron di ben abi furu grasi.+ A kontren ben bigi èn den no ben e frede taki trawan ben kan du den ogri.+ Na den bakapikin fu Kam+ ben e libi drape fosi. 41  Na a ten di Heskia+ ben e tiri leki kownu fu Yuda, den man disi kon na ini a kontren. A nen fu den ben skrifi na ini lantibuku. Ne den broko+ den tenti fu den bakapikin fu Kam èn fu den Meyunimsma di ben e libi drape. Na so den man disi puru den bakapikin fu Kam èn fu den Meyunimsma na pasi.+ Te na a dei fu tide nowan fu den sma disi e libi drape moro. Ne den go libi na den presi pe den bakapikin fu Kam èn fu den Meyunimsma ben e libi fosi, fu di weigron+ ben de drape pe den meti fu den ben kan go nyan. 42  Bakaten sowan feifi hondro bakapikin fu Simeon hari go feti na Seyir-bergi.+ Pelatya, Neyaria, Refaya, nanga Usiyel, ben de manpikin fu Yisei. Den man disi ben de edeman fu a grupu fetiman disi. 43  Ne den go feti nanga den Amalèksma+ èn den kiri den. Den Amalèksma disi ben de ete na ini a kontren, fu di den ben lowe a fosi leisi di den go feti nanga den. Dan den bakapikin fu Simeon go libi na a kontren dati èn na drape den e libi te na a dei fu tide.

Futuwortu