Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

1 Kroniki 27:1-34

27  Na ini ala den difrenti grupu fu Israel yu ben abi famiri-edeman,+ edeman+ fu dusun sma, edeman fu hondro sma,+ nanga ofsiri di Kownu ben poti fu sorgu+ gi den sani di den difrenti grupu ben abi fanowdu ibri mun fu a yari. Te a wan grupu ben e kon, dan a trawan ben e gowe. Ibri grupu ben abi tutenti na fo dusun man.  Na edeman fu a fosi grupu di ben musu wroko na a fosi mun fu a yari ben de Yasobam,+ a manpikin fu Sabdiyel. Na ini a grupu fu Yasobam yu ben abi tutenti na fo dusun man.  Wan tu fu den manpikin fu Peres+ ben de fesiman fu den legre-edeman. Den manpikin disi ben musu wroko tu na ini a fosi mun.  Na edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu tu mun ben de Dodai,+ wan bakapikin fu Ahohi.+ Miklot ben de a fesiman fu a grupu dati. Na ini a grupu fu Dodai yu ben abi tutenti na fo dusun man.  Na edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu dri mun ben de Benaya,+ a manpikin fu Yoyada,+ na edeman fu den priester. Na ini a grupu fu Benaya yu ben abi tutenti na fo dusun man.  A Benaya+ disi ben de wan fu den dritenti+ tranga, deki-ati man èn a ben de fesiman fu den deki-ati man dati. En manpikin Amisabad ben de edeman na ini a grupu fu Benaya.  A di fu fo edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu fo mun ben de Asael,+ a brada fu Yoab.+ Baka Asael, en manpikin Sebadya tron edeman fu a grupu disi. Na ini a grupu fu Asael yu ben abi tutenti na fo dusun man.  A di fu feifi edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu feifi mun ben de Samhut,+ wan bakapikin fu Yisraya. Na ini a grupu fu Samhut yu ben abi tutenti na fo dusun man.  A di fu siksi edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu siksi mun ben de Ira,+ a manpikin fu Ikes,+ di ben de fu a foto Tekowa.+ Na ini a grupu fu Ira yu ben abi tutenti na fo dusun man. 10  A di fu seibi edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu seibi mun ben de Heiles,+ wan Pelonietsma+ di ben de wan bakapikin fu Efrayim. Na ini a grupu fu Heiles yu ben abi tutenti na fo dusun man. 11  A di fu aiti edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu aiti mun ben de Sibekai,+ wan Husasma di ben de wan bakapikin fu Sera.+ Na ini a grupu fu Sibekai yu ben abi tutenti na fo dusun man. 12  A di fu neigi edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu neigi mun ben de Abiyeser,+ wan man fu Anatot,+ di ben de wan bakapikin fu Benyamin. Na ini a grupu fu Abiyeser yu ben abi tutenti na fo dusun man. 13  A di fu tin edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu tin mun ben de Maharai,+ wan Netofasma, di ben de wan bakapikin fu Sera.+ Na ini a grupu fu Maharai yu ben abi tutenti na fo dusun man. 14  A di fu erfu edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu erfu mun ben de Benaya,+ wan Piratonsma, di ben de wan bakapikin fu Efrayim.+ Na ini a grupu fu Benaya yu ben abi tutenti na fo dusun man. 15  A di fu twarfu edeman fu a grupu di ben musu wroko na a di fu twarfu mun ben de Heldai,+ wan Netofasma, di ben de wan bakapikin fu Otniyel. Na ini a grupu fu Heldai yu ben abi tutenti na fo dusun man. 16  Disi na den edeman fu den lo fu Israel:+ Eliyeser, a manpikin fu Sikri, ben de fesiman na ini a lo fu Ruben. Sefatya, a manpikin fu Maka, ben de edeman fu a lo fu Simeon. 17  Hasabia, a manpikin fu Kemuwel, ben de edeman fu a lo fu Leifi. Sadok+ ben de edeman fu den bakapikin fu Aron. 18  Elihu,+ wan fu den brada fu David,+ ben de edeman fu a lo fu Yuda. Omri, a manpikin fu Mikael, ben de edeman fu a lo fu Isaskar. 19  Yismaya, a manpikin fu Obadya, ben de edeman fu a lo fu Seibulon. Yerimot, a manpikin fu Asriyel, ben de edeman fu a lo fu Naftali. 20  Hoseya, a manpikin fu Asasia, ben de edeman fu a lo fu Efrayim. Yoèl, a manpikin fu Pedaya, ben de edeman fu na afu lo fu Manase. 21  Ido, a manpikin fu Sakaria, ben de edeman fu na afu lo fu Manase na Gilead. Yasiyel, a manpikin fu Abner,+ ben de edeman fu a lo fu Benyamin. 22  Asarel, a manpikin fu Yehoram, ben de edeman fu a lo fu Dan. Den man disi ben de granman+ na ini den lo fu Israel. 23  David no ben teri den man di ben abi tutenti yari, noso di ben de moro yongu, bika Yehovah ben pramisi taki den sma fu Israel ben o kon furu leki den stari na hemel.+ 24  Na Yoab,+ a manpikin fu Seruya, ben bigin teri den sma, ma a no teri den alamala,+ bika Gado ati bron srefisrefi+ nanga Israel. Na so a du kon taki a buku di e taki fu den tori fu Kownu David, no e taki omeni sma Yoab teri. 25  Asmafet, a manpikin fu Adiyel, ben e luku den gudu fu Kownu.+ Yonatan, a manpikin fu Usia, ben e luku den gudu di sma ben e kibri na den boitipresi,+ na ini den foto,+ na den dorpu èn na ini den toren. 26  Esri, a manpikin fu Kelub, ben de edeman fu den sma di ben e prani gron.+ 27  Simei, wan man fu a foto Rama, ben e luku den droifidyari.+ Sabdi, wan man fu a foto Sifmot, ben e luku den maksin pe sma ben e kibri win. 28  Bâal-Hanan, wan man fu a foto Geider, ben e luku den olèifbon nanga den figabon+ di ben de na ini a kontren fu Syefela.+ Yoas ben e luku den maksin pe den ben e kibri oli.+ 29  Sitrai, wan man fu Saron-lagipresi, ben e luku den kaw di ben e nyan grasi na Saron-lagipresi.+ Safat, a manpikin fu Adlai, ben e luku den kaw na den tra lagipresi. 30  Obil, wan bakapikin fu Ismael,+ ben e luku den kameili.+ Yedeya, fu a foto Meronot, ben e luku den umaburiki. 31  Yasis, wan bakapikin fu Hagar, ben e luku den skapu. Ala den man disi ben de edeman di ben e luku den sani fu Kownu David. 32  Yonatan,+ a bradapikin fu David, ben de wan raiman èn wan man nanga krin frustan.+ Boiti dati, a ben de wan sekretarsi tu. Yehiyel, a manpikin fu Hakmoni,+ ben e luku den manpikin fu Kownu.+ 33  Akitofel+ ben de wan raiman+ fu Kownu. Husai,+ wan Arkietsma,+ ben de wan mati fu Kownu.+ 34  Baka di Akitofel dede, dan Yoyada nanga Abiatar+ tron raiman fu Kownu. Yoyada ben de a manpikin fu Benaya.+ Yoab+ ben de edeman fu a legre fu Kownu.

Futuwortu