Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

1 Kroniki 24:1-31

24  Den manpikin fu Aron ben prati na ini grupu tu. Den manpikin fu Aron ben de Nadab,+ Abihu,+ Eleasar,+ nanga Itamar.+  Nadab nanga Abihu+ dede fosi a papa fu den.+ Den no ben abi manpikin. Ma Eleasar+ nanga Itamar tan wroko leki priester.  Dan David nanga Sadok,+ di ben de wan bakapikin fu Eleasar, èn Akimeilek,+ di ben de wan bakapikin fu Itamar, prati den bakapikin fu Aron na ini grupu èn ibri grupu kisi wan spesrutu wroko fu du.+  Ma den bakapikin fu Eleasar ben abi moro edeman leki den bakapikin fu Itamar. Fu dati ede David nanga Sadok prati ala den edeman disi na so wan fasi taki den bakapikin fu Eleasar kisi tinasiksi famiri-edeman èn den bakapikin fu Itamar kisi aiti famiri-edeman.  Boiti dati, den iti lòt+ fu luku suma fu a famiri fu Eleasar èn fu a famiri fu Itamar den ben o poti leki edeman fu a santa presi+ èn leki edeman di e wroko gi a tru Gado.  Baka dati Semaya, a manpikin fu Sekretarsi+ Netaneyel, di ben de wan Leifisma, skrifi a nen fu den man disi. Kownu David, den tra edeman, Priester Sadok,+ Akimeilek,+ di ben de a manpikin fu Abiatar,+ nanga den famiri-edeman fu den priester èn den Leifisma,+ ben de drape di Semaya skrifi den sani disi. A wán leisi den iti lòt fu luku suma den ben o poti leki edeman gi a famiri fu Eleasar.+ A tra leisi den du dati fu luku suma den ben o poti leki edeman gi a famiri fu Itamar.+  Na so den iti lòt fu kon sabi suma den ben o poti leki edeman. A fosi sma ben de Yoyarib,+ a di fu tu ben de Yedaya,  a di fu dri ben de Harim, a di fu fo ben de Seyorim,  a di fu feifi ben de Malkia, a di fu siksi ben de Miyamin, 10  a di fu seibi ben de Hakos, a di fu aiti ben de Abia,+ 11  a di fu neigi ben de Yesuwa, a di fu tin ben de Sekanya, 12  a di fu erfu ben de Eliasib, a di fu twarfu ben de Yakim, 13  a di fu tinadri ben de Hupa, a di fu tinafo ben de Yesebeyab, 14  a di fu tinafeifi ben de Bilga, a di fu tinasiksi ben de Imer, 15  a di fu tinaseibi ben de Hesir, a di fu tina-aiti ben de Hapises, 16  a di fu tinaneigi ben de Petaya, a di fu tutenti ben de Yeheskel, 17  a di fu tutenti na wán ben de Yakin, a di fu tutenti na tu ben de Gamul, 18  a di fu tutenti na dri ben de Delaya, a di fu tutenti na fo ben de Masya. 19  Na so sani ben seti+ gi den fu den ben kan go na ini na oso fu Yehovah fu du den wroko,+ fu di den ben abi a reti+ fu du dati. Aron, na afo fu den, ben seti a wroko na a fasi disi, soleki fa Yehovah, a Gado fu Israel, ben taigi en fu du. 20  Fu den Leifisma di ben tan abra, den teki famiri-edeman tu. Fu den bakapikin fu Amram+ den teki Subael.+ Fu den bakapikin fu Subael den teki Yedeya. 21  Fu den bakapikin fu Rehabia+ den ben poti Yisia leki edeman fu den man disi. 22  Fu den bakapikin fu Yishar+ den teki Selomot.+ Fu den bakapikin fu Selomot den teki Yahat. 23  Fu den bakapikin fu Hebron,+ Yeria+ ben de a fosiwan di den teki leki edeman. Amaria ben de a di fu tu, Yahasiyel ben de a di fu dri, èn Yekameyam ben de a di fu fo. 24  Fu den bakapikin fu Usiyel den teki Mika.+ Fu den bakapikin fu Mika den teki Samir. 25  A brada fu Mika ben de Yisia. Fu den bakapikin fu Yisia den teki Sakaria. 26  Den manpikin fu Merari+ ben de Mali+ nanga Musi.+ Beno ben de a manpikin fu Yasia. 27  Disi na den bakapikin fu Merari: Yasia, di ben de a papa fu Beno, Soham, Sakur, nanga Hibri. 28  Mali, di ben de a papa fu Eleasar. Eleasar no ben abi manpikin.+ 29  Wan manpikin fu Kes ben de Yerameyel. 30  Den manpikin fu Musi ben de Mali,+ Eder, nanga Yerimot.+ Den man disi ben de den famiri-edeman fu den Leifisma.+ 31  Baka di den bakapikin fu Aron kaba iti lòt,+ dan den tra Leifisma du a srefi sani tu. Kownu David, Sadok, Akimeilek, nanga den famiri-edeman fu den priester nanga den Leifisma, ben de drape tu. Den iti lòt gi ibriwan fu den famiri-edeman,+ awinsi den ben owru noso yongu.

Futuwortu