Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

1 Kownu 4:1-34

4  Na so Salomo tan kownu fu heri Israel.+  Disi na den edeman+ di ben e wroko gi en: Priester Asaria, a manpikin fu Sadok,+  sosrefi Sekretarsi Elihoref nanga Sekretarsi+ Ahia. Den tu man disi ben de manpikin fu Sisa. Dan yu ben abi Yosafat,+ a manpikin fu Ahilud. Yosafat ben abi a wroko fu skrifi ala sani di ben e pasa na a ten dati.  Yu ben abi sosrefi a legre-edeman+ Benaya,+ di ben de a manpikin fu Yoyada èn Priester Sadok nanga Priester Abiatar.+  Asaria, a manpikin fu Natan,+ ben de edeman fu den komsarsi fu Kownu. Sabud, a manpikin fu Natan, ben de priester èn wan mati+ fu Kownu.  Ahisar ben abi a frantwortu fu sorgu taki sani waka bun na ini na oso fu Kownu. Adoniram,+ a manpikin fu Abda, ben de edeman fu den sma di Kownu ben teki fu wroko gi en.+  Boiti dati, Kownu Salomo poti twarfu man leki komsarsi na ini heri Israel. Ibri mun fu a yari,+ wan fu den man disi ben musu sorgu taki Kownu nanga en osofamiri kisi nyanyan.  Disi na den nen fu den komsarsi: A manpikin fu Hur ben de komsarsi fu Efrayim-bergikontren;+  a manpikin fu Deiker ben de komsarsi fu den presi Makas, Salbim,+ Bet-Seimes,+ nanga Elon-Bet-Hanan; 10  a manpikin fu Heised ben de komsarsi fu Arubot (a ben de komsarsi tu fu Soko èn fu a heri kontren fu Heifer);+ 11  a manpikin fu Abinadab ben de komsarsi fu Dor-bergikontren+ (a man disi ben trow nanga Salomo umapikin Tafat); 12  Bana, a manpikin fu Ahilud, ben de komsarsi fu Tanak,+ Megido,+ nanga a heri kontren fu Bet-Seyan+ di e doro te na Saretan+ krosibei fu Yisreyel.+ A ben de komsarsi tu fu a heri kontren fu Bet-Seyan te go miti Abel-Mehola+ nanga a kontren fu Yokmeyam.+ 13  A manpikin fu Geiber ben de komsarsi fu Ramot-Gilead+ (a ben de komsarsi fu den foto di ben de fu Yahir,+ a manpikin fu Manase. Den foto disi ben de na Gilead.+ Geiber ben de komsarsi tu fu a kontren fu Argob+ na ini Basan.+ Ala nanga ala, disi ben de siksitenti bigi foto di ben abi skotu nanga portu di ben e tapu nanga kopro bowtu). 14  Ahinadab, a manpikin fu Ido, ben de komsarsi fu Mahanayim;+ 15  Ahimas ben de komsarsi fu a kontren fu Naftali+ (a man disi ben trow tu nanga Basmat, wan umapikin fu Salomo);+ 16  Bana, a manpikin fu Husai, ben de komsarsi fu a kontren fu Aser+ nanga Beyalot; 17  Yosafat, a manpikin fu Paruwa, ben de komsarsi fu a kontren fu Isaskar;+ 18  Simei,+ a manpikin fu Ela, ben de komsarsi fu a kontren fu Benyamin;+ 19  Geiber, a manpikin fu Uri, ben de komsarsi fu a kontren fu Gilead.+ Fosi, disi ben de a kontren fu Sihon,+ a kownu di ben e tiri den Amorietsma.+ Geiber ben de komsarsi tu fu Basan+ pe Ok+ ben e tiri fosi leki kownu. Boiti dati, Salomo poti wan fu den komsarsi disi leki edeman fu ala den tra komsarsi na ini a kondre. 20  Den sma fu Yuda nanga Israel ben furu leki den aisanti na se.+ Den alamala ben e nyan, den ben e dringi èn den ben e meki prisiri.+ 21  Salomo ben e tiri ala den kownukondre di ben de na mindri Gran Liba+ nanga a kontren fu den Filisteasma, te na a pisi fu a kondre pe Egepte e bigin. Ala den sma fu den kondre disi ben e tyari kado kon gi Salomo èn solanga a ben de na libi, den ben e dini en.+ 22  Ibri dei Salomo nanga en osofamiri ben e nyan dritenti kor-bari*+ fini blon nanga siksitenti kor-bari grofu blon. 23  Boiti dati, den ben e nyan tin fatu kaw di sma kweki na ini pen, tutenti kaw di sma kweki na den weigron, nanga wán hondro skapu. Den ben e nyan dia*+ sosrefi nanga moi fatu fowru. 24  Kownu Salomo ben e tiri a heri kontren di de na a sei disi fu Gran Liba,+ fu Tifsa te go miti Gasa.+ Ala den kownu fu den kontren dati+ ben musu gi frantwortu na en. Na a ten dati, sani ben e waka bun+ na ini ala den kontren di Salomo ben e tiri. 25  Nowan sma fu Yuda+ nanga Israel ben frede taki ogri ben o miti en.+ Solanga Salomo ben de na libi, ibriwan sma di ben e libi na mindri Dan nanga Berseiba+ ben man sidon na ondro en eigi droifibon èn na ondro en eigi figabon.+ 26  Te fu kaba Salomo ben kon abi fotenti dusun koi pe a ben e poti den asi+ di ben musu hari den asiwagi fu en.+ Boiti dati, a ben abi twarfu dusun sma di ben sabi rèi asi. 27  Ibri mun wan tra komsarsi fu Kownu ben e sorgu gi a nyanyan fu Kownu Salomo nanga den sma di ben gwenti sidon na Kownu tafra e nyan nanga en. Na so fasi den komsarsi+ ben e sorgu taki noiti nyanyan ben e mankeri. 28  Kownu ben abi difrenti asi, soleki den wan di ben musu hari wagi. Awinsi pe den asi+ ben de, na drape den komsarsi fu Kownu ben e go fu tyari drei grasi nanga tra sortu nyanyan gi den asi. Ibriwan fu den ben e du soleki fa sma ben taigi den fu du.+ 29  Sobun, Gado tan gi Salomo bigi koni,+ so taki a ben sabi sani moro iniwan tra sma. A ben e meki taki Salomo ben man frustan+ sani heri bun. Gado ben e meki tu taki Salomo ben man si a fini fu iniwan tori. 30  Salomo ben koni moro+ iniwan sma fu Owstusei+ èn fu Egepte.+ 31  A ben koni moro iniwan sma, iya, moro Etan+ di ben de wan bakapikin fu Sera èn moro den manpikin fu Mahol. Den man disi ben nen Heiman,+ Kalkol,+ nanga Darda. Na ala kondre,+ sma ben kon sabi suma na Salomo. 32  A ben man taki dri dusun odo+ èn a ben meki feifi dusun nanga feifi singi.+ 33  A ben man fruteri sma finifini fu ala sortu bon, awinsi na den sedrebon fu Libanon,+ noso den hisop-bon+ di e gro na den skotu. A ben man fruteri finifini tu fu bigi meti di abi fo futu,+ meti di e frei,+ pikin meti di e kroipi na gron+ èn fu fisi.+ 34  Na ala sei, sma ben e komoto fu kon arki sortu koni sani Salomo ben e taki.+ Ala den kownu fu grontapu di yere fu a koni fu Salomo,+ ben e seni sma kon fu arki sortu koni sani Salomo ben e taki.

Futuwortu

Luku „Moro sani”, nr. 15.
Disi ben de dri difrenti sortu dia.